Menu Przedmiotowe
Programy
www.mopipr.kolo.bipst.pl / Aktualności
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   Jak spędzam czas z moją rodziną 

  Podczas obchodów Dnia Rodziny poznaliśmy laureatów konkursu plastycznego pt.? „Jak spędzam czas z moją rodziną”. Była to już VIII edycja konkursu, którego organizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kole oraz Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

  Pomysłodawcą konkursu jest p. Alicja Potocka.

  Głównym celem konkursu jest:

  -propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym,

  -zwrócenie uwagi na Rodzinę jako najważniejsze, najbliższe środowisko rozwoju dziecka,

  -poszanowanie wartości i norm, na których oparta jest Rodzina,

  -kształtowanie poczucia odpowiedzialności za Rodzinę. 

  Komisja konkursowa w składzie: Alicja Potocka, Dorota Rosiak, Grażyna Gołdych oraz Edyta Małolepsza postanowiła nagrodzić następujące osoby: 

   w kategorii szkoła podstawowa

    Kacper Malara - Imiejsce

    Natalia  Janczak – II miejsce

    Justyna Rybicka – III miejsce 

  w kategorii gimnazjum

  Jakub Zieliński – I miejsce

  Adrian Szczesny – II miejsce

  Krzysztof Obiała –III miejsce 

  w kategorii szkoła zawodowa

  Sławomir Korytowski  - I miejsce

  Kamila Kamińska  - II miejsce

  Justyna Sulińska – III miejsce

  wyróżnienia

  Karolina Chłosta, Łukasz Małolepszy, Oskar Lewandowski, Sandra Rojewska, Weronika Majewska, Damian Rajnert, Krystian Piechocki, Adrian Tralewski, Dawid Pietrzak, Kacper Gabrych, Mateusz Tylczyński

   Fundatorem nagród był MOPiPR w Kole, natomiast kredki dla wyróżnionych osób zakupiła p. Dorota Rosiak oraz p. Alicja Potocka.

  Dziękujemy nauczycielom za ukierunkowanie uczniów podczas wykonywania prac.

   

   

   

  źródło: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja w Kole

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-06-15 11:04:32 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 20
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-15 11:04:32               Historia zmian
  Publikacja 2018-06-15 11:07:23
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV

   

   

   

  Państwowy Powiatowy Inspektor Powiatowy w Kole informuje, że od roku 2007 prowadzone są działania w ramach projektu edukacyjnego „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra HIV”, w dniu 22 maja 2018 r. już po raz 11 zostało przeprowadzono szkolenie w ramach realizacji tego projektu. Szkolenie skierowane było do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolskiego. Dzięki uprzejmości kierownictwa i pracowników Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole szkolenie miało miejsce w siedzibie MOPiPR-u przy ul. Dąbskiej 40. Do współpracy w ramach profilaktyki uzależnień przyłączyli się pracownicy Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kole.

   Młodzież została zapoznana z najnowszą wiedzą na temat HIV/AIDS: sytuacją epidemiologiczną  i danymi statystycznymi znaczeniem terminów HIV i AIDS, podstawową budową i działaniem wirusa HIV, z drogami zakażenia, przebiegiem zakażenia, diagnostyką, leczeniem i prawnymi i etycznymi  aspektami HIV/AIDS. Zaprezentowany został materiał kampanijny na temat tolerancji dla osób żyjących z HIV/AIDS.

  Unikanie alkoholu i narkotyków odgrywa również kluczową rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się HIV – nie dlatego, że dana osoba może bezpośrednio się zakazić HIV, ale dlatego, że picie alkoholu i branie narkotyków często prowadzi do zachowań ryzykownych, często utratę wszelkich zahamowań, co z kolei wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia, dlatego też  do współpracy zaproszono pracowników Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, którzy przekazali informacje dotyczące skutków spożywania alkoholu.

  Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kole podzielił się doświadczeniami z zakresu przyjmowania substancji psychoaktywnych. Omówiono również prawne aspekty posiadania i używania przez młodzież narkotyków i substancji psychoaktywnych.

  Uczestnicy szkolenia otrzymali pakiety informacyjne dotyczące tematyki HIV/AIDS celem wykorzystania w działaniach edukacyjno-informacyjnych w szkole.

   

   

  źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole

   

   

  Dodany 2018-06-15 08:21:28 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 24
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-15 08:25:44               Historia zmian
  Publikacja 2018-06-15 08:26:00
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

  Z okazji Dnia Dziecka cały zespół Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole

  składa wszystkim dzieciom najlepsze życzenia, beztroskiego i prawdziwie szczęśliwego dzieciństwa,

  spełnienia marzeń!

   

   

  Dodany 2018-06-01 12:42:19 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 74
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-01 12:43:08               Historia zmian
  Publikacja 2018-06-01 12:43:18
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Dzień Dziecka z MOPiPR

   

       W ramach tegorocznych obchodów Dnia Dziecka dla podopiecznych świetlic prowadzonych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w dniu 29 maja zorganizowany został wyjazd do konińskiej Trampolandii. W wesołej zabawie wzięło udział 36 dzieci, które pod opieką wychowawców beztrosko spędzili czas. Przed powrotem do domu każdy uczestnik otrzymał poczęstunek.

   

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-06-01 12:39:13 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 72
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-01 12:39:13               Historia zmian
  Publikacja 2018-06-01 12:43:21
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

   

  Szkolenie

   

   „Jak skutecznie oddziaływać na osobę stosującą przemoc w rodzinie”

   

  W ubiegłym tygodniu 14 maja w siedzibie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie odbyło się szkolenie nt. „Jak skutecznie oddziaływać na osobę stosującą przemoc w rodzinie”. Szkolenie zostało zorganizowane i sfinansowane przez Zespół Interdyscyplinarny w Kole. Do udziału w szkoleniu zaproszono osoby biorące udział w posiedzeniach grup roboczych. Ogółem w spotkaniu uczestniczyły 22 osoby. Prowadzącym był pan Tomasz Chełek  - instruktor terapii uzależnień, trener, terapeuta na co dzień pracujący z osobami doznającymi przemocy i sprawcami. To już kolejne tego rodzaju przedsięwzięcie mające na celu podnoszenie umiejętności przedstawicieli kolskich instytucji zajmujących się problematyką przemocy.

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2018-05-21 15:50:10 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 235
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-21 15:51:42               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-21 15:51:59
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  „Dzień Rodzin”

  15 maja w miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin. Do wspólnego świętowania zaprosiliśmy rodziców, opiekunów dzieci uczęszczających do trzech świetlic Ośrodka. Celem spotkania było stworzenie okazji do wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci, zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w proponowanych zabawach oraz konkursach, budowanie silnych więzi rodzinnych i wsparcie wychowawcze rodziców. Podczas spotkania promowano kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł, która podkreśla znaczenie relacji rodzinnych jako podstawowego czynnika chroniącego dzieci i młodzież przed zachowaniami ryzykownymi i szkodliwymi. Uczestnicy chętnie wzięli udział w wielu zabawach integracyjnych: zabawy z chustą animacyjną, zabawach zręcznościowych, wyścigach i przeciąganiu liny. Całe rodziny zaproszono do konkursu plastycznego „Czas wolny z moją rodziną”. Przygotowano smaczny poczęstunek.                                                       

  Dzień Rodziny wywołał pozytywne reakcje wśród licznie przybyłych. Mamy nadzieję, że kolejna edycja będzie równie udana.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2018-05-17 13:28:28 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 250
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-17 13:32:04               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-17 13:38:14
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

            

   

  10 kwietnia w siedzibie MOPiPR odbyło się spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych na temat proponowanych działań w bieżącym roku szkolnym. Podczas spotkania przedstawiono propozycję zajęć profilaktycznych nt. przemocy rówieśniczej dla uczniów klas VI. Zajęcia zostały przygotowane w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego. Kolejna przedstawiona propozycja - rekomendowany „Program Wzmacniania Rodziny 10-14” jest skierowany do młodzieży w wieku 10-14 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem jest wzmocnienie więzi rodzinnych, poprawa komunikacji w rodzinie, zwiększenie kompetencji społecznych oraz działania profilaktyczne wśród młodzieży.

  Po raz kolejny zaproszono do udziału w pozytywnej i pomysłowej, stawiającej na wyraźny i optymistyczny przekaz kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W tym roku będzie realizowana pod hasłem „Autoportret. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję – czyli o budowie poczucia własnej wartości”.

   CELE GŁÓWNE

  ·         Wspieranie budowy poczucia własnej wartości.

  ·         Nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia.

  ·         Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży.

  ·         Ograniczanie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych.

  ·         Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

  Dla uczniów i rodziców Organizator przygotował materiały profilaktyczne, które mogą służyć pomocą przy realizacji zajęć edukacyjnych. Zaproponowano trzy powiązane tematycznie z kampanią konkursy: 1) Autoportret - konkurs literacko-plastyczny; 2) Napisz do nas list - konkurs literacki; 3) My - konkurs zespołowy (fotograficzny). Autorzy najlepszych prac są zapraszani na uroczysty Finał Kampanii do Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Przypominamy, że w ubiegłym roku uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 Jakub Graczyk został jednym z głównych laureatów konkursu.

  W 2018 roku szkoły, uczestniczące w kampanii ZTU mogą wziąć udział w ogólnopolskiej diagnozie społecznej dla uczniów. Wyniki otrzymane z badania będą określały stosunek młodzieży do takich zagadnień jak: zdrowie, rodzina, szkoła, kultura, psychologia, ekonomia, kapitał społeczny. 

  Regulaminy konkursów dostępne na stronie: www.trzezwyumysl.pl w zakładce - Dla szkół i gmin.

   

  Dodany 2018-04-19 11:09:20 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 428
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-19 13:31:49               Historia zmian
  Publikacja 2018-04-19 13:33:22
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

    

   

   

  Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

  wypełnionych nadzieją

  budzącej się do życia wiosny.

  Pogody w sercu i radości płynącej

  ze Zmartwychwstania Pańskiego

  oraz wielu spotkań

  w gronie najbliższych,

  życzą  

  p. o. Kierownika   

  oraz  

  Pracownicy i Podopieczni 

  Miejskiego Ośrodka Profilaktyki

   i Pomocy Rodzinie w Kole

   

   

   

  Dodany 2018-03-30 11:42:16 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 612
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-03-30 11:49:00               Historia zmian
  Publikacja 2018-03-30 11:49:09
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   Świątecznie w MOPiPR

   

  W dniu 29 marca w siedzibie MOPiPR odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne z udziałem podopiecznych świetlic, pracowników i zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole Pan Artur Szafrański, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury  i Sportu Rady Miejskiej Pani Izabela Nuszkiewicz wraz z Radnymi Panią Ewą Baryłą, Panią Haliną Musiałek, Panem Ryszardem Borysiewiczem i Panem Januszem Miłowskim.

  Gościom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie serdecznie dziękujemy.

   

   

   

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-03-30 11:29:42 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 612
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-03-30 11:29:42               Historia zmian
  Publikacja 2018-03-30 11:34:02
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   Świetlicowy Dzień Kobiet

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole zorganizował dla podopiecznych Świetlicowy Dzień Kobiet. Dzieci ze wszystkich świetlic MOPiPR spotkały się 8 marca na kolskiej starówce w świetlicy socjoterapeutycznej „Baza”. Wszyscy chętnie uczestniczyli w przygotowanych zabawach. Dziewczęta kontra chłopcy zmierzyli się w quizie wiedzy o kobietach, projektowaniu mody oraz konkurencjach manualnych. Dziewczęta zostały obdarowane kwiatami i laurkami. Dzieci zasiadły do wspólnego podwieczorku, na koniec wszyscy otrzymali słodką niespodziankę.

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-03-15 14:42:17 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 729
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-03-15 14:42:17               Historia zmian
  Publikacja 2018-03-15 14:44:19
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Ferie zimowe w Ośrodku

   

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie był organizatorem zajęć w czasie ferii zimowych dla podopiecznych świetlic MOPiPR. Każdego dnia dzieci pod opieką wychowawców spędzały wspólnie czas na grach i zabawach. Początek ferii obfitował w zabawy kończące tegoroczny karnawał. W ostatki odbył się bal karnawałowy, który był doskonałym punktem integracyjnym wszystkich podopiecznych. Dużą radość sprawiły dzieciom obchody święta zakochanych w walentynkowej kawiarence oraz wzajemne obdarowywanie się upominkami, które przygotowane zostały na warsztatach manualnych. Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów było wyjście do kina oraz na kręgle, a dla najmłodszych pełna frajdy zabawa w kulkach. Podczas ferii nie zabrakło zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, które przeprowadzone zostały przez specjalistów naszego Ośrodka oraz zaproszonych gości z Komendy Powiatowej Policji oraz Koła Wolontariatu PCK.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-03-02 10:22:38 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 812
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-03-02 10:22:38               Historia zmian
  Publikacja 2018-03-02 10:25:33
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

  Narodowy Program Trzeźwości

   

  episkopat.pl/narodowy-program-trzezwosci/

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-02-26 14:06:02 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 831
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-02-26 14:06:02               Historia zmian
  Publikacja 2018-02-26 14:07:18
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   LOKALNIE I SOLIDARNIE PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET

    

  ONE BILLION RISING / NAZYWAM SIĘ MILIARD

    

  to ogólnoświatowy protest w formie tańca, który zwraca uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet, przede wszystkim na najbardziej drastyczny, wciąż lekceważony jej przejaw – przemoc seksualną. W Kole akcja miała miejsce po raz drugi, koordynatorem przedsięwzięcia w naszym mieście była p. Adrianna Brzoska. W całej Polsce prowadzi ją Fundacja Feninoteka.

  Do akcji włączyli się Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Komenda Powiatowa Policji w Kole, których przedstawiciele pozostają członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Kole, udzielają pomocy specjalistycznej tak osobom doznającym jak i stosującym przemoc. Na potrzeby przedsięwzięcia został uruchomiony punkt informacyjno – konsultacyjny w siedzibie Starostwa. Można było skorzystać z porady specjalisty  ds. przemocy, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego, policji.

   

   

   

   

  Dodany 2018-02-19 14:52:18 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 912
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-02-19 15:00:19               Historia zmian
  Publikacja 2018-02-19 15:01:00
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie włączył się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

   

  więcej informacji: www.dbi.pl

   

   


   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-02-06 13:22:36 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 989
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-02-06 13:22:36               Historia zmian
  Publikacja 2018-02-06 13:23:05
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   DNIA 22 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK)

  OŚRODEK BĘDZIE NIECZYNNY

  z uwagi na wyznaczony dodatkowy dzień wolny od pracy

  za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 (sobota)

   

   

  Dodany 2018-01-16 12:14:23 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1102
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-01-16 13:51:14               Historia zmian
  Publikacja 2018-01-16 13:52:06
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   Jasełka w świetlicy „Baza”

   

   

   

  W dniu 29 grudnia w świetlicy socjoterapeutycznej „Baza” przy ul. Wyszyńskiego odbyło się spotkanie świąteczne, podczas którego podopieczni zaprezentowali przybyłym rodzicom i gościom Jasełka Bożonarodzeniowe. Dzieci pod opieką wychowawcy z wielkim zaangażowaniem przygotowywały się do tego wydarzenia za co zostały nagrodzone gromkimi brawami. Nie zabrakło także wspólnego śpiewania kolęd podczas poczęstunku przy świątecznym stole. Na zakończenie spotkania dzieci zostały obdarowane świątecznymi prezentami.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-01-03 14:14:04 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1154
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-01-03 14:14:04               Historia zmian
  Publikacja 2018-01-03 14:23:52
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

     

   

   

   

  Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 

  wszystkim zasiadającym przy Wigilijnym stole.

  Niech ta wyjątkowa noc opromieni 

  cały nadchodzący Nowy Rok

  życzy

  Kierownik

  oraz

  Pracownicy i Podopieczni

  Miejskiego Ośrodka Profilaktyki 

  i Pomocy Rodzinie w Kole 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-12-21 12:55:00 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1200
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-21 13:28:27               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-21 13:29:03
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   „Spotkanie świąteczne

  w świetlicy socjoterapeutycznej MOPiPR”


            W dniu 20 grudnia w świetlicy socjoterapeutycznej przy MOPiPR odbyło się spotkanie wigilijne, podczas którego uczestnicy zaprezentowali zaproszonym rodzicom przedstawienie dotyczące Świąt Bożego Narodzenia. Nie zabrakło także wspólnego śpiewania kolęd. Pojawił się również święty Mikołaj, który wręczył wszystkim podopiecznym prezenty.

   

   

   

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-21 11:54:20 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1200
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-21 11:54:20               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-21 11:55:49
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   „Rodzinne Kolędowanie”

   

   

   

  W niedzielę 17 grudnia w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej przy ulicy Blizna mieszkańcy miasta Koła uczestniczyli w Rodzinnym Kolędowaniu.

   

  Przybyłych mieszkańców  oraz zaproszonych gości  przywitali oraz złożyli życzenia świąteczne :

  Pani Elżbieta Modrzejewska Zastępca Burmistrza Miasta Koła oraz proboszcz parafii ksiądz kanonik Władysław Waszak.

  Prowadząca Pani Monika Andrzejczak przedstawiła  program oraz wykonawców.

  W tym roku mogliśmy wysłuchać i obejrzeć występy uczniów kolskich szkół podstawowych:

  • Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Konarskiego
  • Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza
  • Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Kole.

  Uczestników Rodzinnego Kolędowania zachęcili do wspólnego śpiewu wykonawcy Zespół Pieśni i Tańca „Szczecinianie”, który dostarczył wile radości i miłych wspomnień muzycznych.  

  Koncerty w wykonaniu zespołu Szczecinianie spotkał się z niezwykle gorącym przyjęciem i wielkim zainteresowaniem naszej kolskiej publiczności. Swym repertuarem zespól urzekł całą publiczność, a kolorowe stroje pochodzące z różnych rejonów Polski, przykuwały wzrok nawet najmłodszych widzów.

  Jednym ze współorganizatorów Rodzinnego Kolędowania był Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, który  zadbał o potrawy wigilijne oraz Mikołaja, który obdarowywał milusińskich słodyczami. Ośrodek promował koordynowaną kolejną edycję kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – na skrzydłach przyjaźni”, materiały profilaktyczne nt. skutecznej komunikacji z dzieckiem trafiły do rodziców.
  Rodzinne Kolędowanie zorganizowali: Urząd Miejski w Kole, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, Miejski Dom Kultury w Kole, ZHP Koło oraz Parafia p. w. Matki Bożej Częstochowskiej w Kole.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-12-20 09:51:37 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1210
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-20 09:53:22               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-20 09:53:53
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  „Spotkanie świąteczne w świetlicy

   profilaktyczno – opiekuńczej”

   

   W świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej przy Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie świąteczne, podczas którego podopieczni zaprezentowali zaproszonym gościom przedstawienie opowiadające o tradycjach bożonarodzeniowych. Dzieci włożyły wiele pracy i energii w przygotowanie zarówno przedstawienia jak i wystroju świątecznego świetlicy, za co zostali nagrodzeni przez rodziców gromkimi brawami. 

  Na koniec wychowankowie otrzymali słodkie paczki od Mikołaja, który odwiedził świetlicę.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-12-19 15:14:25 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1207
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-20 08:45:36               Historia zmian [2]
  Publikacja 2017-12-20 08:45:40
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Światowy Dzień Rzucania Palenia

  wspólne działania

   

   

  W związku z przypadającym w listopadzie Światowym Dniem Rzucania Palenia w świetlicach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie odbył się cykl zajęć profilaktycznych na temat szkodliwości palenia.

   

              Dzieci dowiedziały się, że palenie papierosów jest przyczyną zachorowań na choroby nowotworowe, choroby układu oddechowego i krążenia. W  Europie co piąty przypadek raka jest spowodowany przez palenie papierosów. Konsekwencje uzależnienia od tytoniu dotykają nie tylko osobę paląca, ale również jej bliskich. Bierne palenie podnosi ryzyko zachorowania na raka płuc, zwiększa także zagrożenie rakiem krtani i przełyku. Szkodliwe jest nawet przebywanie w pomieszczeniach przesyconych zapachem dymu tytoniowego. Odstawienie papierosów jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ryzyka zachorowania, a nawet przedwczesnej śmierci z powodu chorób odtytoniowych.

  Podopieczni dwóch świetlic socjoterapeutycznych i profilaktyczno-opiekuńczej wzięli  udział w akcji organizowanej wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kole i Komendą Powiatową Policji w Kole mającej na celu zwrócić uwagę na problem palenia w samochodzie. Dzieci zaprojektowały znaczki „Zakaz palenia w samochodzie”, z których komisja konkursowa wyłoniła po jednej najlepszej pracy z każdej świetlicy.

  Laureatami konkursu zostali:

   

  Marcin Wałęza – Świetlica profilaktyczno – opiekuńcza ul. Blizna

  Igor Lubas – Świetlica socjoterapeutyczna ul. Dąbska

  Zofia Lamprych- Świetlica socjoterapeutyczna „Baza” ul. Wyszyńskiego

   

  Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kole.

   

  W dniu 16 listopada na ul. Piaski powielone i zalaminowane przez  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kole znaczki zostały wręczone kierowcom. Akcję nadzorowali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kole.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-30 09:05:06 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1279
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-30 09:05:06               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-30 09:06:57
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-20 10:28:52 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1324
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-20 10:28:52               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-20 10:29:10
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   „Spotkanie profilaktyczno – edukacyjne w ŚDS w Kole”

    

  Dnia 25 października b.r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole zorganizował, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, spotkanie o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym pt.: „Współczesne zagrożenia: internet, dopalacze, napoje energetyzujące”.

  Cel główny spotkania to edukacja niepełnosprawnych osób dorosłych i ich opiekunów w zakresie bezpiecznego i zdrowego stylu życia bez używek, zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia w otaczającej współczesnej rzeczywistości oraz integracja społeczna.

  Spotkanie skierowane było dla uczestników Śds-ów z Koła, Dąbia, Dębna Królewskiego oraz ich rodzin. Osoby uczestniczące w  spotkaniu aktywnie słuchały wystąpienia p. Agnieszki Zborowskiej-Karbowej i p. Moniki Pelc-Puszczyk, pracowników MOPiPR w Kole, specjalistów w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień.

   

   

   

  źródło: ŚDS Koło

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-07 10:30:13 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1385
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-07 10:30:13               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-07 10:31:24
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   Lokalny finał Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

   

  Zakończyła się kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Na skrzydłach przyjaźni”.  Bez udziału wielu osób i środowisk, a w szczególności szkół i szkolnych koordynatorów, projekt „Zachowaj Trzeźwy Umysł” nie mógłby się udać.

  Rokrocznie proponowane konkursy Zachowaj Trzeźwy Umysł aktywizują wielu uczniów. Udział w nich to szansa, aby wyrazić siebie i swoje umiejętności.  Udział w tegorocznym konkursie to nie tylko powód do osobistej satysfakcji, ale też okazja do zdobycia wyróżnień. Przypominamy nazwiska laureatów: Aneta Zagozda (Szkoła Podstawowa Nr 2), Jakub Legwiński (Szkoła Podstawowa Nr 1), Malina Mazurkiewicz (Szkoła Podstawowa Nr 1), Paulina Robaszkiewicz (Szkoła Podstawowa Nr 2), Weronika Rusek (Szkoła Podstawowa Nr 3), Weronika Sujewicz (Szkoła Podstawowa Nr 3), Wiktor Poliński (Szkoła Podstawowa Nr 2), Kamil Wojciechowski (Szkoła Podstawowa Nr 4) i laureat nagrody głównej Jakub Graczyk (Szkoła Podstawowa Nr 2).

  Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 20 października w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego. W uroczystości wzięli udział Pani Elżbieta Wysocka Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4, pedagodzy Pani Halina Musiałek, Pani Iwona Herman, Pan Arkadiusz Ignaczak (koordynatorzy szkolni) i podopieczni.

  Gratulacje i nagrody przyznane przez organizatora i Urząd Miejski w Kole wręczała Pani Elżbieta Modrzejewska Zastępca Burmistrza Miasta, Pan Artur Zwierzyński Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego i Pani Joanna Grzegórzek Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie.

  Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w kampanię i udział w konkursach, a ich laureatom serdecznie gratulujemy!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-10-26 15:43:30 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1443
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-26 15:52:21               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-26 15:52:30
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   Świetlicowy Dzień Chłopaka

   

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole zorganizował dla podopiecznych Świetlicowy Dzień Chłopaka. Dzieci chętnie uczestniczyły w przygotowanych dla nich konkurencjach. Chłopcy mogli wykazać się umiejętnościami wiązania krawata, zaradnością przy próbie przejścia na obcasach, wiedzą odpowiadając na pytanie do czego służą damskie przedmioty kosmetyczne, siłą przy dmuchaniu największego balona oraz sprytem przy jedzeniu banana bez użycia rąk. Duch rywalizacji udzielił się wszystkim uczestnikom, a śmiechom nie było końca. Na zakończenie każdy z chłopców otrzymał „Certyfikat Super Chłopaka”. Dzieci otrzymały również ciepły posiłek oraz słodki poczęstunek.

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-10-26 15:36:40 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1443
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-26 15:38:02               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-26 15:38:21
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   Laureaci Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

  Na skrzydłach przyjaźni

   

                    Rozstrzygnięto I etap ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

  organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, objętej patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu i Turystyki, w Kole koordynowanej przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie.

                    W ramach pierwszego etapu kampanii odbył się konkurs indywidualny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:

  Konkurs plastyczno - literacki „Na skrzydłach przyjaźni”.  Zadaniem uczestnika konkursu było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującej przygodę z wybranym bohaterem literackim, który został przyjacielem autora.

  Do biura kampanii napłynęło kilka tysięcy prac. Uczniowie kolskich szkół zostali wyróżnieni przez organizatora.

  1. Aneta Zagozda, Szkoła Podstawowa Nr 2, świetlica socjoterapeutyczna BAZA
  2. Jakub Legwiński, Szkoła Podstawowa Nr 1, świetlica socjoterapeutyczna MOPiPR
  3.  Malina Mazurkiewicz, Szkoła Podstawowa Nr 1
  4.  Paulina Robaszkiewicz, Szkoła Podstawowa Nr 2
  5. Weronika Rusek, Szkoła Podstawowa Nr 3
  6. Weronika Sujewicz, Szkoła Podstawowa Nr 3
  7. Wiktor Poliński, Szkoła Podstawowa Nr 2
  8. Kamil Wojciechowski, Szkoła Podstawowa Nr 4

   

   

   

   

   

   

   

   

  Praca literacka - Kamil Wojciechowski (13 KB)

   

   

  Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 Jakub Graczyk został jednym z głównych laureatów konkursu. Nagroda główna została wręczona podczas uroczystości finałowej, która odbyła się w Centrum Olimpijskim w Warszawie 13 października.

   

  Praca finałowa - Jakub Graczyk (12 KB)

   

   

   

   

   

   

   Bardzo dziękujemy twórcom prac za zainteresowanie i udział w konkursie. Szczególne podziękowania za zaangażowanie na rzecz Kampanii, za umożliwienie uczniom uczestnictwa w projekcie składamy dyrekcji, pedagogom, psychologom i nauczycielom wspierającym działania na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1,  Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 5.

   

   

   

  Dodany 2017-10-23 14:29:26 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1460
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-23 14:32:50               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-26 15:29:43
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   


   „Noc Profilaktyczna”

   

   

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole jak co roku zorganizował Świetlicową Noc Profilaktyczną, która odbyła się w dn. 24.08.-25.08.2017r. w godzinach 20:00-6:00. Ta edycja jak i poprzednie miała na celu promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród młodzieży oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z uzależnieniami. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych, podczas których miała za zadanie podjąć właściwą decyzję i znaleźć rozwiązanie danej sytuacji. Ćwiczono umiejętność aktywnego słuchania oraz podkreślano znaczenie pozytywnego myślenia o sobie. Kolejną atrakcją było obejrzenie filmu fabularnego, który wywołał żywą dyskusję na temat potrzeby akceptacji albowiem na co dzień ludzie często nie są swobodni, spontaniczni, nie ujawniają wszystkiego co czują z obawy przed odrzuceniem czy wyśmianiem.

  Stałym punktem Nocy Profilaktycznej były zajęcia kulinarne, podczas których wykonywane zostały potrawy wybrane przez uczestników.  Najwspanialszym momentem była radość i satysfakcja ze wspólnie przyrządzonych potraw-efektu własnej pracy. Nocne spotkanie zakończyło wspólne śniadanie oraz przywoływanie wspomnień z tegorocznego wakacyjnego wyjazdu młodzieżowego.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-08-31 13:21:59 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1678
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-31 13:26:58               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-08-31 13:27:01
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   Wyjazd młodzieżowy z MOPiPR

   

   

   

                  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole zorganizował dla podopiecznych świetlic letni wyjazd młodzieżowy do nadmorskiej miejscowości Łukęcin. Jedną z najciekawszych propozycji okazało się przybycie do Fortu Gerharda w Świnoujściu. Zwiedzanie Fortu  ma formę przyspieszonego przeszkolenia wojskowego. W czasie marszu po terenie i wnętrzach Fortu młodzież poznała jego historię, przechodząc jednocześnie kilka prób, które sprawdziły czy kandydat nadaje się do wojskowej służby. Kolejnym punktem była latarnia morska w Świnoujściu, która jest najwyższą tego typu budowlą nad Bałtykiem, a także jedną z najwyższych na świecie. Na jej szczyt prowadziło ponad 300 schodów. Warto było je pokonać bowiem widok z jej szczytu zachwycił każdego. Przewodnik opowiedział o urokach Wyspy Karsibór, podczas spaceru Falochronem zainteresował podopiecznych wyjazdu legendą związana ze Stawą Młyny.

  Kolejną atrakcją było zwiedzanie Wolińskiego Parku Narodowego, Jeziorka Turkusowego oraz Alei Gwiazd i spacer po Molo.

  Podczas tygodniowego pobytu piętnastoosobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami odwiedziła inne miejscowości jak Rewal, w tym spacer Aleją Różaną i przepiękny Kołobrzeg.

              W Łukęcinie pogoda sprzyjała kąpielom morskim i zabawom na plaży. Podopieczni wzięli udział w konkursie na najciekawszą budowlę z piasku. Na zakończenie kolonii młodzież brała udział w przygotowanym przez opiekunów „chrzcie pożegnalnym”.

  W Ośrodku wypoczynkowym podopiecznym zorganizowano ognisko, dyskotekę oraz udostępniono boiska do gry w siatkówkę i piłkę nożną. Opiekunowie w ramach prowadzonej akcji „Bezpieczne Wakacje” przeprowadzili zajęcia profilaktyczne.

  Czas tegorocznych kolonii uczestnikom bardzo szybko minął i nie mogą się doczekać  kolejnego wyjazdu. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-08-30 08:01:43 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1698
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-30 08:05:28               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-08-30 08:02:50
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

  Akcja ,,Uliczni pedagodzy” na osiedlu Kolejowa

   

   

  Kontynuując kampanię Bezpieczne Wakacje pedagodzy Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole zaprosili dzieci z osiedla ul. Kolejowa  w terminie 16-18 sierpnia do wspólnej zabawy oraz przypomnieli zasady bezpiecznego sposobu spędzania wakacji. 

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole po raz kolejny uczestniczył w projekcie „Uliczni pedagodzy”. W dniu 17 sierpnia 2017 roku pani Beata Biskupska pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kole dla uczestników otwartych zajęć plenerowych przygotowała zajęcia na temat bezpieczeństwa podczas wakacji, zdrowego stylu życia i higieny. Uczestnicy zajęć poznali zasady bezpiecznego przebywania w lesie oraz dowiedzieli  się jak uniknąć ukąszenia przez kleszcza. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci i kadry pedagogicznej cieszył się temat bezpiecznego grzybobrania. Dzieci w Atlasie Grzybów wyszukiwały informacji o grzybach, przy pomocy plakatu edukacyjnego znajdowały różnice pomiędzy grzybami trującymi i podobnymi im grzybami jadalnymi. Podczas spotkania mówiono o szkodliwości palenia tytoniu. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały drobne upominki.             

  W ramach współpracy zaproszeni funkcjonariusze Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii kolskiej Komendy poruszyli temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz w ruchu drogowym. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach z użyciem Miasteczka Umiejętności Drogowych, które poprzez zabawy edukacyjne daje szerokie możliwości nauki zasad ruchu drogowego.

  Do akcji ,,Uliczni pedagodzy” włączyli się wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy zaprezentowali jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy oraz co robić w sytuacjach zagrażających naszemu zdrowiu i życiu.

   

  Uczestnicy akcji chętnie brali udział w przygotowanych zawodach sportowych, konkursach, łapaniu baniek mydlanych oraz zabawach z użyciem chusty Klanza. Podczas realizacji projektu dzieci otrzymywały słodycze, wodę oraz gadżety  ufundowane przez MOPiPR oraz Urząd Miasta w Kole.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-08-22 14:35:45 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1749
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-22 14:38:43               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-22 14:39:41
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

   

   

   Akcja wakacyjna MOPiPR 

   

  ,,Uliczni pedagodzy” na Nowym Rynku 

   

        

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole przygotował dla dzieci, na czas wakacji akcję „Uliczni  pedagodzy”, która odbyła się  w dniach od 1 do 4 sierpnia. Na kolskiej starówce dzieci uczestniczyły w zajęciach o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym, wychowawczym, animacyjnym.

   

   Ośrodek realizując kampanię Bezpieczne Wakacje przygotował zajęcia, podczas których dzieci miały możliwość zapoznania się, przypomnienia bądź utrwalenia informacji związanych z bezpieczeństwem podczas wakacji. Kampania objęta jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a jej celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

   

  W ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, wolontariusze zaprezentowali jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy oraz co robić  w sytuacjach zagrażającym naszemu zdrowiu i życiu. O tym że  warto sobie uświadomić, że pierwszej pomocy może udzielić każdy uczyli najmłodszych wolontariusze z  PCK.

   

  Dzieci z dużą aktywnością włączyły się w zabawy ruchowe  z piłką, ringiem, itp. Młodsi uczestnicy bawili się przy łowieniu rybek, rzucaniu do tarczy, malowaniu kredą.

   

  Odpoczywając od zabaw ruchowych włączyliśmy się do akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Zaproszona pani Elżbieta Budna pracownik biblioteki zabrała dzieci w świat baśni.  

   

  Akcję zakończyliśmy "Dniem wiedzy o mieście Kole", podczas którego dzieci malowały herb oraz ozdabiały talerze motywami kolskiego fajansu. Nawet najmłodsi prezentowali wiedzę na temat swojej okolicy podczas quizu o mieście Kole. Uczestnicy akcji otrzymali książeczki, mapy dotyczące Koła przekazane przez Urząd Miejski w Kole.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-08-07 14:28:03 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1815
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-07 14:35:08               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-07 14:35:54
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  W związku z komunikatem ostrzegawczym dot. upałów Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 01.08.2017 r. Akcja Uliczni Pedagodzy odbędzie się w świetlicy "BAZA" ul. Wyszyńskiego 14.

   

   

   

  Dodany 2017-08-01 08:20:53 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1839
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-01 08:22:32               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-01 08:22:45
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   Adres z FAKTAMI O DOPALACZACH

  www.dopalaczeinfo.pl

  Strona z rzetelnymi informacjami przygotowana przez specjalistów  poświęcona dopalaczom i innym narkotykom prowadzona przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

   

   


   

   

  Dodany 2017-07-10 10:27:22 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1903
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-10 10:29:05               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-10 10:29:16
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   25 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE

  Sanktuarium Maryjne w Licheniu

  „Przebudzeni duchowo”

  szczegóły na stronie www.pomoc.lichen.pl/index.php

   

   

   

  Dodany 2017-07-10 09:54:13 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1903
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-10 09:56:09               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-10 09:56:17
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   Letnia Szkoła dla Rodziców w Biskupinie

    

              Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie rozpoczynając wakacje zorganizował w terminie 26-30 czerwiec wyjazd rodzinny do zabytkowej miejscowości- Biskupin. W wyjeździe rodzinnym brały udział 34 osoby wraz z 2 opiekunami. Grupa rodziców i dzieci spędziła 5 dni podróżując szlakiem piastowskim, zwiedzając najstarszą osadę z dziejów naszej historii- osadę Biskupińską.

               Podczas letniego wypoczynku aura sprzyjała, była więc możliwość skorzystania z wielu atrakcji takich jak wycieczka do Zaurolandii w Rogowie, zwiedzanie Biskupina, zajęcia z łucznictwa oraz garncarstwa, zwiedzanie Muzeum Rybactwa oraz  Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. 

                 W czasie pobytu realizowano elementy ,,Letniej szkoły dla Rodziców”,  przekazano informacje  dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci. Inicjatywą rodziców było przekazanie opiekunom na czas zajęć  urządzeń mobilnych. Dodatkowo w pokojach wczasowiczów nie było telewizorów co pozwoliło na wspólną rozrywkę na placu zabaw oraz basenie.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-07-10 08:31:18 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 1908
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-10 08:33:39               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-10 08:34:25
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

  201 Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole po raz kolejny włączył się w działania na rzecz akcji „Bezpieczne Wakacje”. Celem ogólnopolskiej akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Na stronie projektu można zapoznać się z zasadami, których należy przestrzegać w podróży, wypoczywając w górach czy nad morzem.

  W tym roku proponowany przez organizatorów konkurs plastyczny Moje Bezpieczne Wakacje 2017 - (Nie)znane atrakcje mojego regionu - promuje bezpieczeństwo poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. Zwiedzanie często niedocenianych regionalnych atrakcji turystycznych to alternatywa wobec nudy, która może się przytrafić także w wakacje. Jest to także doskonała okazja na promowanie lokalnych skarbów - atrakcji turystycznych - w skali ogólnopolskiej.

   

  Prace konkursowe: prace plastyczne wykonane techniką fotografii.

   

  Kto może wziąć udział?: dzieci i młodzież do 17 roku życia

  Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:

  a) I kategoria – dzieci w wieku do 7 lat,
  b) II dzieci w wieku 8 – 12 lat,
  c) III młodzież w wieku 13 – 17 lat.

   

  Do kiedy przesyłać prace: do 30 września 2017

   

  Konkurs został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

   

  Zasady konkursu oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie akcji www.bezpiecznewakacje.pl

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-06-22 12:04:57 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2000
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-22 12:11:03               Historia zmian
  Publikacja 2017-06-22 12:11:15
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać. Antoine de Saint - Exupery 

   

  W dniu 09 czerwca podopieczni Świetlicy Profilaktyczno-Opiekuńczej przy ul. Blizna 40 w Kole świętowali „Dzień Przyjaciela”. Zajęcia zorganizowane zostały w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Na skrzydłach przyjaźni”. Uczestnicy pracowali na materiałach przygotowanych przez organizatora akcji. Celem zajęć było kształtowanie postawy koleżeństwa i przyjaźni wśród dzieci uczęszczających do świetlicy. Dzieci wspólnie z pedagogami stworzyły „Przepis na przyjaźń”, określiły cechy prawdziwego przyjaciela oraz narysowały portret swojego przyjaciela. Finalnym efektem pracy grupy było stworzenie wspólnej gazetki z okazji „Dnia Przyjaciela”. Miłym akcentem stało się się puszczanie wielkich baniek mydlanych, przygotowane na zakończenie zajęć.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-06-14 12:24:26 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2032
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-14 12:31:07               Historia zmian [3]
  Publikacja 2017-06-14 12:31:13
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Rodzinny Rajd Rowerowy

   

  Po raz kolejny w niedzielę 4 czerwca wyruszył Rodzinny Rajd Rowerowy pod Patronatem Burmistrza Miasta Koła Stanisława Maciaszka. Organizatorem rajdu było Kolskie Towarzystwo Cyklistów, a współorganizatorami: Urząd Miejski w Kole, Starostwo Powiatowe w Kole, Ochotnicza Straż Pożarna w Trzęśniewie, Zespół Szkół Nr 1 w Kole, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

  Pomimo pochmurnej pogody uczestnicy rajdu stawili się o godz. 15.00 na placu przy Zespole Szkół Nr 1 w Kole, gdzie ponad 160 osób w tym wiele dzieci i młodzieży wyruszyło w trasę.   

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole podczas Rajdu promował hasła kampanii ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł- na skrzydłach przyjaźni” a założeniem imprezy było stworzenie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie rodziny. Dorośli uczestnicy raju otrzymali drobny upominek- pompkę rowerową.   

  Choć sympatyków rowerowej wyprawy spotkał deszcz wszyscy uczestnicy z zadowoleniem dotarli na metę rajdu, gdzie mogli skorzystać z ciepłego posiłku.


  Rajd zakończył się losowaniem nagród, główną nagrodę rower ufundował Burmistrza Miasta Koła pan Stanisław Maciaszek. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

  Dodany 2017-06-08 13:59:01 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2056
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-08 14:01:54               Historia zmian
  Publikacja 2017-06-08 14:02:04
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Dzień Dziecka na stadionie miejskim

   

      Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kole przygotował i zaprosił dzieci do wspólnej zabawy podczas festynu ,,Mundurowi dzieciom”. Promując hasła ogólnopolskiej kampanii ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł- na skrzydłach przyjaźni” dzieci uczestniczyły w następujących atrakcjach: malowanie tatuaży, modelowanie balonów, kolorowanki, zabawy zręcznościowe oraz zabawa z bańkami. Ośrodek przekazał dla uczestników turnieju przedszkolaków drobne upominki.

   

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-06-08 12:28:11 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2053
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-08 12:28:11               Historia zmian
  Publikacja 2017-06-08 12:28:46
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

  Spotkanie edukacyjne w LOK                  

   

     

   

  Pracownicy Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole przeprowadzili warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień „Alkohol a kierowca” w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Kierowców LOK. Spotkanie było zrealizowane w ramach projektu „Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier” dla osób uczęszczających na kurs prawa jazdy kat. B. Celem głównym spotkania było eliminowanie sytuacji prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu przez uczestników.

  Omówiono zagadnienia wpływu alkoholu na funkcjonowanie człowieka, mitów związanych z alkoholem, określania stężenia alkoholu we krwi, wzory spożywania alkoholu.

  Warto pamiętać, że każda ilość wypitego alkoholu jest niebezpieczna, ponieważ obniża sprawność działania osoby prowadzącej pojazd i przez to istotnie zwiększa ryzyko wypadku. Aby prowadzić bezpiecznie należy zachowywać stałą czujność, podejmować decyzje oparte na wciąż zmieniających się informacjach napływających  z otoczenia oraz wykonywać na podstawie tych decyzji określone działania. Picie alkoholu wpływa ujemnie na umiejętności niezbędne do wykonywania tych zadań.

  Uczestnikom spotkania przekazano materiały profilaktyczne plakaty i broszury „kierowca i alkohol”.

   

  Od 1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy zmieniające między innymi kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania karnego oraz ustawę o ruchu drogowym w zakresie dotyczącym czynów karalnych związanych z używaniem alkoholu. 

   

   

   

  www.parpa.pl/index.php/aktualnosci/1083-wyzsze-kary-dla-kierowcow-pod-wplywem-alkoholu

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-06-08 11:48:37 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2056
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-08 11:50:22               Historia zmian
  Publikacja 2017-06-08 11:50:31
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-06-01 08:27:57 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2103
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-01 08:27:57               Historia zmian
  Publikacja 2017-06-01 08:28:10
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-05-31 08:43:40 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2100
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-31 08:43:40               Historia zmian
  Publikacja 2017-05-31 08:43:47
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa tym raz dla podopiecznych

  świetlicy socjoterapeutycznej „Baza”

   

               Kontynuacją spotkań dotyczących bezpieczeństwa było zorganizowanie profilaktycznej pogadanki  dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Baza” przy ul. Wyszyńskiego 14. W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kole, w dniu 18.05.2017r., funkcjonariusze Wydziału Prewencji do spraw Patologii i Nieletnich zapoznali uczestników zajęć świetlicowych z zagrożeniami czekającymi na nich w rożnych sytuacjach życiowych w tym także podczas wakacji.                 

                 Celem tego spotkania podobnie jak poprzednich było wykształcenie w uczestnikach umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich i radzenia sobie z trudną sytuacją.

  W trakcie spotkania poruszane zostały tematy bezpiecznego zachowania się na ulicach naszego miasta oraz w ruchu drogowym. Ważnym akcentem było przypomnienie o zasadach czystości i porządku jakie obowiązują każdego z nas.

  Duża aktywność dzieci podczas spotkania świadczyła o znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa i zainteresowanie tematem, który przedstawili zaproszeni funkcjonariusze.

   

   

   


   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-05-26 11:11:51 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2140
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-26 11:11:51               Historia zmian
  Publikacja 2017-05-26 11:13:04
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV”

   

            Państwowy Powiatowy Inspektor Powiatowy w Kole informuje, że od roku 2007 prowadzone są działania w ramach projektu edukacyjnego "Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra HIV", w dniu 18 maja 2017 r. już po raz 10 zostało przeprowadzone szkolenie w ramach realizacji tego projektu. Dzięki uprzejmości kierownictwa i pracowników Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole szkolenie miało miejsce w siedzibie MOPiPR-u przy ul. Dąbskiej 40. Do współpracy w ramach profilaktyki uzależnień przyłączyli się pracownicy Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kole.

  Młodzież została zapoznana z najnowszą wiedzą na temat HIV/AIDS: sytuacją epidemiologiczną  i danymi statystycznymi znaczeniem terminów HIV i AIDS, podstawową budową i działaniem wirusa HIV, z drogami zakażenia, przebiegiem zakażenia, diagnostyką, leczeniem i prawnymi i etycznymi  aspektami HIV/AIDS. Zaprezentowany został materiał kampanijny na temat tolerancji dla osób żyjących z HIV/AIDS.

  Unikanie alkoholu i narkotyków odgrywa również kluczową rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się HIV – nie dlatego, że dana osoba może bezpośrednio się zakazić HIV, ale dlatego, że picie alkoholu i branie narkotyków często prowadzi do zachowań ryzykownych, często utratę wszelkich zahamowań, co z kolei wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia, dlatego też  do współpracy zaproszono pracowników Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, którzy przekazali informacje dotyczące skutków spożywania alkoholu oraz podejmowania zachowań ryzykownych związanych z jego używaniem.

  Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Kole podzielił się doświadczeniami z zakresu profilaktyki palenia tytoniu, spożywania alkoholu i przyjmowania substancji psychoaktywnych. Omówiono również prawne aspekty posiadania i używania przez młodzież narkotyków i substancji psychoaktywnych.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali dyplomy „Młodzieżowego Lidera Zdrowia” uprawniający do przekazywania wiedzy o HIV i AIDS wśród rówieśników w środowisku szkolnym. Młodzieży przekazano także pakiety informacyjne i materiały oświatowo - zdrowotne celem wykorzystania w działaniach edukacyjno-informacyjnych w szkole oraz kalendarze „Nie daj szansy AIDS”.

   

   

   

   

   

   

  Źródło: PSSE Koło

   

   

   

   

  Dodany 2017-05-25 12:05:33 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2151
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-25 12:24:32               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-05-25 12:25:40
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

                                     

                                                NARKOTESTY TRAFIŁY DO KOLSKICH POLICJANTÓW

   

  Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kole przekazali funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Kole narkotesty, które będą wykorzystywane podczas codziennych służb przez mundurowych do badania osób, co do których zachodzi podejrzenie, że znajdują się pod działaniem środków odurzających. Otrzymane narkotesty z pewnością znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w naszym powiecie.

  11 maja br. nastąpiło przekazanie zakupionego sprzętu w obecności Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole Pani Edyty Fabisiak, Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Pani Joanny Grzegórzek oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji podkom. Marka Zakrockiego.

  Należy także podkreślić, iż kilka tygodni wcześniej dzięki staraniom Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy w Rodzinie kolska komenda Policji doposażona została w sprzęt komputerowy w postaci komputera i drukarek, który wykorzystywany jest przez mundurowych podczas realizacji programów profilaktycznych.

   

   

   

  Źródło: KPP Koło 

   

   

  Dodany 2017-05-12 08:53:19 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2228
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-12 08:59:15               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-05-12 08:59:56
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

                 

   

  Szkolenie zorganizowane przez Kierownika 

   Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej panią Małgorzatę Sujecką

   

   

                     W ramach działań i realizowanych rekomendowanych programów  Miejski Ośrodek Profilaktyki  i Pomocy Rodzinie w Kole dzięki współpracy i uprzejmości Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Kole, przedstawił ofertę Ośrodka dla słuchaczy szkolenia w tym kuratorów zawodowych i społecznych.

   

                  Szkolnie zorganizowane  w dniu 21.04.2017r. przez panią  Małgorzatę Sujecką Kierownika  Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  w Kole obejmowało tematykę pracy kuratora społecznego.

   

                  Podczas spotkania poruszane były kwestie kierowania oraz funkcjonowania dzieci do poszczególnych świetlic Ośrodka. Kolejnym tematem była oferta kierowania nieletnich do udziału w programie FRED koordynowanego przez MOPiPR  ( młodzieży eksperymentującej  z substancjami uzależniającymi). Omówiono sytuację rodzin, które wymagają pomocy psychologicznej, prawnej oraz korzystania z warsztatów ,,Szkoła dla rodziców”. 

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-04-27 08:22:30 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2299
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-27 08:24:28               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-27 08:24:39
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   Spotkanie profilaktyczno – edukacyjne w MOPiPR

  „Biorę odpowiedzialność”

   

  19 kwietnia w siedzibie MOPiPR gościła klasa II zdrowia i urody Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Technicznych w Kole. W trakcie wizyty uczennice zapoznały się z formami pomocy, działalnością Ośrodka i  realizowanymi projektami. Na spotkaniu profilaktyczno – edukacyjnym pod tytułem „Biorę odpowiedzialność” omówiono szkody wynikające z picia alkoholu przez kobiety w ciąży. Podczas zaprezentowanej prezentacji i projekcji filmu dyskutowano o ogólnodostępnych mitach dotyczących wpływu alkoholu na organizm, skutkach działania alkoholu na płód, objawów FAS.

  Nie da się wyleczyć dziecka, które ma płodowy zespół alkoholowy. Można poprawić jego funkcjonowanie i jakość życia. Dlatego tak ważna jest opieka, żeby nie pogłębiać tego stanu. FAS jest zaburzeniem, które sięga wszystkich możliwych obszarów rozwojowych, począwszy od motoryki, przez wszystkie zmysły. Istotna jest  wczesna diagnoza płodowego zespołu alkoholowego, a w przypadku jego rozpoznania skuteczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Nie mniej znaczące jest zapobieganie omawianemu zaburzeniu, a więc działalność profilaktyczna eliminująca zjawisko spożywania alkoholu w czasie ciąży. Stąd tematyka podjęta na  spotkaniu w MOPiPR.

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-04-27 08:13:20 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2298
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-27 08:14:13               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-04-27 08:13:36
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

   

  Do udziału w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Na skrzydłach przyjaźni” koordynowanej przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i pomocy Rodzinie włączyły się wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne w Kole: Szkoła Podstawowa Nr 1, Zespół Szkół Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Zespół Szkół Nr 2 i Gimnazjum Nr 1.

   Dzięki udziałowi w akcji  uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach profilaktycznych podejmujących tematykę pozytywnego lub negatywnego wpływu grupy rówieśniczej oraz podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. Rodzice podczas spotkań otrzymają wskazówki dotyczące rozpoznawania rodzaju wpływu grupy rówieśniczej na dziecko oraz podpowiadające sposoby niwelowania negatywnego wpływu rówieśników i otoczenia na młodego człowieka. Wszyscy uczniowie będą mogli wziąć udział w dwóch konkursach:

  ·         Konkursie zespołowym „Przyjaźń" Zadaniem jest zobrazowanie hasła "Przyjaźń" za pomocą zdjęcia, obrazu, tekstu lub dźwięku. Uczestnicy mogą przygotować fotografię, krótki film, reportaż prasowy, okładkę do gazety, wywiad radiowy, czy słuchowisko.

  ·         Konkursie plastyczno-literackim „Na skrzydłach przyjaźni" Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującej przygodę z wybranym bohaterem literackim, który został Twoim przyjacielem.

  Kampania trwa do 31 grudnia 2017, tego dnia zostaną podane wyniki konkursu zespołowego dla klas i grup „Przyjaźń”.

   

   

   

   

  Dodany 2017-04-26 14:36:23 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2310
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-26 14:38:16               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-26 14:38:38
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   „Profilaktyka raka piersi”

   

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadząc działania  informacyjno- edukacyjne na terenie powiatu kolskiego, zachęca wszystkie kobiety do wykonywania badań z profilaktyki raka piersi.

  Nowotwór piersi to najczęściej występujący w Polsce nowotwór wśród kobiet. Kobiet między 50 a 70 rokiem życia są w grupie największego ryzyka zachorowania, ale zachorować mogą nawet kobiety młodsze. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowań na raka piersi, niezbędna jest odpowiednia profilaktyka, a szczególnie regularna samokontrola piersi.

  W działania informacyjno-edukacyjne wpisują się szkolenia prowadzone cyklicznie przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole dotyczące profilaktyki raka piersi. W dniu 19 kwietnia 2017r. w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole przeprowadzono szkolenie, którego celem było budowanie świadomości onkologicznej.  Uczestniczki, pracownicy i mamy podopiecznych uczęszczających do świetlic Ośrodka,  usłyszeli o czynnikach ryzyka zachorowania na raka piersi, o objawach raka piersi,  o korzyściach wynikających z samobadania oraz o metodach diagnostycznych. Przeprowadzono również praktyczne zajęcia samobadania piersi na fantomie, który w ramach współpracy został przekazany na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kole przez Burmistrza Miasta Koła.

  Samodzielne badanie piersi jest bezpieczną, nieinwazyjną, prostą, a przede wszystkim dostępną dla każdej kobiety metodą wykrywającą guzki lub inne nieprawidłowości w gruczołach piersiowych. Systematycznie kontrolując piersi mamy szanse na wcześniejsze wykrycie raka, wtedy gdy jest on jeszcze uleczalny.

   

   

  Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kole

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-04-26 14:12:25 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2308
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-26 14:26:45               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-26 14:27:04
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

  Radosnych Świąt Wielkanocnych

  wypełnionych nadzieją

  budzącej się do życia wiosny.

  Pogody w sercu i radości płynącej

  ze Zmartwychwstania Pańskiego

  oraz smacznego święconego

  w gronie najbliższych

  życzy

  p.o. Kierownika MOPIPR

  Joanna Grzegórzek

  wraz z pracownikami i podopiecznymi świetlic

   

  Dodany 2017-04-13 10:26:59 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2389
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-14 10:11:29               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-04-13 10:33:39
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Konkurs „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

   

   

   

   

   

   

    

   

  W dniu 04 kwietnia 2017 r. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole miało miejsce oficjalne rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”.

   

              Ideą organizowanego przez ŚDS konkursu było upowszechnianie tradycji wielkanocnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz  popularyzacja twórczości artystycznej, plastycznej wśród osób niepełnosprawnych.

              Podopieczni MOPIPR wraz z opiekunami przez blisko miesiąc pracowali nad zaprojektowanymi przez siebie ozdobami wielkanocnymi. Wysiłek i systematyczna praca jednak  się opłaciły i dzieci uplasowały się w czołówce nagrodzonych uczestników.

   

  Wśród laureatów konkursu znaleźli się:

   

  I miejsce – Iga Kwiatkowska –Świetlica Socjoterapeutyczna przy MOPiPR w Kole, ul. Dąbska, (praca indywidualna),

  I miejsce – podopieczni Świetlicy Socjoterapeutycznej „Baza” przy MOPiPR w Kole, ul. Wyszyńskiego, (praca grupowa),

  III miejsce – Dżesika Janczak- Świetlica Profilaktyczno –Opiekuńcza przy MOPiPR w Kole, ul. Blizna (praca indywidualna)

   

  W konkursie swoje prace zaprezentowali również:

  Martyna Grzelak - Świetlica Profilaktyczno –Opiekuńcza przy MOPiPR w Kole, ul. Blizna (praca indywidualna)

  Wiktoria Wałęza - Świetlica Profilaktyczno –Opiekuńcza przy MOPiPR w Kole, ul. Blizna (praca indywidualna)

  Hubert Banasiak - Świetlica Socjoterapeutyczna przy MOPiPR w Kole, ul. Dąbska, (praca indywidualna)

   

  Wszystkie wykonane przez uczestników prace prezentowały wysoki poziom umiejętności artystycznych, a komisja konkursowa stanęła przed bardzo trudnym zadaniem przy ocenie złożonych prac.

  W dniu oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu laureaci oraz wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody.

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-04-10 14:33:40 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2416
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-10 14:34:20               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-10 14:34:46
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem

  „Depresja - Porozmawiajmy o niej”

   

   

   

   

   

   

   

  Światowy Dzień Zdrowiaświęto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

  Tematem przewodnim tegorocznej kampanii informacyjnej jest depresja, a hasło przewodnie brzmi: „Depresja – porozmawiajmy o niej”. 

   

  www.who.un.org.pl

   

   

   

  Dodany 2017-04-07 07:22:14 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2407
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-07 07:25:06               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-04-07 07:25:16
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Szkolenie w siedzibie MOPiPR

  „Praca z uczniem – czyli różne odcienie wychowania”

   

  Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym okresem w życiu każdego dziecka. Jest to czas konstruowania własnego „Ja”, czas tworzenia kontaktów z innymi ludźmi, czas budzenia się uczuć do innych ludzi. Dziecko w wieku przedszkolnym wymaga szczególnej troski, należy więc dbać o jego rozwój i budować fundament do późniejszej nauki szkolnej.

                 Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole mając na względzie pracę nauczycieli z najmłodszą grupą wiekową zorganizował w dniu 31 marca  szkolenie pt.,, Praca z uczniem trudnym”. Uczestnicy szkolenia pracujący na co dzień z najmłodszymi mieli możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami oraz uzyskać informacje dotyczące pracy z dzieckiem oraz rodzicami.

  Pedagodzy z Ośrodka przedstawili ofertę warsztatów skierowanych do rodziców „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Ujęte w warsztatach metody pracy wspierają opiekunów w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, uczą umiejętności lepszego porozumiewania się, dają możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą.

   

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-04-03 15:36:44 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2430
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-03 15:36:44               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-03 15:37:20
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

  Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa dla podopiecznych

  świetlicy profilaktyczno - opiekuńczej MOPiPR

   

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kole, w dniu 22.03.2017r., zorganizował spotkanie profilaktyczne dla dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno-Opiekuńczej przy ul. Blizna 40. Celem spotkania było wykształcenie w  uczestnikach umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich i  radzenia sobie z trudną sytuacją. 

              Funkcjonariusze Wydziału Prewencji do spraw Patologii i Nieletnich uświadomili młodym ludziom zagrożenia czekające na nich w rożnych sytuacjach życiowych. W trakcie spotkania poruszane zostały tematy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, kontaktów z osobami obcymi, przemocy w szkole, nieuprawnionego używanie czyjegoś wizerunku oraz niebezpieczeństw płynących z korzystania z nieodpowiednich gier i aplikacji mobilnych.
  Uczestnikom spotkania przypominane zostały numery teflonów alarmowych oraz zademonstrowana pozycja „żółwia” chroniąca ciało podczas ataku psa.

   

              Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali od prowadzących miłą niespodziankę w postaci odblaskowych zawieszek.

   


  Spotkanie zapewne na długo pozostanie w pamięci dzieci, które chętnie i aktywnie uczestniczyły w zorganizowanych zajęciach.

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-03-31 15:19:19 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2445
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-31 15:19:19               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-31 15:19:36
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

     

   

  W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie zamieszczamy list Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka skierowany do dyrektorów, nauczycieli i opiekunów dzieci.

   

   

   

   

  Wielce Szanowni Państwo,

  zapewne już Państwo zaobserwowali, że Internet staje się, a może wręcz stał się naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży. Komputer, smartfon, tablet towarzyszy młodym ludziom niekiedy od rana do wieczora. Warto przy tym podkreślić, że nowe technologie niosą ze sobą wiele fantastycznych, rozwijających możliwości, ale mogą stanowić też zagrożenie. Trzeba zatem uczyć dzieci, jak się z nimi mądrze i bezpiecznie obchodzić. I to jest właśnie wspólne zadanie dorosłych.

  W czasach naszego dzieciństwa dorośli uczyli nas jak zawierać znajomości, bawić się i rozróżniać prawdę od fałszu. Pokazywali nam co jest bezpieczne, a czego należy unikać. Prowadzili nas i objaśniali świat. Jeśli chcieliśmy się ukryć przed ich wzrokiem, budowaliśmy szałas z krzeseł i koca lub chowaliśmy się w podwórkowych zakamarkach. Dzisiejsze dzieci chowają się przed dorosłymi w sieci, a opiekunom coraz trudniej jest je tam odnaleźć, bo to one są tam bardziej u siebie niż my potrafimy to zrozumieć. Zwykle to nie do końca jest element naszego dorosłego świata. Dlatego tak trudno nam dzisiaj uświadamiać młodym ludziom zagrożenia, uczyć jak się zachować w trudnych sytuacjach, chronić przed kłamstwem i manipulacją.

  Oczywistym powinno być dla każdego, że zagrożeniem dla dziecka nie jest urządzenie jako takie, a człowiek, z którym młody człowiek może nawiązać kontakt. Człowiek, który dla własnych, niekiedy nagannych celów, wykorzystuje łatwowierność, ufność i samotność dziecka przed ekranem. Media podają, że do Polski dotarła już pewna internetowa rozrywka, opatrzona niewinną nazwą zabawa, żerująca na ufności jej uczestników. Powoduje ona, że wykonują oni zadania, których celem jest krzywdzenie samych siebie. Coraz trudniejsze wyzwania przekazywane za pośrednictwem tajemniczego przewodnika rzekomo prowadzą dzieci poprzez samookaleczenia aż do kulminacji – samobójstwa. Według doniesień, w Rosji, z której gra rzekomo rozprzestrzenia się po Europie, doprowadziło to do śmierci wielu dzieci. Sytuacja jest o tyle trudna, że dzisiejsze dzieci nie mają zaufania do dorosłych, a w Internecie szukając poczucia przynależności są aktywne w różnego rodzaju społecznościach. Często, nie mając wsparcia w rodzinie, w sieci poszukują przygód, ekscytacji i emocji. Relacje, które tworzą się między dziećmi w Internecie są zadziwiająco silne, a wpływ internetowych znajomych powoduje podejmowanie nie zawsze mądrych i przemyślanych decyzji. Anonimowość internetowa daje osobom chcącym manipulować innymi siłę i skuteczność. Wydaje im się przy tym, że są bezkarne, bezpieczne i posiadają władzę.

  Apeluję więc do Państwa o szczególne zwrócenie uwagi na dzieci w swoim otoczeniu. Zainteresujcie się tymi, którzy nadmiernie korzystają z Internetu, są klasowymi outsiderami, mają problemy w kontaktach z rówieśnikami lub w domu. Oni są właśnie w grupie podwyższonego ryzyka. Nie pozwólmy, aby stała im się krzywda, bądźmy blisko nich dając im poczucie, że są dla nas ważni, że nam na nich zależy, że jesteśmy ich przyjaciółmi, nauczycielami i przewodnikami.

  Z wyrazami szacunku
  Marek Michalak

   

   

   

   

    

   

   

  Wskazówki dla rodziców dotyczące zachowania zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

  ·         Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

  ·         Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

  ·         Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.

  ·         Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

  ·         Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

  ·         Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

  ·         Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

  ·         Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

  ·         Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

   

   

   

   

  Gdzie można uzyskać pomoc:

  800 100 100 -  bezpłatna i anonimowa pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów)

   

   800 121212 -  Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka

   

  116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

   

  Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie:

   

  www.dyżurnet.plwww.ore.edu.plwww.akademia.nask.plwww.saferinternet.pl

   

   

   

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w swoich działaniach podczas rozmów z rodzicami, uczniami, podopiecznymi podejmuje kwestie dotyczące bezpiecznego korzystania z zasobów internetu.

   

   

  Źródło: www.brpd.gov.pl

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-03-28 13:14:15 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2461
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-28 13:17:08               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-28 13:17:26
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

   

  Dnia 23 marca w siedzibie Ośrodka odbyło się spotkanie z pedagogami i psychologami z kolskich szkół dotyczące planowanej realizacji ogólnopolskiej profilaktyczno - edukacyjnej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Na skrzydłach przyjaźni” koordynowanej przez MOPiPR.  

  Główne cele kampanii to wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży; uświadomienie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę; ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych i wspieranie działalności szkół w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej.

  Cele dodatkowe kampanii to kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej; przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; kształtowanie postaw prozdrowotnych.

   

  Na spotkaniu omówione zostały formy działań w ramach kampanii, a także sprawy dotyczące funkcjonowania świetlic i bieżącej współpracy.

   

   

   

   

  Dodany 2017-03-24 13:53:39 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2474
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-24 13:54:41               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-24 13:55:03
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

   

   

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 lutego 2017 roku odeszła od nas wyjątkowa osoba,

   

   Kierownik Ośrodka Pani Jolanta Jęcka.

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-02-24 08:18:09 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2607
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-24 08:38:53               Historia zmian
  Publikacja 2017-02-24 12:16:55
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   Ferie w MOPiPR

   

   

     W okresie ferii zimowych nie zabrakło różnorodnych atrakcji dla podopiecznych świetlic Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

  W pierwszym tygodniu uczestnicy świetlic gościli wolontariuszy ze Szkolnego Koła PCK z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole w ramach programu ratowniczek.

                       Podczas praktycznych zajęć z użyciem fantoma , dzieci zgłębiały wiedzę udzielania pierwszej pomocy.

  Pobyt w kręgielni i drużynowe pobijanie rekordów w rzucaniu kulą oraz filmowa podróż do Nowego Yorku w towarzystwie przyjaznego Misia podczas seansu filmowego w MDK to jedne z kolejnych feryjnych atrakcji.

                         Wycieczka do Parku Trampolin Jump Arena w Poznaniu w drugim tygodniu ferii przyniosła możliwość korzystania ze ścianki wspinaczkowej , zabawy i szaleństwa w gąbczastych piankach.

                        Zimowy wypoczynek zakończyła zabawa podczas której podopieczni świetlic przebrani w stroje karnawałowe  mogli uczestniczyć w tanecznych konkursach i zawodach.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2017-02-14 08:28:51 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2656
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-14 08:34:21               Historia zmian
  Publikacja 2017-02-14 08:34:49
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Włączamy się w akcję

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-01-30 11:59:34 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2695
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-30 11:59:34               Historia zmian
  Publikacja 2017-01-30 11:59:58
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Program FreD goes net

  nowa odsłona interaktywnej strony internetowej www.programfred.pl

   

  Zespół działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej KBPN informuje o nowej odsłonie strony internetowej dotyczącej programu wczesnej interwencji FreD goes net. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie jest jednym z realizatorów programu.

   

   

   

  www.programfred.pl

   

   

   

   

  Dodany 2017-01-30 11:54:15 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2684
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-30 11:54:53               Historia zmian
  Publikacja 2017-01-30 11:54:59
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

   

  Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego.

  Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.

  Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia

  w życiu osobistym i zawodowym

  życzy

  Kierownik

  oraz

  Pracownicy i Podopieczni

  Miejskiego Ośrodka Profilaktyki

   i Pomocy Rodzinie

  w Kole

   

   

   

   

  Dodany 2016-12-23 08:51:50 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2791
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-23 08:52:42               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-23 08:56:13
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   Świąteczne spotkania

   

  Jak co roku w świetlicy socjoterapeutycznej przy Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie świąteczne, podczas którego podopieczni zaprezentowali zaproszonym gościom przedstawienie jasełkowe pt. „Bóg jest w NAS”.  Rodzice mieli okazję docenić starania i zaangażowanie swoich pociech w przygotowania zarówno spektaklu jaki i świątecznego stołu. Na koniec wychowankowie otrzymali słodkie paczki.

            W pozostałych świetlicach Ośrodka dzieci również uczestniczyły w świątecznych spotkaniach, podczas których zostały obdarowane przez Mikołaja paczkami.

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2016-12-23 08:44:04 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2792
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-23 08:45:56               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-23 08:46:01
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   Rodzinne Kolędowanie

   

  Jak co roku w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Kole odbyło się  Rodzinne Kolędowanie. Tym razem wykonawcami byli uczniowie kolskich szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2.
              Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie po raz kolejny włączył się w tę lokalną imprezę, która zaprasza wszystkich do wartościowego spędzania wolnych chwil, tym razem poprzez kultywowanie tradycji wspólnego śpiewania kolęd. Ośrodek na co dzień w swych działaniach wspiera pozytywny obraz rodziny, promuje wartości  rodzinne. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie zadbał o potrawy wigilijne i Mikołajów, którzy obdarowali dzieci cukierkami. MOPiPR przygotował również materiały dla rodziców, opiekunów, które dotyczyły spraw związanych z odpowiedzialnym rodzicielstwem.


              Rodzinne Kolędowanie zorganizowali: Urząd Miejski w Kole, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, Miejski Dom Kultury w Kole, ZHP Koło oraz Parafia p. w. Matki Bożej Częstochowskiej w Kole.

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2016-12-22 09:21:09 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2796
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-22 09:29:01               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-22 09:29:07
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   Konkurs profilaktyczny

   

  Dnia 13 grudnia w Zespole Szkół Nr 2 w Kole odbył się konkurs wiedzy nt. uzależnień zrealizowany w ramach szkolnej Kampanii „Zagrożenia to zniszczenia” koordynowanej przez psychologa szkolnego panią Joannę Szkudelską. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie wspierający działania profilaktyczne na co dzień w kolskich szkołach przygotował test i nagrodził laureatów. Wśród zwycięzców znaleźli się:

   

   I miejsce – Kacper Klimczak kl. I B

   

  II miejsce – Bartosz Okuński kl. II D

   

  III miejsce – Kinga Walczak kl. II A

   

   

   

   

   

   

   

  Laureatom gratulujemy.

   

   

  Dodany 2016-12-20 09:37:15 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2805
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-20 09:38:38               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-20 09:39:18
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   Świąteczne warsztaty w MOPiPR

    

                    Tradycyjnie jak co roku dzieci ze świetlic: socjoterapeutycznych (ul. Dąbska, ul. Wyszyńskiego) oraz profilaktyczno – opiekuńczej (ul. Blizna) aktywnie uczestniczyły w zorganizowanych wasztatach plastycznych o tematyce świątecznej. 

  Zajęcia przeprowadzili opiekunowie wraz z grupą młodzieży z internatu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu.

                   Pod opieką starszych koleżanek i kolegów uczestnicy własnoręcznie wykonywali ozdoby świąteczne.

                   Zajęcia odbyły się w siedzibie Ośrodka i wprowadziły uczestników w Bożonarodzeniowy nastrój.

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2016-12-16 13:32:15 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 2818
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-16 13:35:06               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-16 13:35:15
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   Kampania

  „DZIECI NIE CHCĄ FAS”

   

  DZIECINIECHCAFAS to przygotowana przez Fundację EY kampania społeczna, która ma uświadomić Polkom zagrożenia wynikające z picia alkoholu w ciąży. Fundacja zachęca w niej do zachowania pełnej abstynencji w ciąży.

  Wydarzeniem, które wspiera kampania, jest Światowy Dzień FAS przypadający 9 dnia września. Dziewiątki w dacie mają wydźwięk symboliczny i odnoszą się do liczby miesięcy, przez które nienarodzone dziecko powinno być chronione od wszelkich zagrożeń zewnętrznych. Między innymi od toksyn alkoholu, który ze wszystkich używek czyni największe szkody w jego organizmie.

   

  Zapraszamy na stronę: dzieciniechcafas.pl

   

   

   

   

   

  Dodany 2016-09-08 11:59:19 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3147
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-08 12:10:17               Historia zmian [1]
  Publikacja 2016-09-08 12:10:29
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

                                  

   

    Szkolenie                                  

   

  „Dopalacze - czym są i jak działają”

   

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole oraz Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole byli organizatorami szkolenia pt: „Dopalacze - czym są i jak działają”, które odbyło się  w dniu 2 września 2016 roku w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole.

  Celem szkolenie był wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. W spotkaniu wzięli udział terapeuci, wychowawcy, trenerzy sportowi, psycholodzy, pedagodzy, personel medyczny, kuratorzy sądowi, specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem zagrożeniom społecznym oraz profilaktyką wśród dzieci i młodzieży. Głównym prelegentem był profesor Mariusz Jędrzejko, wybitny specjalista  z dziedziny profilaktyki uzależnień z Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku. Spotkanie miało charakter warsztatowo – wykładowy,  poruszone były tematy dotyczące nowych substancji psychoaktywnych i ich działania na OUN.  Praktycznie przedstawiono sposoby rozpoznawania zachowań narkotykowych i dopalaczowych oraz zasady postępowania z osobą pod wpływem środków odurzających. Omówione zostały także podstawy pomocy medycznej.

  Szkolenie spotkało się dużym zainteresowaniem uczestników i wyznaczyło kierunki do dalszej współpracy w wyżej wymienionej tematyce.

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2016-09-06 12:38:50 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3163
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-06 12:39:17               Historia zmian
  Publikacja 2016-09-06 12:39:39
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Rodzinny Rajd Rowerowy 2016

   

      Już po raz kolejny Kolskie Towarzystwo Cyklistów i wapółorganizatorzy Urząd Miejski w Kole, Starostwo Powiatowe i Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole zaprosili w ostatnią sobotę sierpnia wszystkich sympatyków rodzinnych wypraw rowerowych na Rodzinny Rajd Rowerowy. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole współorganizował Rajd w ramach realizowamnej ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Zadania i założenia tegorocznej edycji Kampanii: Dobra opieka - udany start w dorosłość.

      Rajd nie ma charakteru wyścigu sportowego mając wymiar wyłącznie rekreacyjny, ma integrować rodziny, dla których najważniejszą sprawą jest dobra zabawa poprzez uprawianie sportu. Główną ideą rajdu jest szerzenie rodzinnej turystyki rowerowej oraz zachęcenie do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Taka aktywność pozwala na zacieśnianie więzi emocjonalnej między dorosłymi członkami rodziny a dziećmi, integruje uczestników przez wspólne wykonywanie zadań, chroni dzieci i młodzież przed zachowaniami ryzykownymi.Każda kolejna edycja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rowerzystów.

     Tak, jak w poprzednich edycjach i tym razem dla amatorów rodzinnej jazdy na rowerze przewidziano szereg nagród i upominków. Główną nagrodę  - rower ufundował Burmistrz Miasta Koła. Organizatorzy dziękują sponsorom:

  - Kupiec Paprotnia

  - Sklep rowerowy przy ul. Stary Rynek 24

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-09-05 09:40:40 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3165
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-05 09:40:40               Historia zmian
  Publikacja 2016-09-14 14:24:55
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Noc Profilaktyczna w MOPiPR

   

        Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie po raz kolejny zorganizował dla młodzieży Świetlicową Noc Profilaktyczną, która odbyła się w dn. 25.08 - 26.08 w godzinach 19:30 - 7:00 w siedzibie Ośrodka. Podczas spotkania uczestnicy z własnej inicjatywy wykonali plakaty profilaktyczne, wywołując ciekawą dyskusję młodzieży dot. trudnych wyborów z jakimi spotykają się na co dzień. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra w "podchody". Zabawa dostarczyła wielu wrażeń, a uczestnicy świetnie ze sobą współpracowali. 

        Kolejną atrakcją było obejrzenie filmu i wspólna dyskusja nt. relacji międzyludzkich oraz otwierania się na nowe perspektywy w postrzeganiu świata. Nie zabrakło również zajęć kulinarnych, podczas których młodzież ćwiczyła swoje umiejętności przygotowując smaczny posiłek dla rówieśników.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2016-09-05 09:19:00 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3168
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-05 09:19:42               Historia zmian
  Publikacja 2016-09-05 09:19:58
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  MOPiPR z akcją "Pedagodzy uliczni"

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole kolejny raz w ramach akcji wakacyjnej realizował projekt "Pedagodzy uliczni". W dniach 16.08 - 19.08 na placu przy ul. Kolejowej pracownicy MOPiPR prowadzili zajęcia  o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym, wychowawczym, animacyjnym dla dzieci    i młodzieży zamieszkującej na osiedlu. 

  Do akcji zaproszono przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji oraz pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kole. Zaproszeni goście przypomnieli uczestnikom o bezpieczeństwie na drodze oraz bezpiecznym spędzaniu wakacji. Opowiedziano dzieciom o zasadach higieny i zdrowego odżywiania oraz zaleceniach dotyczących tornistrów szkolnych.

  Podczas realizacji projektu dzieci otrzymywały słodycze, napoje oraz gadżety ufundowane przez MOPiPR. Ten rodzaj pracy z dziećmi i młodzieżą umożliwia pedagogom z MOPiPR łatwiejsze dotarcie do środowiska oraz daje możliwość rozpoznania potrzeb i zaplanowanie zadań do dalszej pracy profilaktycznej w szkołach i na świetlicach.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2016-08-26 09:36:23 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3191
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-08-26 09:44:33               Historia zmian [1]
  Publikacja 2016-08-26 09:44:41
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Zapraszamy na Rodzinny Rajd Rowerowy - 27.08.2016

   

   

  Regulamin Rodzinnego Rajdu Rowerowego (14 KB)

   

   

   

  Dodany 2016-08-18 22:50:36 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3210
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-08-18 22:51:28               Historia zmian
  Publikacja 2016-08-18 22:52:17
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Nadmorskie przygody podopiecznych MOPiPR


       Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie zorganizował dla młodzieży 5-dniowy wyjazd letni do Pucka. Podopieczni zwiedzili zabytki Gdańska, Gdyni i Sopotu.

       Dużą atrakcją okazał się rejs statkiem przez Mołatawę na wyspę Werstepaltte. Kolejnymi oczekiwanymi przez młodzież atrakcajmi był pobyt na stadionie PGE Arena w Gdańsku, w Aquaparku w Sopocie i wesołym miasteczku w Władysaławowie. Wycieczka zakończyła się zwiedzaniem zamku w Malborku, dawnej siedzibie  Wielkich Mistrzów Krzyżackich. Uczestnicy wyjazdu pomimo napiętego programu wymagającego sporego wysiłku byli bardzo zadowoleni i powiedzieli, że chetnie przeżyliby jescze raz taka przygodę. W wyjeździe letnim brało udział 14 podopiecznuch ze świetlicy przy MOPiPR oraz dwóch opiekunów.

   

   

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-08-03 13:13:52 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3270
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-08-03 13:13:52               Historia zmian
  Publikacja 2016-08-03 13:15:10
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Letnia Szkoła dla Rodziców z MOPiPR

   

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie był organizatorem wyjazdu rodzinnego do agroturystyki. 33 osobowa grupa rodziców i dzieci spędziła 5 dni w malowniczym zakątku w okolicach Dąbia. Wspólnie spędzony czas stał się okazją do pielęgnowania wzajemnych relacji poprzez zabawę i rekreację. Podczas pobytu realizowano "Letnią Szkołę dla Rodziców". Pracownicy Ośrodka przeprowadzili warsztaty umiejętności wychowawczych. Dla dzieci organizowano zajęcia ogólnorozwojowe. Dodatkową atrakcją wyjazdu była wycieczka do zoo safari w Borysewie.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2016-07-08 08:34:52 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3349
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-07-08 08:36:34               Historia zmian
  Publikacja 2016-07-08 08:36:42
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Wakacje bez alkoholu – radość bez ryzyka

   

  Zapraszamy na stronę www.parpa.pl/images/file/OFERTA%20WAKACYJNA_2016.pdf, na której można zapoznać się z  Wakacyjną Polisą Trzeźwości, czyli katalogiem zasad dla rodziców, wychowawców, sprzedawców alkoholu i młodych ludzi, które mogą sprawić, iż czas wakacji będzie mijał bezpiecznie i kojarzył się jedynie pozytywnie. 

   

   

  Dodany 2016-06-30 18:25:05 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3380
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-30 18:26:49               Historia zmian
  Publikacja 2016-06-30 18:27:14
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

            Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole po raz kolejny uczestniczy w akcji „Bezpieczne Wakacje”. Celem tej ogólnopolskiej akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Na stronie projektu można zapoznać się z zasadami, których należy przestrzegać w podróży, wypoczywając w górach czy nad morzem.
            Materiały przygotowane przez ekspertów zawierają przydatne informacje z zakresu bezpieczeństwa    z wykorzystaniem materiałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
   
            Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod tytułem  „Moje Bezpieczne Wakacje – (Nie)znane atrakcje mojego regionu. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do 17 roku życia. Aby wziąć w nim udział, należy do dnia 30 września 2016 roku przesłać prace plastyczną do organizatora. Zasady konkursu, karta zgłoszeniowa oraz dodatkowe informacje opublikowane są na stronie akcji www.bezpiecznewakacje.pl Konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
   
   
   
   
   
  Dodany 2016-06-25 19:43:41 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3399
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-25 19:46:35               Historia zmian
  Publikacja 2016-06-25 19:48:21
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Kolejny Rodzinny Rajd Rowerowy za nami...

   

  5 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 ze Stadionu Miejskiego w Kole, wyruszył Rodzinny Rajd Rowerowy. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, współorganizator Rodzinnego Rajdu Rowerowego promował Ogólnopolską kampanię  „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

  Ta edycja kampanii z hasłem przewodnim  „Pod dobrą opieką”  ma na celu wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku opieki, a także wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki. Rodzice otrzymali materiały podejmujące problematykę właściwego wychowania dzieci:
   

  • jak realizować codzienne zadania wychowawcze wobec dzieci,
  • jak nawiązać z nimi prawidłowe relacje,
  • jakie są skutki zaniedbań, braku więzi, ale także nadmiernej opieki i kontroli – wadliwych postaw rodzicielskich,
  • gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudności rodzinnych.

  Ideą rajdu jest połączenie aktywnego wypoczynku ze spotkaniem w gronie przyjaciół, rodziny, znajomych, relaksem i zabawą. Nic tak nie wzmacnia więzi – tych między dzieckiem a rodzicem, między rodzeństwem czy dorosłymi, jak wspólne działanie, a sport jest niesamowitym spoiwem, który takie relacje pozwala budować i wzmacniać.

  Organizatorem rajdu było Kolskie Towarzystwo Cyklistów, a współorganizatorami: Urząd Miejski w Kole, Starostwo Powiatowe w Kole oraz Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-06-12 22:54:17 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3435
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-12 22:54:17               Historia zmian
  Publikacja 2016-06-12 22:54:48
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   Spektakle profilaktyczne

   
         Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie współfinansował spektakle profilaktyczne „Dzieci @ sieci_” i „My dzieci z dworca ZOO”, które zostały zaprezentowane przez Teatr Profilaktyczny ALERT z Wrocławia w Miejskim Domu Kultury w Kole.
         Na spektakl „Dzieci @ sieci_” zaproszono uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych. Przedstawienie miało na celu uświadomienie młodym ludziom jak bezpiecznie funkcjonować w sieciowej rzeczywistości. Zaakcentowano znaczenie przyjaźni, akceptacji i realnego kontaktu z drugim człowiekiem. Przestrzegano przed nadmierną ufnością w wirtualnym świecie i pokazano konsekwencje ryzykownych zachowań.
        Uczniowie klas gimnazjalnych mieli okazję obejrzeć spektakl „My, dzieci z dworca ZOO”, który jest opowieścią nie tylko o uzależnieniu i jego skutkach, ale przede wszystkim o tym, jak cienka jest granica między zabawą a tragedią. Pokazuje jak łatwo jest stracić kontrolę nad własnym życiem i jak przerażające ma to konsekwencje. Opowieść dotyka samotności, cierpienia, problemów w domu i z rówieśnikami. 
   
   
   
   
   
   
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-06-03 22:38:58 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3464
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-03 22:38:58               Historia zmian
  Publikacja 2016-06-03 22:39:34
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   Konkurs w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

   

   

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie jako koordynator ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – Pod dobrą opieką ogłosił w kolskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych konkurs plastyczno – literacki pod hasłem „POD DOBRĄ OPIEKĄ”. 
  Zadaniem uczestników  jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującej, czym może być dobra opieka, co to znaczy „dobrze się kimś opiekować”.
  Prace zostaną przesłane do organizatora konkursu - Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi ok. 31 sierpnia 2016, wręczenie nagród – wrzesień 2016.
  Regulamin konkursu: www.trzezwyumysl.pl
   
   
   
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-06-03 22:34:08 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3473
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-03 22:34:08               Historia zmian
  Publikacja 2016-06-03 22:34:27
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Wielkanocne ozdoby w MOPiPR 

  Wiosennie i kolorowo przebiegały warsztaty przeprowadzone przez młodzież z internatu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu dla dzieci ze świetlic: socjoterapeutycznych (ul. Dąbska, ul. Wyszyńskiego) oraz profilaktyczno – opiekuńczej (ul. Blizna). 


   

  Na sali  w siedzibie Ośrodka wykonywano wielkanocne stroiki z materiałów przygotowanych przez opiekunów świetlic i naszych stałych gości. Dzieci mogły liczyć na pomoc starszych kolegów i koleżanek z Zespołu Szkół.

  Własnoręcznie wykonanymi ozdobami uczestnicy mogą pochwalić się w domu i upiększyć swój stół wielkanocny. Poznawanie nowych technik plastycznych rozwija kreatywność a spotkania z rówieśnikami oraz młodzieżą służą integracji i wspólnej zabawie.

  Wszystkim uczestnikom oraz ich rodzinom życzymy Wesołych Świat!

   

   

   

   

   

   

   


   

  Dodany 2016-03-23 11:26:57 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3670
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-23 11:28:08               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-23 11:28:17
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

  IX Międzyszkolny Przegląd Teatralny

  „Cena Twoich Wyborów”


  W MDK w Kole odbył się IX Międzyszkolny Przegląd Teatralny „Cena Twoich Wyborów”. Imprezę zorganizował Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie i Miejski Dom Kultury w Kole. Na scenie zaprezentowało się 5 grup teatralnych:

  - Zespół Szkół Nr 1 w Kole grupa TeArt – „W innym świecie”

  - Zespół Szkół Nr 2 w Kole grupa Azyl – „Adam i Ewa”

  - Zespół Szkół w Dąbiu – „Znam sekret”

  - Zespół Szkół w Dębach Szlacheckich – „Magia dorosłości”

  - Gimnazjum w Przedczu Szkolny Zespół Teatralny INCOGNITO – „Ogłoszenie”.

  Spektakle przekazały wiedzę na temat przyczyn i skutków zachowań destrukcyjnych oraz pokazały korzyści wynikające z ich zmiany. Działania takie mogą zachęcać młodych ludzi do refleksji, podejmowania właściwych wyborów, decyzji.

  Teatr profilaktyczny stanowi cenne uzupełnienie szerszych działań profilaktycznych. Z pewnością samo uczestnictwo w tworzeniu spektaklu – spotkania, próby, relacje w zespole to świetna szkoła umiejętności prospołecznych (odpowiedzialności, otwartości, odwagi, pokory) mająca wpływ na modelowanie zachowań swoich rówieśników.

  Spektakl profilaktyczny to w pewnym sensie interwencja profilaktyczna. Zespół przekazujący treści profilaktyczne staje się „profilaktykiem” w pełnym tego słowa znaczeniu.

  Równie ważnym aspektem doświadczenia, jakie zebrali uczestnicy przeglądu, jest spotkanie z teatrem jako płaszczyzną kultury i sztuki.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-17 10:56:57 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3714
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-17 10:56:57               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-17 10:57:26
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Drugi tydzień ferii w MOPiPR

   

  Drugi tydzień ferii w MOPiPR, podobnie jak pierwszy, obfitował w atrakcje dla podopiecznych. W świetlicy socjoterapeutycznej przy ulicy Dąbskiej odbył się turniej szachowy. Dzieci skorzystały z atrakcji kolskiej pływalni. Zorganizowano także zabawę karnawałową podczas której wręczono nagrody za konkursy realizowane w czasie ferii. Młodzież uczęszczająca na zajęcia wystawiła dla swoich młodszych kolegów i koleżanek przedstawienie teatrzyku kukiełkowego pt. Na straganie na podstawie wiersza Jana Brzechwy. Dla najmłodszych opiekunowie przygotowali także teleturniej edukacyjny.

  W świetlicy przy ul. Blizna i w BAZIE przy ul. Wyszyńskiego kolejna grupa młodzieży z PCK zrealizowała program Ratowniczek.

  W ostatni dzień ferii uczestnicy trzech świetlic zwiedzali Park Makiet Mikroskala w Koninie oraz obejrzeli atrakcyjny film w 6 D. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i sprawiły, że dzieci nie narzekały na nudę. 

  W trakcie realizowanych zajęć podopieczni korzystali z dożywiania.

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Dodany 2016-02-01 14:17:00 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3888
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-02-01 14:19:34               Historia zmian [1]
  Publikacja 2016-02-01 14:19:40
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Pierwszy tydzień ferii w MOPiPR

   

  Jak co roku pracownicy MOPiPR przygotowali dla swoich podopiecznych mnóstwo atrakcji na ferie zimowe. W pierwszy dzień w trzech świetlicach zainaugurowano konkurs literacki pt.  Niesamowite ferie zimowe. Zadaniem dzieci i młodzieży było dokończenie historii, której początek przygotowali organizatorzy. Aby je wykonać uczestnicy musieli poruszyć wyobraźnię oraz podjąć refleksję nad sposobami twórczego spędzania czasu wolnego. W drugi dzień ferii wolontariusze z polskiego Czerwonego Krzyża przy LO w Kole w ramach programu Ratowniczek przeprowadzili kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W następnym dniu odbył się wyjazd na lodowisko do Uniejowa. Kolejnego dnia uczestnicy obejrzeli w MDK film „Bella i Sebastian”. W ostatnim dniu tygodnia miały miejsce warsztaty recytatorskie poprzedzone pogadanką na temat higieny głosu.

   W następnym tygodniu ferii w MOPiPR również nie zabraknie atrakcji.

   

   

   

   

   

  Dodany 2016-01-26 15:10:26 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3914
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-01-26 15:12:50               Historia zmian
  Publikacja 2016-01-26 15:13:00
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Rodzinne Kolędowanie”

  W Kościele Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Blizna kolejny raz odbyło się rodzinne kolędowanie. Życzenia obecnym złożył burmistrz Stanisław Maciaszek oraz proboszcz ks. kan. Władysław Waszak. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole współorganizator imprezy zadbał o potrawy, które można było skosztować w namiocie oraz o Mikołąjów i słodycze. Widzowie obejrzeli występ: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Zespołu Szkół nr 2, Gimnazjum nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”, Chóru Farnego „Lutnia”, Towarzystwa Śpiewaczo-Muzycznego „Lutnia”, Męskiego Zespołu Śpiewaczego „Fratres”, Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, Szkoły Muzycznej Yamaha, Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki. Podczas uroczystości Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole promował ogólnopolską kampanię „Postaw na Rodzinę” Krakowskiej Akademii Profilaktyki. Ta edycja kampanii z hasłem przewodnim „Poznajmy się lepiej” skupia się na wzajemnym poznaniu. Kampania wspiera pozytywny obraz rodziny, bo to naprawdę skuteczny sposób chronienia młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami. W ramach kampanii MOPiPR prowadzi zajęcia w szkołach, organizuje spotkania z rodzicami, promuje wartości relacji rodzinnych podczas lokalnych imprez.

   

   

   

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-12-31 09:47:45 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4018
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-12-31 09:47:45               Historia zmian
  Publikacja 2015-12-31 09:49:04
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  „Przedświątecznych spotkań ciąg dalszy”


   

  Jak co roku w świetlicy socjoterapeutycznej przy ulicy Dąbskiej 40 odbyły się mikołajki. Zaproszeni przez nas goście rodzice naszych podopiecznych mieli okazję obejrzeć swoje pociechy w spektaklu jasełkowym pt. Zimowa opowieść na podstawie scenariusza napisanego przez Andrzeja Śniegowskiego uczestnika organizowanych przez nas zajęć. Talent zarówno młodych aktorów jak i świetnie zapowiadającego się dramaturga zrobił na widzach ogromne wrażenie. Po tej duchowej uczcie wszyscy zasiedli do słodkiego poczęstunku. Na zakończenie uroczystości pojawił się Święty Mikołaj, który rozdał dzieciom i młodzieży zasłużone prezenty.

   

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-12-21 12:59:49 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4050
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-12-21 12:59:49               Historia zmian
  Publikacja 2015-12-21 13:00:23
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  „Przedświąteczne spotkania w MOPiPR”


  Czternastego grudnia w świetlicy socjoterapeutycznej BAZA przy ulicy Wyszyńskiego 15 odbyły się mikołajki. Na uroczystości obecni byli rodzice naszych podopiecznych oraz najprawdziwszy św. Mikołaj. Dzieci przygotowały dla nich spektakl jasełkowy pt. Lulajże Dzieciątko. Widzowie wielokrotnie nagrodzili młodych aktorów brawami – a nasz Gość z Laponii – prezentami. Na zakończenie wszyscy zasiedli do słodkiego poczęstunku. Przy stole długo trwały rozmowy o przedstawieniu, gdyż było to dla każdego wielkie, wspaniałe przeżycie.

  Dwa dni później o znaku z nieba i śpiących pasterzach… opowiadały dzieci ze świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej przy ul. Blizna podczas jasełek zaprezentowanych dla zaproszonych gości, rodziców oraz wolontariuszy.

  W czasie spotkania pojawił się z niecierpliwością oczekiwany niespodziewany gość – Św. Mikołaj, który obdarował wszystkie dzieci słodkimi upominkami.

  Przy okazji świątecznego spotkania wolontariusze pomagający dzieciom otrzymali podziękowanie od pracowników MOPiPR-u i młodszych uczestników zajęć.

  Mikołaj obiecał, że jutro odwiedzi świetlicę przy ul. Dąbskiej.

   

   

   

   

  Dodany 2015-12-18 12:00:56 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4074
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-12-18 12:02:29               Historia zmian
  Publikacja 2015-12-18 12:02:47
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Szkolenie nt. dopalaczy


  10-go grudnia w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole odbyło się szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą, które dotyczyło uświadamiania negatywnego wpływu dopalaczy na życie i zdrowie człowieka oraz wczesnego rozpoznawania objawów i symptomów zażywania dopalaczy wśród młodzieży.

  Spotkanie odbyło się w wyniku wspólnej inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Kole Wiesława Grzegorczyka, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole Ewy Lewickiej oraz Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy w Rodzinie w Kole Jolanty Jęckiej.

  Tematyka szkolenia:

  Rola i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w oparciu o Ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rola i zadania Policji. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń/dziecko

  jest pod wpływem substancji psychoaktywnych. Środki psychoaktywne. Cele i zadania – realizacja Projektu „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny.” w środowisku szkolnym. Nowe substancje psychoaktywne, nowe problemy, nowe zagrożenia.


   

   

  Dodany 2015-12-18 11:57:23 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4066
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-12-18 11:58:00               Historia zmian
  Publikacja 2015-12-18 11:58:06
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Świąteczne warsztaty w MOPiPR

   

   

  Wzorem lat ubiegłych opiekunowie wraz z grupą młodzieży z internatu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu zorganizowali warsztaty dla dzieci ze świetlic: socjoterapeutycznych (ul. Dąbska, ul. Wyszyńskiego) oraz profilaktyczno – opiekuńczej (ul. Blizna). 

   Zajęcia odbyły się w siedzibie Ośrodka. Pod opieką starszych koleżanek i kolegów uczestnicy własnoręcznie wykonywali aniołki oraz świąteczne stroiki z materiałów przygotowanych przez opiekunów świetlic i naszych niezawodnych gości. Dzięki zorganizowanym warsztatom dzieci miały możliwość poznania nowych technik plastycznych. Na zajęciach zapanowała wspaniała świąteczna atmosfera, którą nasi podopieczni – wraz z ozdobami – zabrali do domu.

   

   
   
   
   
   
   
  Dodany 2015-12-09 18:32:00 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4097
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-12-09 18:34:05               Historia zmian
  Publikacja 2015-12-09 18:34:13
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   Koncert

  ANTYDOPALACZ
   
           Dnia 3 października odbył się koncert zorganizowany przez MDK i MOPiPR w Kole, pod tytułem „ANTYDOPALACZ – Dopal się muzyką”. Wystąpiły zespoły SAVEN SAGES i ANN.
        W trakcie koncertu Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie przygotował przekaz w formie slajdów dla młodzieży nt. dopalaczy. Przekaz miał skłonić do refleksji i mądrych decyzji. Zorganizowane spotkanie było po to, żeby jeszcze raz powiedzieć, że dopalacze zabijają. Zabierają zdrowie, prawdziwych przyjaciół, cele, plany, marzenia. Przekreślają wiele życiowych możliwości.
  Rozdano ulotki wśród uczestników koncertu. Można było również skorzystać z punktu informacyjnego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie.
   
   
   
   
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-10-06 21:46:30 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4353
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-10-06 21:46:30               Historia zmian
  Publikacja 2015-10-06 21:47:37
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie wraz z Miejskim Domem Kultury zaprasza na koncert pt. „Antydopalacz”, który odbędzie się 3 października 2015, w godz. 13:00 – 17:00 w MDK w Kole.

  Pracownicy Ośrodka o godz. 15:00 zapraszają rodziców, opiekunów na spotkanie edukacyjne „Chcę wiedzieć więcej…” poświęcone problematyce dopalaczy.

   

   

  Dodany 2015-09-24 11:56:29 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4384
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-09-24 11:57:55               Historia zmian
  Publikacja 2015-09-24 11:58:01
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Słoneczna sobota i latawce

   

  Podopieczni świetlic prowadzonych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole uczestniczyli w Święcie Latawca, który odbył się 19 września na kolskich Błoniach. Organizatorem imprezy było Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów Przyszłość. Udział w zorganizowanych zawodach został poprzedzony wspólną budową latawców. Ośrodek jako współorganizator ufundował nagrody dla laureatów zawodów.

   

   

   

   

  Dodany 2015-09-21 15:14:51 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4398
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-09-22 12:14:11               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-09-22 12:14:47
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Spotkanie w MOPiPR

   

  W siedzibie Ośrodka odbyło się spotkanie z pedagogami i psychologami ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem spotkania było omówienie realizacji planowanych działań profilaktycznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych. Wskazano priorytety i ustalono harmonogram współpracy w roku szkolnym 2015/2016.

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-09-21 15:08:45 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4396
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-09-21 15:08:45               Historia zmian
  Publikacja 2015-09-21 15:09:42
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Wyniki konkursu

  „Moje Bezpieczne Wakacje”

   

  Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Moje Bezpieczne Wakacje”, w których brały udział dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlic przy Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie.

  Celem konkursu była promocja bezpiecznych zachowań na co dzień, bezpiecznych form spędzania wolnego czasu, kształtowanie świadomego przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w domu, ogrodzie, w górach, nad wodą itp., utrwalenie wspomnień i przeżyć wakacyjnych, pobudzenie wyobraźni plastycznej i kreatywności dzieci. Konkurs został zrealizowany w ramach prowadzonej przez MOPiPR akcji „Bezpieczne Wakacje”.

  Komisja konkursowa wyłoniła laureatów. Przyznano 6 nagród i 3 wyróżnienia. Poniżej przedstawiamy nagrodzone prace.

  Gratulacje

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2015-09-21 14:48:49 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4397
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-09-21 15:04:26               Historia zmian
  Publikacja 2015-09-21 15:04:49
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   Policja w MOPiPR

   

   W Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole odbyło się spotkanie z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Kole podinsp. Arturem Foryńskim i Naczelnikiem Wydziału Prewencji podinsp. Tomaszem Płotka.

   

  Kierownik Ośrodka Jolanta Jęcka przekazała na rzecz Powiatowej Policji w Kole kasety zestawu testowego analizatora Narko Gräger, który służy do wykrywania zawartości środków odurzających w organizmie. Otrzymany zestaw posłuży do zwiększenia bezpieczeństwa drogowego, pomoże wyeliminować z ruchu drogowego kierujących będących pod wpływem środków odurzających.

  Ponadto na spotkaniu omówiono formy współpracy na rzecz środowiska lokalnego w zakresie działalności profilaktycznej i problemów społecznych.  

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2015-09-11 12:58:49 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4430
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-09-11 13:16:23               Historia zmian [4]
  Publikacja 2015-09-11 13:16:29
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  9 września Światowym Dniem FASD - TOO YOUNG TO DRINK 2015 

   

  parpa.pl/index.php/aktualnosci/913-9-wrzesnia-swiatowym-dniem-fasd-too-young-to-drink-2015

   

   

  Dodany 2015-09-09 12:50:01 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4442
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-09-09 13:03:13               Historia zmian
  Publikacja 2015-09-09 13:03:28
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  „Uliczni Pedagodzy”
   
  Projekt ,,Uliczni Pedagodzy” realizowany jest przez MOPiPR   już od kilku lat. Daje on możliwość rozpoznania środowiska, w którym przebywają podopieczni. Dzięki tej akcji można dotrzeć do większej grupy dzieci potrzebujących pomocy.
                     W miesiącu sierpniu w terminie od 24 do 27 sierpnia, pedagodzy z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie , w ramach akcji letniej ,, Uliczni Pedagodzy” zaprosili dzieci do udziału z zajęciach zorganizowanych przy placu Stary Rynek.
                      Dzieci w wieku od 2 do 15 lat aktywnie brały udział w przygotowanych zabawach ogólnorozwojowych i konkursach profilaktycznych.
  Prowadzanej akcji towarzyszyła realizacja projektu „Bezpieczne wakacje”.
  Uczestników ulicznych zajęć odwiedzili zaproszeni goście – pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole.  Podczas spotkania dzieci zdobyły informacje na temat zdrowego odżywiania oraz prawidłowego noszenia tornistrów i dbania o higienę.
  Kolejną atrakcją był pokaz radiowozu policyjnego. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kole opowiedzieli o swojej pracy oraz  przypomnieli uczestnikom podstawowe zasady bezpieczeństwa w tym bezpieczną drogę  do szkoły.
  ,, Koło w promieniach słońca” oraz zabytki naszego miasta to temat prac plastycznych i pogadanki jaką przygotował pracownik  z filli Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.
  Dzieci każdego dnia otrzymywały  słodycze oraz napoje. Na zakończenie zajęć wręczono uczestnikom  drobne upominki.
   Zajęcia przeprowadziło 3 pedagogów.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Dodany 2015-08-28 13:14:34 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4525
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-28 13:26:38               Historia zmian
  Publikacja 2015-08-28 13:26:46
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  MOPiPR w górach
   
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie zorganizował kolonie letnie w miejscowości Ząb (woj. Małopolskie) dla podopiecznych Ośrodka.
  Podczas wyjazdu odbywały się wycieczki krajoznawcze: Dolina Kościeliska, Gubałówka, Kotylnica, Harenda, koloniści spędzili także czas w Aquaparku i Parku Rozrywki – Rabkoland.
  Dużą atrakcją okazał się przejazd wyciągiem na Wielką Krokiew oraz wędrówka Mroźną Jaskinią w Dolinie Kościeliskiej.
  W programie kolonii znalazły się zajęcia profilaktyczne dot. dopalaczy i bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych, zajęcia plastyczne, rekreacyjno – sportowe oraz liczne konkursy.
  Uczestnicy kolonii zapewniają, że tegoroczny wypoczynek zapisze się miłym wspomnieniem, do którego będą wielokrotnie wracać oglądając zdjęcia.

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2015-08-07 12:55:03 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4651
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-07 12:58:27               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-08-07 12:58:44
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   „Chcę wiedzieć więcej…”- edukacja w MOPiPR

   
   
           W siedzibie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie odbyło się szkolnie: „Psychologiczne aspekty zjawiska uzależnień – Antynarkotykowa profilaktyka lokalna”, w którym uczestniczyli  przedstawiciele instytucji zajmujący się zawodowo lokalną  profilaktyką uzależnień.    
           W trakcie szkolenia zostały omówione zagadnienia dotyczące środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy, zapoznano się z mechanizmami uzależnień behawioralnych: telefon, komputer, hazard. Dużo miejsca poświecono czynnikom warunkującym skuteczność oddziaływań prewencyjnych  adresowanych do rodziców i młodzieży. Zwrócono uwagę na dobór właściwych metod profilaktycznych, przekazywanych treści adekwatnie do grupy odbiorców.  
  Zorganizowane szkolenie to jedno z działań realizowanych przez Ośrodek w odpowiedzi na narastający problem związany z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez młodzież. 
   
   
   
   
   
  Dodany 2015-07-27 10:58:24 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4692
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-27 10:59:36               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-27 10:59:47
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Ośrodek inormuje, że odbywają się 23 Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu

  "Pomaganie pomaga"

   

  szczegóły na stronie pomoc.lichen.pl/index.php

   

   

   

  Dodany 2015-07-24 13:38:29 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4695
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-24 13:39:56               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-24 13:40:24
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  Nocne spotkanie w MOPiPR
   
              Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole zorganizował Świetlicową Noc Profilaktyczną, która odbyła się w dn. 02.07.-03.07. w godzinach 19:30-6:30 w siedzibie Ośrodka. Podczas spotkania podopieczni świetlicy uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych na podstawie gry „Nie przegraj”. Celem było dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń związanych
  z różnymi formami przemocy. Młodzież chętnie angażowała się w dyskusję na temat dokonywanych wyborów w trudnych sytuacjach. Warsztaty poprowadzili wychowawcy świetlic.
              Przeprowadzono także quiz „Dlaczego tak jest” dotyczący ciekawostek z życia codziennego, który spotkał się z dużym zainteresowaniem.
              Inną atrakcją zaproponowaną młodzieży przez Ośrodek było obejrzenie filmu opartego na faktach autentycznych, który wywołał ciekawą dyskusję i dał możliwość wielu przemyśleń.
  Uczestnicy spotkania zaangażowali się w przygotowanie smacznych posiłków (m.in. ciasto, pizza). Spotkanie zakończyło się wspólnie przyrządzonym śniadaniem.
              Pierwsza Świetlicowa Noc Profilaktyczna była wspaniałym i wyjątkowym wydarzeniem
  w Ośrodku. Uczestnicy zaplanowali wspólnie z wychowawcami kolejną profilaktyczną noc.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Dodany 2015-07-09 13:50:55 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4758
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-09 13:53:33               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-09 13:54:11
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  www.bezpiecznewakacje.pl

   

   

  Dodany 2015-06-17 14:42:54 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4867
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-17 14:44:01               Historia zmian
  Publikacja 2015-06-17 14:44:14
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Dzień Dziecka

   w Ośrodku Profilaktyki 

                        W ,,Osadzie Babia Góra” położonej w Dolinie Środkowej Warty, dzieci z trzech  świetlic  Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole spędziły popołudnie pokonując tory przeszkód  w parku linowym. Przejścia po linie, balansujące pomosty oraz zjazd ,,tyrolką” nad stawem to jedne z licznych atrakcji jakie czekały na uczestników wyjazdu.                                 

  Wypoczynek na łonie natury w otoczeniu zwierząt sprzyjał dobrej zabawie.  Dzieci po pokonaniu  trudnej trasy linowej mogły odpocząć przy ognisku wypiekając kiełbaski.  

   

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-06-03 10:22:03 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4906
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-03 10:22:03               Historia zmian
  Publikacja 2015-06-03 10:22:50
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-05-29 13:30:15 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4963
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-29 13:30:15               Historia zmian
  Publikacja 2015-05-29 13:30:59
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

          
  VIII Rodzinny Rajd Rowerowy                       
  "Postaw na Rodzinę"
  Dnia 23 maja odbył się VIII Rodzinny Rajd Rowerowy. Uczestnicy mieli do pokonania 31 km. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie jako współorganizator podczas rajdu promował Ogólnopolską kampanię „Postaw na Rodzinę” zorganizowaną przez Krakowską Akademię Profilaktyki.
  Idea rajdu rodzinnego nie zakłada ścigania się i jeżdżenia na czas. W ten sposób organizatorzy i współorganizatorzy zachęcali całe rodziny do wspólnego przejazdu rowerami co sprzyja wzmacnianiu więzi rodzinnych poprzez sport i rekreację. Zamiarem było połączenie aktywnego wypoczynku ze spotkaniem w gronie przyjaciół, rodziny, znajomych, relaksem, zabawą i oczywiście propagowanie zasad ruchu drogowego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Ta impreza dała takie możliwości.
   
   
   
   
   
   
  Tegoroczna edycja kampanii z hasłem przewodnim „Poznajmy się lepiej” skupia się na wzajemnym poznaniu. Jak dużo wiemy o swoich najbliższych? Jesteśmy przekonani, że rodzice, którzy dobrze znają swoje dzieci i potrafią z nimi rozmawiać mogą w porę dostrzegać problemy i reagować. Jak pomóc lepiej się poznać członkom rodziny? Jak połączyć to z zabawą? Tego wszystkiego można się dowiedzieć z materiałów promujących szacunek dla najbliższych i pozytywny obraz rodziny, bo to naprawdę skuteczny sposób chronienia młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami.
  Więcej informacji nt. projektu znajduje się na stronie www.postawnarodzine.pl 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Dodany 2015-05-25 12:41:32 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4978
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-25 12:51:14               Historia zmian
  Publikacja 2015-05-25 12:52:49
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Regulamin Rodzinnego Rajdu Rowerowego. (33 KB)

   

   

   

  Dodany 2015-05-21 08:02:52 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4999
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-21 08:03:38               Historia zmian
  Publikacja 2015-05-21 08:04:15
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  Uroczystość w MOPiPR
   
  W bardzo miłej, rodzinnej atmosferze przebiegało przedświąteczne spotkanie wielkanocne, w którym uczestniczyli podopieczni świetlic Miejskiego Ośrodka Profilaktyki    i Pomocy Rodzinie wraz z opiekunami i pracownikami Ośrodka.
  Dzieci wcześniej przygotowywały się do świętowania poprzez wykonanie wspaniałej dekoracji sali i przygotowywanie wielkanocnych potraw.
  Podczas spotkania wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego organizowanego przez MOPiPR „Bądź bohaterem – powiedz komuś coś miłego”.  
   
   
   
   
  Dodany 2015-04-02 13:11:24 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 5161
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-02 13:12:32               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-02 13:12:52
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
                                                 Szkolenie w MOPiPR
   
  W siedzibie MOPiPR odbyło się II – częściowe szkolenie. W pierwszej części szkolenia „Praca z dziećmi z rodzin z grup ryzyka” wzięli udział pracownicy kolskich instytucji na co dzień zajmujących się pracą z dziećmi i rodziną. II etap szkolenia „Praca socjoterapeutyczna z dziećmi i rodzinami z grup ryzyka” był przeznaczony dla pracowników świetlic prowadzonych przez Ośrodek. Spotkania poprowadziła Jolanta Terlikowska Kierownik Działu do Spraw Rodziny i Młodzieży Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

   

   

  Dodany 2015-03-25 10:54:25 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 5196
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-25 11:00:22               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-03-25 11:00:28
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Konkurs plastyczny
  „Bądź bohaterem – powiedz komuś coś miłego”
   
  W ramach działań podejmowanych na rzecz projektu „Przemoc boli” w świetlicach prowadzonych przez MOPiPR zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Bądź bohaterem – powiedz komuś coś miłego”. Celem konkursu było rozwijanie postawy życzliwości wobec drugiego człowieka, uczenie zasad pozytywnego kontaktu i budowania relacji koleżeńskich, udzielania pomocy innym.
  Przedstawiamy wyróżnione prace.
   
   
   
   
   
   
   
  Dodany 2015-03-25 10:15:54 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 5188
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-25 10:19:02               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-25 10:21:02
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  VIII Międzyszkolny Przegląd Teatralny
  „Cena Twoich Wyborów”
   
   
  W Miejskim Domu Kultury w Kole odbył się kolejny Przegląd Teatralny zorganizowany przez Miejski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie. Swoją twórczość zaprezentowały grupy teatralne ze Szkoły Podstawowej Nr 1 przedstawiając spektakl „Którędy droga”, z Gimnazjum Nr 2 grupa Azyl prezentowała spektakl „ Szuflada” i z Gimnazjum w Dąbiu zespół Asertywni „Narkotyczny sen”.
  Tym razem zaproszono widzów. Uczniowie z kolskich szkół podstawowych mieli możliwość obejrzeć historie o problemach rówieśników i obserwować umiejętności aktorskie występujących. Wszyscy aktorzy otrzymali upominki.
  Tegorocznej edycji Przeglądu towarzyszył quiz profilaktyczny zorganizowany przez MOPiPR nt. uzależnień i bezpiecznych wyborów. Do quizu zaproszono 50 uczniów klas V i VI ze szkół podstawowych. Ogółem nagrodzono 19 uczniów, którzy otrzymali największą liczbę punktów.
  Podczas trwania quizu pozostali uczestnicy mogli obejrzeć spektakl grupy Mała rampa z Zespołu Szkół Nr 1 „Trochę inna bajka”, doceniony w 2011r. na Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych w Warszawie.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Dodany 2015-03-13 12:31:12 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 5224
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-13 12:33:32               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-13 12:34:08
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Drugi tydzień ferii w MOPiPR
   
   
              W ramach zajęć feryjnych podopieczni trzech świetlic Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie wyjechali na lodowisko przy termach w Uniejowie. Celem wyjazdu było zainteresowanie taką formą aktywności i nabycie nowych umiejętności. Dla niektórych z dzieci była to pierwsza tego rodzaju przygoda. Większość z uczestników wyjazdu przekonała się, że jazda na łyżwach jest trudną technicznie dyscypliną sportu, która wymaga wielkiego nakładu pracy i samozaparcia w dążeniu do celu. Po wyczerpującej zabawie na dzieci czekała wyśmienita pizza.
              Kolejnym, ciekawym wydarzeniem było spotkanie z fryzjerką Panią Katarzyną Grabowską. Zapoznała ona podopiecznych z tajnikami swojego zawodu, przedstawiła historię fryzjerstwa, omówiła pielęgnację włosów oraz najnowsze trendy fryzur.
  Młodzież miała okazję sprawdzić w praktyce techniki strzyżenia i czesania włosów. Spotkanie było okazją do rozbudzenia zainteresowań zawodowych. Pięcioro uczestników spotkania upewniło się co do wyboru zawodu wiążąc z tym swoją przyszłość.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Dodany 2015-02-25 11:24:40 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 5292
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-25 11:44:03               Historia zmian [2]
  Publikacja 2015-02-25 11:25:28
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  Zabawa karnawałowa w MOPiPR
   
                    Dzieci ze świetlic ul. Dąbska, Blizna i Wyszyńskiego przy Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole uczestniczyły w zabawie karnawałowo – walentynkowej. Wcześniej uczestnicy świetlicy przygotowali ozdoby do dekoracji sali. Podczas zabawy oprócz tańców przeprowadzono kilka konkursów m.in. na najpiękniejszą maskę. Karnawałowa zabawa służyła integracji środowisk świetlicowych.
   
   
   
   
                   Podczas zabawy wręczono nagrody dla wyróżnionych autorów prac w konkursie plastycznym zorganizowanym przez MOPiPR „Tradycje i obyczaje bożonarodzeniowe”, którego celem było pogłębienie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.
   
   
   
   
   
   
   
   
  Dodany 2015-02-17 08:21:00 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 5300
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-17 08:26:50               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-17 08:27:01
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Rodzinne kolędowanie
   
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł z hasłem „Rodzicu, opiekunie – teraz twój czas” Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole współorganizował Rodzinne Kolędowanie, które odbyło się w kościele przy Parafii M. B. Częstochowskiej.
  Na uroczystość przybyło wiele rodzin z dziećmi, obejrzano jasełka, wspólnie kolędowano.
  Spotkanie uświetnił występ zespołu Gawęda. Nie zabrakło Mikołajów, którzy obdarowywali dzieci cukierkami i składali życzenia przybyłym Gościom, przy świątecznym stole degustowano potrawy wigilijne.
  Podczas spotkania propagowano hasła kampanii, przekazywano ulotki.
   
   
   
  Dodany 2014-12-23 11:50:31 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 5617
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-23 11:51:29               Historia zmian
  Publikacja 2014-12-23 11:52:10
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Świętowanie w MOPiPR
   
  Do świetlicy Ośrodka przybyli dostojni Goście Pastuszkowie, Anioły i Królowie aby przedstawić jasełka.
  Do świętowania zaproszono uczestników świetlicy, rodziców oraz pracowników.
  Tradycyjnie Mikołaj obdarować dzieci prezentami. Mile spędzono czas przy świątecznym stole śpiewając kolędy i składając sobie życzenia, nie zabrakło również opowieści o tradycjach bożonarodzeniowych.   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-12-23 11:47:14 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 5602
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-23 11:47:14               Historia zmian
  Publikacja 2014-12-23 11:50:59
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Przedświąteczne spotkania
   
  Świetlicę socjoterapeutyczną BAZA odwiedzili wolontariusze i opiekunowie Szkolnego Koła PCK przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Ustawicznego z Kościelca. Podczas spotkania dzieci ze świetlicy zaprezentowały przedstawienie pt. „Baśniowe jasełka”, śpiewano kolędy. Nie zabrakło Mikołaja, który jak co roku obdarował dzieci prezentami. Kolejne spotkanie z kolędowaniem i św. Mikołajem odbyło się następnego dnia. Tym razem gośćmi byli rodzice, pedagog z Zespołu Szkół Nr 1 i pracownicy MOPiPR.                                                                                   
                 Św. Mikołaj gościł także w świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej na ulicy Blizna. Przy świątecznym stole spotkali się rodzice, podopieczni oraz pracownicy MOPiPR. Dużo radości sprawiło gościom przedstawienie w wykonaniu dzieci.                                                      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2014-12-19 14:54:30 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 5650
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-19 15:15:44               Historia zmian
  Publikacja 2014-12-19 15:21:49
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie dziękuje za współpracę przy realizacji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014 pedagogom i nauczycielom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kole.
  W ramach kampanii wspólnie uczymy dzieci i młodzież, że czas można spędzać ciekawie i bez używek. Przedsięwzięcia prowadzone przez nauczycieli i pedagogów zwiększają wśród uczniów świadomość zachowań ryzykownych, pokazują im też, jak unikać niebezpieczeństw.
   
   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-12-15 09:48:45 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 5673
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-15 09:48:45               Historia zmian
  Publikacja 2014-12-15 09:49:36
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Spotkanie przedświąteczne w MOPiPR

   

             Młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu wraz z opiekunami gościła w świetlicy socjoterapeutycznej przy Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Wspólnie z uczestnikami świetlicy wykonywano ozdoby świąteczne nowymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem filcu. Wzorem lat ubiegłych wykonane ozdoby udekorują w domach świąteczne stoły. Dzieci spędziły miło czas w towarzystwie starszych kolegów, nawiązały nowe znajomości.

   

   

   

   

  Dodany 2014-12-12 13:14:10 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 5669
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-12 13:19:07               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-12-12 13:19:18
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Laureaci kampanii

  "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

   

        Miło nam poinformować, że wśród laureatów ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizowanej przez Stowarzyszeniu Producentów i Dziennikarzy Radiowych, koordynowanej w Kole przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie znaleźli się uczniowie Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Zespołu Szkół Nr 1, Gimnazjum Nr 1, Nr 2 i podopieczni świetlic działających przy Ośrodku.

        W ramach pierwszego etapu kampanii (1 kwietnia - 30 czerwca) odbyło się 5 konkursów indywidualnych: Hop na narty, Mój czas - szkoła podstawowa, Zimowi medaliści, Nasz czas, Szukamy Młodych Mistrzów - gimnazjum.

  Uczniowie kolskich szkół zostali wyróżnieni w ramach 4 konkursów indywidualnych.

   

  1. Hubert Walczak
  2. Wiktoria Wieczorek
  3. Kamila Rybiewska
  4. Pola Perz
  5. Aleksandra Więtczak
  6. Wiktoria Ostrowska
  7. Julia Adamkiewicz
  8. Agata Racinowska

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie wyróżnił dodatkowo 12 uczniów za udział w konkursie plastycznym "Mam czas", "Nasz czas".

   

  1. Zuzanna Knasiak
  2. Aleksandra Chojecka
  3. Jacek Rogowski
  4. Zuzanna Jędrasiak
  5. Aneta Zagozda
  6. Martyna Grzelak
  7. Natalia Chaba
  8. Wiktoria Tomczyk
  9. Natalia Gręda
  10. Agata Szczesiak
  11. Jakub Poleski
  12. Jakub Racinowski

  Nagrody w szkołach wręczy koordynator kampanii.

  Wszystkim laureatom gratulujemy. Składamy podziękowanie za udział w konkursie.

  Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w drugim etapie kampanii pod hasłem "Pokażcie się".

   

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

   

   

   

   

  Dodany 2014-09-16 09:15:22 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 6188
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-09-17 12:06:36               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-09-17 12:06:52
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  W sierpniu 30 dzieci, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole uczestniczyło w 10 dniowych koloniach zorganizowanych przez Ośrodek w miejscowości Ząb położonej 4 km od Zakopanego i Szczytu Gubałówki. Uczestnicy mieszkali w pięknie położonym pensjonacie, wyposażonym w boisko i atrakcyjny plac zabaw. Dzieci brały udział w wycieczkach autokarowych i pieszych wędrówkach po okolicach, m. in. do Morskiego Oka i na Wielką Krokiew, bawiły się w Parku Rozrywki w Rabce, kilkakrotnie odwiedziły Zakopane. Miłą niespodzianką była możliwość obejrzenia Tour de Pologne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się organizowane dodatkowe zajęcia     m. in. zachęcające dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia. W ramach tych zajęć odbywały się konkursy. W powrotnej drodze zwiedzono Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach.
  W ostatnich dniach sierpnia MOPiPR zorganizował dla uczestników świetlic wycieczkę do Parku Dinozaurów w Solcu Kujawskim. Spacer ścieżką edukacyjną pośród doskonale zrekonstruowanych modeli dinozaurów pozwolił uzmysłowić sobie różnorodność     i niesamowitość zaginionego świata. Dzieci obejrzały także seans filmowy w kinie emocji     5 D oraz miło spędziły czas na placu zabaw.
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-08-27 15:17:15 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 6261
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-27 15:17:15               Historia zmian
  Publikacja 2014-09-16 09:14:54
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  „Wakacje  w MOPiPR na półmetku”
  Pod hasłem „Teraz Twój Czas” dzieci oraz młodzież z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole miło spędziły swój letni wypoczynek. Uczestnicy zajęć ze świetlicy socjoterapeutycznej  przy ul. Dąbskiej, świetlicy socjoterapeutycznej  „BAZA” przy ul. Wyszyńskiego oraz świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej przy ul. Blizna
  z zaangażowaniem wzięli udział w otwartych zajęciach świetlicowych.
  Podczas zajęć dzieci odwiedziły również nowo otwartą pływalnie miejską w Kole.
  Mogły również skorzystać z wyjazdu do Osady Babia Góra i zmierzyć się
  z
  pokonywaniem trudności parku linowego i posilić się kiełbaską z ogniska.
   
  Jak co roku odbyła się jużletnia akcja ,,Uliczni Pedagodzy” przy placu Nowy Rynek dla dzieci pozostających w mieście w czasie wakacji.
  Dzieci uczestniczące w akcji miały możliwość uzyskania wiedzy m.in. na temat zdrowego odżywiania, bezpiecznych wakacji. Zajęcia te poprowadził pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  w Kole. Odbywały się rozgrywki sportowe, zabawy z liną, chustą i tunelem Klanza.
  Za udział w konkursach dzieci nagradzano gadżetami z logo MOPiPR oraz słodyczami. W akcji uczestniczyło około 40 dzieci w różnym wieku szkolnym.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Dodany 2014-08-05 11:33:38 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 6397
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-05 11:34:23               Historia zmian
  Publikacja 2014-08-05 11:34:48
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Policja w MOPiPR
   
  W Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole odbyło się spotkanie z Komendantem oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Kole.
   Kierownik Ośrodka Jolanta Jęcka w imieniu Burmistrza Miasta Koła przekazała na ręce Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Wiesława Grzegorczyka kasety zestawu testowego analizatora Narko Gräger, który służy do wykrywania zawartości środków odurzających w organizmie.  

  Ponadto na spotkaniu omówiono formy współpracy na rzecz mieszkańców miasta w zakresie szeroko pojętej działalności profilaktycznej oraz przekazano materiały edukacyjne.  

   

   

   

  Dodany 2014-06-18 10:48:51 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 6628
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-06-18 10:51:34               Historia zmian
  Publikacja 2014-06-18 10:51:49
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  „Dzień Rodzica w Bazie”
   
  W Świetlicy Socjoterapeutycznej „Baza” zorganizowano Dzień Matki i Ojca. Na uroczyste spotkanie zaproszono rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy. Najmłodsi podopieczni przedstawili występ artystyczny pt. „Kwiaty dla Mamy i Taty”, były wiersze, piosenki i życzenia. Na koniec dzieci wręczyły swoim rodzicom własnoręcznie wykonane kwiaty. Rodzice wysłuchali także krótkiej prezentacji na temat skutków używania przez dzieci napojów energetyzujących.
   
   
   
   
  Dodany 2014-06-18 10:44:03 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 6616
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-06-18 10:45:34               Historia zmian
  Publikacja 2014-06-18 10:46:30
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Jasnogórskie Spotkanie Trzeźwościowe
   

              Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie zorganizował wyjazd na Jasnogórskie Spotkania „Anonimowych Alkoholików” w dniu 07.06.2014 r. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa: „Postępuję drogą miłości”.

               Spotkania celowo nie są nazywane pielgrzymką, ponieważ przybywają tu nie tylko ludzie wierzący. Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem swoimi doświadczeniami, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

               Podstawowym elementem spotkań ruchu „AA” są mitingi, które trwają przez całe popołudnie, wieczór, aż do godzin porannych: „AA” dla anonimowych alkoholików, „Al-Anon” dla członków rodzin anonimowych alkoholików, „DDA” dla dorosłych dzieci alkoholików, „Al-Ateen” dla młodszych dzieci alkoholików oraz Anonimowych Żarłoków, czyli osób jedzących kompulsywnie. Mitingom towarzyszy bogaty program religijno-kulturalny, w którym może wziąć udział każdy zainteresowany.

             Trzej mieszkańcy Koła pokonali drogę na Jasnogórskie Spotkanie rowerem promując kampanię „Zero tolerancji dla alkoholu za kierownicą”.

   

   

   

   

   

     Dodany 2014-06-10 14:50:04 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 6648
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-06-10 14:51:23               Historia zmian
  Publikacja 2014-06-10 14:51:40
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
   
  Rodzinny Rajd Rowerowy
  i
  Dzień Dziecka
   
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w dniu 1 czerwca współorganizował lokalne imprezy. Podczas Rodzinnego Rajdu Rowerowego promował Ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Zero tolerancji dla alkoholu za kierownicą. Powstrzymaj pijanego kierowcę” zorganizowaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia.

  Jej celem jest podniesienie poziomu świadomości polskiego społeczeństwa na temat wpływu alkoholu na organizm kierowcy oraz możliwych skutków jazdy po pijanemu. Zadaniem kampanii jest zmiana niekorzystnych postaw wobec problemu nietrzeźwości na drogach. Służą temu m.in. filmy edukacyjne obrazujące prawidłowe formy interwencji, rady dla świadków jazdy pod wpływem alkoholu.
  Z tym materiałem można się zapoznać odwiedzając stronę www.powstrzymaj.pl
  Celem Rodzinnego Rajdu Rowerowego było propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym, zdrowego trybu życia oraz bezpieczeństwa na drodze.
                                                                                            
  W czasie obchodów z okazji Dnia Dziecka na Stadionie Miejskim MOPiPR zaprosił do konkursów, wspólnego rysowania i malowania twarzy. Uczestnicy otrzymali drobne upominki i słodycze. Podczas spotkania promowana kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”   Hasłem Teraz twój czas! zaprasza wszystkich do wartościowego spędzania wolnych chwil.
  Ta edycja koncentruje się na zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży tak, by poprzez konkretne zadania młodzi ludzie uczyli się przeżywać radość, dokonując właściwych wyborów i budując zdrowe relacje z rówieśnikami.
   
  Niezwykle istotne jest także zacieśnianie więzi z rodzicami.
   
  To rodzice są bowiem ważnymi drogowskazami dla dziecka, poprzez obserwację dziecko uczy się norm społecznych, dbania o własne bezpieczeństwo, zdrowie, zaspokojenie potrzeb, dzięki nim „oswaja świat”.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Dodany 2014-06-04 11:13:10 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 6671
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-06-04 11:17:33               Historia zmian
  Publikacja 2014-06-04 11:21:35
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie zachęca do zapoznania się ze stroną

   Program Wsparcia Zadłużonych

   

  www.programwsparcia.com

   

   

   

   

  Dodany 2014-05-16 15:18:31 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 6741
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-05-16 15:19:29               Historia zmian
  Publikacja 2014-05-16 15:19:41
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

  Działania informacyjno – edukacyjne prowadzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia.
  Jak pokazują badania na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, aż 35% Polaków jest świadkami prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

  Zazwyczaj obserwacja dotyczy „dalszych znajomych” (93%) oraz przyjaciół (80%), a także członków rodziny (blisko połowa). Polacy rzadko podejmują interwencje wobec pijanych za kierownicą. Tłumaczą to obawą przed oskarżeniem o donosicielstwo, niechęcią do wtrącania się w „nie swoje sprawy” czy lękiem przed próbą zemsty.

  Celem kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę” jest podniesienie poziomu świadomości polskiego społeczeństwa na temat wpływu alkoholu na organizm kierowcy oraz możliwych skutków jazdy po pijanemu.
  Na stronie www.powstrzymaj.pl znajdują się m.in. filmy edukacyjne  obrazujące prawidłowe formy interwencji, spot promocyjny oraz  rady dla świadków jazdy pod wpływem alkoholu. Ich autorami są przedstawiciele Policji, eksperci z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, psychologowie transportu oraz specjaliści z zakresu uzależnień i profilaktyki zachowań ryzykownych.

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-04-30 09:47:42 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 6862
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-04-30 09:47:42               Historia zmian
  Publikacja 2014-04-30 09:48:59
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Przedświąteczne spotkania w MOPiPR
   
  Dzieci uczestniczące w zajęciach w świetlicach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie miały okazję spotkać się przy świątecznym stole wielkanocnym.
  W świetlicy BAZA przy ul. Wyszyńskiego uczestnicy zaprezentowali zaproszonym gościom krótki występ artystyczny związany z tradycjami świątecznymi.
  W świetlicy i Młodzieżowym Klubie przy ul. Dąbskiej uczestnicy dużo wcześniej przygotowywali się do świątecznego spotkania. Wykonano na tę okoliczność efektowną dekorację. W przygotowaniach pomagała młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu. Stroiki ozdobiły pomieszczenia MOPiPR i świąteczny stół. Swoje prace uczestnicy zabiorą wraz z życzeniami do rodzinnych domów.
  W podobnym klimacie spędzono przedświąteczny czas w świetlicy przy ul. Bliznej.
   
   
   
   
   
   
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-04-18 12:11:14 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 6953
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-04-18 12:11:14               Historia zmian
  Publikacja 2014-04-18 12:11:50
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  „Cena Twoich Wyborów”
   
  Dnia 28 lutego odbył się zorganizowany przez Miejski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole VII Międzyszkolny Przegląd Teatralny „Cena Twoich Wyborów”. Wzięło w nim udział siedem grup teatralnych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych:    
  1 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kole – utwór „Internet to nie wszystko”
  2. Gimnazjum w Dąbiu – grupa „Asertywni” z przedstawieniem „Właściwa droga”
  3. Gimnazjum Nr 2 w Kole – grupa „Azyl” utwór „Na krawędzi życia”
  4. Gimnazjum w Dębach Szlacheckich – utwór „Syneczek”
  5. Zespół Szkół Nr 1 w Kole – grupa „Mała Rampa” przedstawienie „Historia Damona i Pytiasa”
  6. Gimnazjum w Przedczu – Szkolny Zespół Teatralny INCOGNITO” utwór „Nowy”
  7. Szkoła Podstawowa w Przedczu grupa „Apropo” utwór „Zaćmienie”
  Dziękujemy wszystkim opiekunom za włożony wkład w przygotowanie spektakli. Dzięki ich zaangażowaniu młodzi ludzie mogą wypowiedzieć się na temat swoich problemów i pokazać widzom ich rozwiązania. Mamy nadzieję, że praca zespołu będzie ważnym doświadczeniem w realizacji działań profilaktycznych. Zarówno w środowisku szkolnym jak i lokalnym.
  Wszyscy występujący w przeglądzie otrzymali upominki ufundowane ze środków Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego Domu Kultury w Kole.
   
   
   
   
   
   
   


   
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-03-05 14:44:52 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 7110
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-03-05 14:44:52               Historia zmian
  Publikacja 2014-03-05 14:45:25
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
   
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-02-12 15:12:53 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 7196
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-02-12 15:12:53               Historia zmian
  Publikacja 2014-02-12 15:13:31
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Pierwszy dzień ferii
        Uczestnicy zajęć feryjnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole rozpoczęli pierwszy dzień ferii wycieczką do Fabryki Wrażeń w Koninie. W wyjeździe brało udział 30 dzieci. Zabawy w niezwykłym otoczeniu sprawiły podopiecznym dużo radości.        
        Dzieci podczas pobytu uczestniczyły także w konkursach sportowych i plastycznych, za które otrzymały dyplomy.
        Wyjazd był jedną z wielu atrakcji, które czekają uczestników zajęć w MOPiPR. 

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-02-04 15:05:26 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 7256
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-02-04 15:05:26               Historia zmian
  Publikacja 2014-02-04 15:06:02
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Rodzinne Kolędowanie
  Tradycją lat ubiegłych Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie współorganizował Rodzinne Kolędowanie, które odbyło się w ostatnią niedzielę przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kole. W ramach uroczystości Ośrodek promował hasła kampanii „Słowa dają moc”, której głównym celem było uświadomienie rodzicom, jak ważne w wychowaniu są dobre, pozytywne komunikaty, które przypominają dzieciom o tym, że są kochane, akceptowane, że mają wsparcie w najbliższych.

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-12-23 14:27:15 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 7468
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-23 14:27:15               Historia zmian
  Publikacja 2013-12-23 14:28:03
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Mikołaj w „BAZIE”
  Dnia 19 grudnia 2013 r. świetlicę socjoterapeutyczną „BAZA” przy MOPiPR po raz kolejny odwiedził św. Mikołaj. Przybyli także goście z Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK  oraz Zespołu Szkół z Kościelca. Dzieci podczas spotkania zaprezentowały spektakl pt. „Wigilijne tradycje” oraz zaśpiewały kolędy i pastorałki. Mikołaj obdarował dzieci upominkami.

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-12-23 12:17:05 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 7465
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-23 12:17:05               Historia zmian
  Publikacja 2013-12-23 12:17:35
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Spotkanie Bożonarodzeniowe
   
  Dnia 17.12.2013 r. w świetlicy socjoterapeutycznej „BAZA” przy ul. Wyszyńskiego 14 prowadzonej przez MOPiPR odbyło się Spotkanie Bożonarodzeniowe. Dzieci zaprezentowały zaproszonym Gościom występ pt. „Wigilijne tradycje”. Przypomniały w ten sposób zwyczaje związane z Wigilią Bożego Narodzenia i Świętami, także te, których się nie praktykuje, ale warto o nich pamiętać. Podopieczni otrzymali upominki od św. Mikołaja. Spędzono mile czas przy kolędach i świątecznym stole.

   

   

   

  Dodany 2013-12-19 14:51:04 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 7489
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-19 14:51:26               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
   
  Aniołki, Bombki czy choinki…..
   
                                11 grudnia 2013 roku opiekunowie z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu wraz  z grupą młodzieży z internatu zorganizowali zajęcia warsztatowe dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Młodzież zapoznała młodsze koleżanki i kolegów z wieloma technikami wykonywania ozdób świątecznych.
                            Dzieci chętnie włączyły się w wykonywanie świątecznych dekoracji, którymi przyozdobią wigilijne stoły w swoich domach.

   

   

  Dodany 2013-12-17 09:22:29 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 7518
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-17 10:22:23               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2013-11-29 13:53:57 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 7563
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-29 14:20:03               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  Zachęcamy do korzystania z oferty Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dotyczącej serwisu Poradni. Serwis jest adresowany do wszystkich osób, które stykają się z problemem narkomanii – zarówno do młodych ludzi (którzy biorą lub nie biorą), ich rodziców, jak i nauczycieli     i specjalistów, zajmujących się terapią osób uzależnionych od narkotyków. Oferuje anonimową, bezpłatną pomoc specjalistów (lekarza, prawnika     i psychologa) przez e-mail, a także bazę ośrodków pomocowych, wykaz aktów prawnych dotyczących narkomanii oraz fachowe artykuły dla specjalistów i rodziców. Serwis prezentuje przegląd książek  i czasopism dotyczących problemu narkotykowego.

   www.narkomania.org.pl

   

   

   

  Dodany 2013-10-30 13:14:48 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 7654
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-10-30 13:27:36               Historia zmian [8]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  Zwiedzanie Warszawy
  Dzieci ze świetlic Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole uczestniczyły w wycieczce do Warszawy. Dla zdecydowanej większości był to pierwszy wyjazd do stolicy.
  W Centrum Nauki „Kopernik” poznawano świat nauki poprzez zabawę i samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach.
  Piękna jesienna pogoda sprzyjała zwiedzaniu zabytków stolicy, m.in. Starego Miasta, Parku Łazienkowskiego, Belwederu.
   
   
   
   
   
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-10-21 14:31:17 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 7689
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-10-21 14:31:17               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  „Masz trochę wolnego czasu i chcesz pomóc- zostań wolontariuszem”
   
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole zaprasza młodzież ze szkół średnich
  i chętne osoby dorosłe do współpracy wolontariackiej w prowadzonych świetlicach.
   
   Zainteresowane osoby zapraszamy do siedziby Ośrodka – ul. Dąbska 40, 62-600 Koło
  w godz.8.00-18.00
   
   
   
   
   
   
  Dodany 2013-10-09 13:42:11 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 7746
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-10-09 13:43:17               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Szkolenie w MOPiPR
   
  W dniu 02.10.2013 r. w siedzibie MOPiPR odbyło się szkolenie: „Problem narkomanii w środowisku szkolnym”, w którym wzięli udział pracownicy kolskich instytucji: Sądu Rejonowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie.
   Zrealizowanie szkolenia zostało podyktowane działaniami wynikającymi  z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkotykowych na lata 2012-2013. W tematyce szkolenia znalazły się takie zagadnienia jak: uzależnienie – fazy rozwoju, objawy, rodzaje substancji psychoaktywnych, narkotyki a przepisy prawne.
   
   
   
  Dodany 2013-10-09 13:38:37 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 7772
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-10-09 13:39:05               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Bieg Warciański – Biegi Dziecięce i Młodzieżowe

   

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie podczas 33 Biegu Warciańskiego przygotował dla uczestników zagadki, quizy, krzyżówki oraz kolorowanki. Dzieci po zmaganiach sportowych mogły sprawdzić swoje umiejętności w konkurencjach na spostrzegawczość. Młodsze pociechy korzystały z pomocy rodziców, których także zaproszono do zabaw. Uczestników obdarowano drobnymi upominkami.
   
   
   
  Dodany 2013-09-27 13:57:14 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 7782
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-09-27 13:58:04               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  VI Rodzinny Rajd Rowerowy

   

  Podczas VI Rodzinnego Rajdu Rowerowego Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie promował projekt „Odpowiedzialny Kierowca”, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości najmłodszych uczestników ruchu drogowego; promocja wśród młodzieży ruchu jako zdrowej alternatywy wobec spożywania alkoholu i wzrost znaczenia autorytetu rodziców w kształtowaniu u swych dzieci pozytywnych postaw na drodze. Hasło projektu widniało na koszulkach uczestników imprezy. Profilaktyczny przekaz wzmocniły materiały edukacyjne rozpowszechnione przez pracowników Ośrodka.

   

   

   

  Dodany 2013-09-27 13:35:11 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 7808
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-09-27 13:38:35               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  „Wakacje w kurorcie”
   
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole zorganizował wyjazd na kolonie letnie do Ciechocinka dla podopiecznych, uczniów kolskich szkół. Dzieci brały udział w pieszych wycieczkach po malowniczej miejscowości. Spędzały dużo czasu przy tężniach solankowych i fontannach uczestnicząc w różnych zabawach.
  Wśród innych atrakcji były także przejażdżki po mieście dyliżansem konnym. Kolscy uczniowie korzystali kilkakrotnie z kąpieli w basenach solankowych w uzdrowisku. Zwiedzano także inne okolice Ciechocinka m.in. Raciążek i Nieszawę. Zorganizowano wycieczkę do Solca Kujawskiego – Parku Dinozaurów, gdzie dzieci miały okazję bawić się i uczestniczyć w ciekawej lekcji prehistorycznej.
  Podczas kolonii odbywały się również zajęcia: sportowo – rekreacyjne (Dzień Sportów Nietypowych, Dzień Indiański), profilaktyczne i socjoterapeutyczne oraz konkursy.
  Piękna pogoda oraz malownicze tereny i przeżyte przygody na długo pozostaną w pamięci uczestników kolonii.  

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-08-22 08:50:05 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 7897
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-22 08:50:05               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  „Piknik wakacyjny”
  6 lipca na Stadionie Miejskim Stowarzyszenie Malinowa Mamba i współorganizatorzy zaprosili dzieci i rodziców na piknik wakacyjny. Z przygotowanych atrakcji można było korzystać bezpłatnie. Wśród „umilaczy” znalazły się: gimnastyka dla smyka, zamek dmuchany, gry i zabawy sportowe, strzelanie z wiatrówki, konkursy z nagrodami.
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie podczas trwania pikniku zapraszał dzieci i rodziców do rozwiązywania łamigłówek, rebusów, krzyżówek, malowania prac nt. bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Na uczestników czekały drobne upominki i słodycze. Rozpowszechniano również materiały edukacyjne n/t podejmowanych przez MOPiPR działań. Ośrodek podczas pikniku promował dwa projekty: „Odpowiedzialny Kierowca” i  „Bezpieczne Wakacje”.  

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2013-07-08 14:10:22 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8091
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-08 14:11:46               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  www.bezpiecznewakacje.pl

   

   

   

  Dodany 2013-07-01 13:34:46 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8114
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-01 13:36:33               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  „Słuchacze – Pomagacze”
  W ramach obchodów Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie zorganizował konkurs plastyczny pod hasłem „Słuchacze – Pomagacze”. Konkurs był skierowany do podopiecznych świetlic działających przy Ośrodku – świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Dąbskiej 40, świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Wyszyńskiego 14 i świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej przy ul. Blizna 40.
             Celem konkursu było namalowanie lub narysowanie gadżetu promującego jeden z telefonów:
  ·         Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 pomagający młodym ludziom w poradzeniu sobie z trudnymi sprawami
  ·         Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  800 12 12 12
  Spośród zgłoszonych prac wyłoniono sześć, które zostały nagrodzone.
  Poniżej przedstawiamy nagrodzone prace.
   
   

   

  Dodany 2013-07-01 13:10:30 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8131
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-01 13:11:58               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Piknik wakacyjny 2013 na Stadionie Miejskim

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2013-06-27 13:51:44 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8124
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-27 13:52:45               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  I Ogólnopolska Noc Profilaktyki za nami
  22 czerwca Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie wraz z Komendą Powiatową Policji w Kole współorganizował I Ogólnopolską Noc Profilaktyki.Celem tej inicjatywy jest promowanie profilaktyki młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej.
   W ramach przedsięwzięcia młodzież z kolskich gimnazjów przedstawiła cześć artystyczną z elementami profilaktyki uzależnień a także wykonała prace profilaktyczne poświecone życiu wolnym od nałogów,  za które otrzymała drobne upominki ufundowane przez Ośrodek.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-06-26 10:28:32 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8150
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-26 10:28:32               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
   
  Ogólnopolska Noc Profilaktyki
  22 czerwca 2013
   
  Wobec realnego zagrożenia szeroko rozumianymi uzależnieniami, które w głównym stopniu dotyczą dzieci i młodzieży, zapraszamy Państwa do włączenia się w pierwszą w kraju ,,Ogólnopolską Noc Profilaktyki'' 22 czerwca 2013 roku. Celem tej inicjatywy jest wzmocnienie twórczej profilaktyki oraz edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, a także promocja innowacyjnych działań profilaktycznych, budowanych na profilaktyce rówieśniczej i promowaniu mody na życie wolne od uzależnień.

  Harmonogram „Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki”
  • 15.30-16.00 - Zbiórka młodzieży przy Miejskim Domu Kultury  w Kole.
  • 16.00-16.15 - Powitanie uczestników happeningu, przybliżenie idei i założeń „Ogólnopolskiej Nocy Profilaktycznej”.
  • 16.15-16.35 - Spektakl pt. „Zbawczy Sen” w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 1 w Kole.
  • 16.35-16.55 - Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kole.
  • 16.55-17.30 - Spektakl profilaktyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 2 w Kole.
  • 17.30-18.40 - Przygotowanie pracy plastycznej o tematyce profilaktycznej.
  • 17.40-18.20 - Gry i zabawy o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży, prezentacja filmów profilaktycznych.
  • 18.40-19.20 - Nocne rozmowy o profilaktyce z udziałem przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, Policji, psychologa oraz pedagoga szkolnego, młodzieży i zainteresowanych - panel dyskusyjny lub w ramach punktów konsultacyjnych indywidualne porady dla uczestników.
  • 19.20-19.30- Podziękowanie i zakończenie.

   

   

  Dodany 2013-06-18 08:34:54 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8196
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-18 08:36:17               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  „V Rodzinny Rajd Rowerowy”
  Kolejny Rodzinny Rajd Rowerowy za nami. 15 czerwca Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie ponownie współorganizował rowerową wycieczkę prowadząc działania w ramach projektu „Odpowiedzialny Kierowca”. Hasło „Odpowiedzialny Kierowca” znalazło się na czapeczkach rowerzystów. Główne cele projektu to: promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa znajomości przepisów, samodoskonalenie własnych umiejętności, rozwaga, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy. Tradycyjnie były rozdawane profilaktyczne ulotki i gadżety.

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-06-17 15:10:04 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8208
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-17 15:10:04               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  „Wybieram Życie”
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie zorganizował i sfinansował program profilaktyczny „Wybieram Życie” Teatru Picolo z Łodzi. Spotkanie odbyło się w MDK w Kole.
  „Wybieram Życie” to profilaktyczno-edukacyjny program artystyczny z wykorzystaniem form teatralnych i multimedialnych, w ramach którego młodzież poznaje treści dotyczące konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych podejmowania zachowań ryzykownych, w tym zwłaszcza zażywania narkotyków i „dopalaczy”.
  Skład bloków programowych:
   Część I
  1.Spektakl teatralny pt. „W środku miasta”
  2.Drama z udziałem uczniów
  3.Rozmowa aktorów i terapeuty z uczniami (talk- show)
   
  Część II
  4.Sąd nad Narkotykami- Drama z udziałem publiczności prowadzona przez terapeutę     i aktorów
  5.Projekcja filmu informacyjno- edukacyjno- profilaktycznego
  6.Ogłoszenie wyroku, omówienie wyroku z udziałem terapeuty
  W programie wzięli udział uczniowie z Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Zespołu Szkół Nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

   

   

  Dodany 2013-06-13 13:08:07 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8234
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-13 13:12:28               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Dzień Dziecka w MOPiPR
   
  Z okazji Dnia Dziecka podopieczni świetlic prowadzonych przez Ośrodek wzięli udział w projekcji filmu „Tajemnice Zielonego Królestwa”.
   Dla 50 osobowej grupy dzieci zorganizowano wyjazd do kina Helios oraz do Mc Donald’s w Koninie.

   

   

   

   

  Dodany 2013-06-06 14:28:00 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8269
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-06 14:31:06               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

           „Radosna prawda - trzeźwy dom i rodzina”
  25 Jasnogórskie Spotkania Anonimowych Alkoholików
   

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie oraz Klub Abstynenta Przyszłość w Kole zorganizowali wyjazd do Częstochowy.
  1 czerwca 50-osobowa grupa osób miała możliwość uczestnictwa w bogatym programie religijno-kulturalnym jaki towarzyszył Jasnogórskim Spotkaniom Trzeźwościowym.
  Przez całą noc w różnych punktach sanktuarium trwały mitingi dla anonimowych alkoholików, ale także dla ich rodzin: grup Al-Anon (członków rodzin anonimowych alkoholików), DDA (dorosłych dzieci alkoholików), Al-Ateen (młodszych dzieci alkoholików), tradycją lat ubiegłych odbywały się również spotkania dla anonimowych żarłoków, narkomanów i hazardzistów.

   

   

  Dodany 2013-06-05 08:56:38 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8290
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-05 09:07:20               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Życzymy Wszystkim Dzieciom,

  tym małym i tym dużym,

  żeby nigdy nie zatraciły dziecka w sobie.

   

   

   

   

  Dodany 2013-05-31 08:23:40 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8300
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-31 08:24:35               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców, poruszający temat nowej kampanii społecznej REAGUJ.MASZ PRAWO. Kampania ta ma na celu zmianę postaw świadków stosowania przemocy wobec dzieci i skłonienie ich do reagowania w takich sytuacjach i zgłaszania takich przypadków.

  Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu:

  http://www.brpd.gov.pl/wystapienia/2013_05_29_list.pdf

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-05-31 08:15:29 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8359
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-31 08:15:29               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  Z powodu warunków pogodowych Rodzinny Rajd Rowerowy
  został przełożony na
  15 czerwca

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-05-27 09:03:03 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8346
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-27 09:03:03               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  Zapraszamy na Rodzinny Rajd Rowerowy

  Start - 25.05.2013, godz. 11.00, boisko przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kole

  Zgłoszenia:
  KTC - Koło - tel. 669 466 781
  Zgłoszenia w dniu Rajdu od 8.00 do 10.15
  Szkoła Podstawowa nr 4 przy ulicy Klonowej
   
   Celem rajdu jest propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym, zdrowego trybu życia, zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży, a przede wszystkim jazdy na rowerze jako formy aktywności fizycznej. Długość trasy to ok. 40 km. Impreza wpisuje się w obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu.
   
   
   
   
   
  Dodany 2013-05-17 11:18:29 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8399
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-17 11:35:07               Historia zmian [3]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że dnia 22 marca 2013 r. została uruchomiona strona internetowa dedykowana programowi CANDIS pod adresem

  www.candisprogram.pl

  CANDIS to indywidualny krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. Na stronie programu zamieszczone są najważniejsze informacje o terapii: dla kogo jest przeznaczona, jakie są jej założenia, a także jak długo i w jaki sposób przebiega. Osoby używające przetworów konopi będą mogły sprawdzić, czy sposób ich konsumpcji jest ryzykowny oraz gdzie ewentualnie mogą uzyskać pomoc.

  Internauci znajdą także w naszym serwisie najnowsze dane epidemiologiczne dotyczące rozpowszechnienia używania przetworów konopi, opis ich działania oraz informacje o potencjalnych skutkach ich używania. Nie zabraknie również ważnych dla użytkowników informacji prawnych.

  Źródło: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-03-26 14:40:43 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8715
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-03-26 14:40:43               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   Ogólnopolski Dzień Trzeźwości
  Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów PRZYSZŁOŚĆ – Klub Abstynenta w Kole, zorganizował Turniej Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Miasta Koło na hali MOSiR w Kole. W ubiegłych latach turniej odbywał się w siedzibie Klubu i skupiał głównie jego członków. W tym roku Kolscy Abstynenci postanowili nadać imprezie charakter otwarty i zaprosili chętne osoby zarówno z Koła jak i całego kraju.
  Współorganizatorami turnieju byli:
  - Burmistrz Miasta Koła Pan Mieczysław Drożdżewski
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  - Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie
  - Stowarzyszenie Malinowa Mamba
  Turniej był okazją by przypomnieć o Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości przypadającym w tym roku na 25 marca. Dzień ten  zwraca uwagę na problemy picia alkoholu i zagrożeń z tego wynikających takich jak – utrwalenie bezrobocia, wzrost przemocy, naruszanie prawa przez nietrzeźwych kierowców, naruszanie prawa poprzez sprzedaż alkoholu nieletnim i nietrzeźwym.
  Dzień Trzeźwości jest dobrym momentem na refleksję, okazją do zastanowienia się nad tym, jaką rolę alkohol odgrywa w naszym życiu. Nadużywanie alkoholu ma zasadniczy wpływ na degradację człowieka, na jego bierną postawę wobec otaczających go spraw, negatywnie wpływa także na rodzinę, a przede wszystkim dzieci. Szkody zdrowotne, materialne, rozwojowe i emocjonalne są bardzo trudne do usunięcia.
  Zorganizowany turniej był również okazją do promowania zdrowych form spędzania czasu wolnego.
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie jako współorganizator przygotował  pakiet materiałów edukacyjnych dla osób zainteresowanych dot. zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu. Podczas imprezy dzieci przebywające na turnieju miały okazję uczestniczyć w konkursach na temat konstruktywnego spędzania czasu wolnego, promocji zdrowia.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-03-19 10:06:00 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8746
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-03-19 10:06:00               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów PRZYSZŁOŚĆ zaprasza na rozgrywki w Turnieju Tenisa Stołowego.
  Turniej odbywać się będzie 16 marca w Hali MOSIR Koło, ulica Szkolna 2.

  Kartę zgłoszeniową można odebrać w :

  - MOSIR Koło, ul. Szkolna 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy.

  - w siedzibie Stowarzyszenia Abstynentów "PRZYSZŁOŚĆ" ul. Wojciechowskiego 30A,
  od wtorku do soboty w godz. od 16.00 do 21.00


  Kontakt:
  - Prezes Stowarzyszenia „Przyszłość" – pani Katarzyna Grzelczak tel. 537 427 226
  -
  katarzynagrzelczak@wp.pl
  -
  MOSIR_Kolo@poczta.onet.pl
  -
  malinowamamba.pl@gmail.com


  Współorganizatorami turnieju są:

  - Burmistrz Miasta Koła Pan Mieczysław Drożdżewski
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  - Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie
  - Stowarzyszenie Malinowa Mamba
   
   
  Dodany 2013-02-27 11:48:49 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8824
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-02-27 11:52:43               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
   
  Telefoniczne konsultacje prawne dla ofiar przemocy
  W dniach 25 lutego - 1 marca 2013r – w czasie trwania Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw –        w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone będą telefoniczne konsultacje prawne dla osób doznających przemocy w rodzinie.

  Od poniedziałku 25 lutego do piątku 1 marca 2013r. w godz. 10.00-14.00 pod numerem telefonu 22/25-06-305 pełnić będzie dyżury prawnik specjalizujący się zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz w sprawach karnych i rodzinnych.
   
   
  Dodany 2013-02-25 13:49:08 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8854
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-02-25 13:50:42               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  VI Międzyszkolny Konkurs Teatralny nt. uzależnień
  „Cena Twoich Wyborów" 
  Dnia 20 lutego odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Teatralny „Cena Twoich Wyborów” zorganizowany przez Miejski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. W tegorocznym Przeglądzie wzięło udział 7 zespołów: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole - grupa teatralna „Oryginalni”, Szkoła Podstawowa w Dąbiu, Szkoła Podstawowa w Przedczu - zespół teatralny „Apropo”, Gimnazjum w Dębach Szlacheckich, Gimnazjum w Dąbiu grupa teatralna „Asertywni”, Gimnazjum w Przedczu, Gimnazjum nr 1 w Kole - grupa teatralna „Liga Sprawiedliwych”.
  Komisja konkursowa po obejrzeniu wszystkich przedstawień postanowiła przyznać następujące nagrody w postaci statuetek:

  W kategorii szkół podstawowych:
  I Nagrodę - Grupie teatralnej ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu, spektakl: „Cena wyboru”
  II Nagrodę - Zespołowi teatralnemu „Apropo” ze Szkoły Podstawowej w Przedczu, spektakl: „Ławka”
  III Nagrodę – Grupie teatralnej „Oryginalni” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole, spektakl: „O alkoholu i dwóch rozbójnikach”

  W kategorii gimnazjów:

  I Nagrodę – Grupie teatralnej z Gimnazjum w Dębach Szlacheckich, spektakl: „Po drugiej stronie lustra”
  II Nagrodę - Grupie teatralnej z Gimnazjum w Przedczu, spektakl: „Tożsamość”
  III Nagrodę – Grupie teatralnej „Asertywni” z Gimnazjum w Dąbiu, spektakl: „Kiedy znajdziemy się na zakręcie”
  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali zestaw upominków ufundowany ze środków Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego Domu Kultury w Kole.
   
  Dziękujemy uczestnikom i opiekunom za wkład pracy i zaangażowanie.
   
   
  Dodany 2013-02-22 16:47:24 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 8865
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-02-22 16:56:15               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

  Dodany 2013-01-17 08:55:17 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 9076
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-01-17 12:15:53               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  „Spotkanie Wigilijne w MOPiPR”
  W Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie odbyło się Spotkanie Wigilijne uczestników świetlicy, Młodzieżowego Klubu Konsultacji i Terapii, wolontariuszy. Na uroczystość zaproszono rodziny podopiecznych. Podczas spotkania zaprezentowano przedstawienie jasełkowe do scenografii przygotowanej przez dzieci. Wspólnie zaśpiewano kolędy i pastorałki.                                                                                         

              Nie zabrakło Świętego Mikołaja, który obdarował dzieci prezentami.

   

   

  Dodany 2012-12-22 15:21:34 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 9223
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-24 07:25:54               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
   
  „Rodzinne Kolędowanie”
  W ramach kampanii „Postaw na Rodzinę” Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, współorganizował Rodzinne Kolędowanie. W kościele przy Parafii M.B. Częstochowskiej spotkały się rodziny by przeżyć radosne chwile oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Wykonanie kolęd i jasełek przez młodzież i dzieci zachęciło do wspólnego kolędowania. Spotkanie uświetnił występ zespołu Gospel z Konina. Nie zabrakło również Mikołajów, którzy obdarowywali dzieci cukierkami i składali życzenia Mieszkańcom.                                                                                                        
  Uczestnicy spotkania mieli możliwość degustacji potraw wigilijnych.                         
  Wśród materiałów propagujących Kampanię umieszczono baner pod hasłem „Postaw na Rodzinę” oraz przekazywano materiały edukacyjne.        

   

  Dodany 2012-12-17 14:44:11 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 9230
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-17 14:55:20               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  „Spotkanie Wigilijne”
  W świetlicy socjoterapeutycznej „Baza”, przyozdobionej przez dzieci własnoręcznie wykonanymi dekoracjami świątecznymi, odbyło się Spotkanie Wigilijne. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć przedstawienie jasełkowe przygotowane przez dzieci i opiekunów. Spotkanie było okazją do zaprezentowania zadań podejmowanych przez świetlicę.  
   
   
  Dodany 2012-12-17 14:36:59 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 9233
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-17 14:40:50               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Święty Mikołaj w Bazie
   
  Do świetlicy socjoterapeutycznej BAZA przy ul. Wyszyńskiego prowadzonej przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie zawitał Święty Mikołaj.
  Podczas spotkania dzieci miały okazję zaprezentować część artystyczną i swobodnie porozmawiać z Gościem, który przyniósł ze sobą prezenty i życzliwe słowa.
  Mikołaj zapewnił, że pozostanie w naszym mieście na dłużej.
   
    
   
   
   
   
   
  Dodany 2012-12-07 11:23:39 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 9291
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-07 11:24:51               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  „Młodzi bez alkoholu - odpowiedzialny sprzedawca”
   
   
                  W siedzibie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie dnia 03.12.2012r.  odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe. Działania edukacyjne skierowane do sprzedawców mają na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
  Zajęcia przeprowadzili Monika Pelc-Puszczyk pracownik MOPiPR w Kole (posiadający rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), Mirosław Kwiręg Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta, Bogumił Nuszkiewicz Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
  Zakres tematyczny szkolenia:
  ·         Zasady odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych.
  ·         Podstawowe informacje na temat problemów alkoholowych, wpływ alkoholu na młody organizm, straty rozwojowe spowodowane piciem alkoholu przez osoby niepełnoletnie.
  ·         Wpływ postaw dorosłych.
  ·         Przepisy i konsekwencje prawne wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  ·         Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rodzaje zezwoleń, wnoszenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, cofnięcie zezwoleń, wymagane informacje do  zamieszczenia w miejscu sprzedaży).
  Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne związane z tematem spotkania.
   
  Organizatorom szkolenia zależy, aby sprzedawcy mieli świadomość, że sprzedaż alkoholu nieletnim to nie tylko przestępstwo, ale także wielka szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi i jego najbliższym.
   
  Dodany 2012-12-05 14:51:41 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 9304
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-05 14:52:58               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Laureaci kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w MOPiPR
                                                                                      
  W dniu 10 października 2012 w siedzibie MOPiPR odbyło się podsumowanie I etapu kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, w Kole koordynowanej przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, objętej patronatem Burmistrza Miasta Koła Pana Mieczysława Drożdżewskiego.
  W ramach pierwszego etapu kampanii odbyło się 5 konkursów indywidualnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:
  Konkurs „To ja” zachęcał dzieci do przygotowania własnego portretu w formie plastycznej lub literackiej, dzieci mogły zastanowić się nad swoimi umiejętnościami, możliwościami, planami, marzeniami i zaprezentować je w pracy.   
  Konkurs „Żabka czy motylek” polegał na znalezieniu poprawnych odpowiedzi na pięć pytań testowych związanych z pływaniem i zaznaczeniu ich na ulotce.
  Konkurs „Autoportret” zachęcał do wykonania autoportretu i zawarcie w nim przekazu na temat swoich pasji, dążeń.
   Konkurs „Jak ryba w wodzie” polegał na zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi na pięć pytań testowych związanych z pływaniem na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl/jakryba
  oraz Konkurs „Szukamy Młodych Mistrzów – Ponadprzeciętni”
  Do biura kampanii napłynęło tysiące prac. Uczniowie kolskich szkół zostali wyróżnieni w ramach 4 konkursów indywidualnych.
  1. Maciej Karmelita, Gimnazjum Nr 1
  2. Sandra Kubiak, Zespół Szkół Nr 1
  3.  Hubert Ciesielski, Zespół Szkół Nr 1
  4.  Remigiusz Gębka, Gimnazjum Nr 2
  5. Dawid Łuczak, Szkoła Podstawowa Nr 4
  6. Dominika Mikołajczyk, Szkoła Podstawowa Nr 5
  7. Julia Kazimierczak, Gimnazjum Nr 1
  8. Łukasz Kunicki, Szkoła Podstawowa Nr 1
   
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie wyróżnił dodatkowo 10 uczniów za udział w konkursie „To ja” i „Autoportret”.
  1. Julia Krawczyk, kl. VI c, Szkoła Podstawowa Nr 1
  2. Marta Zygmunt, kl. VI b, Zespół Szkół Nr 1
  3. Łukasz Więtczak, kl. V b, Szkoła Podstawowa Nr 3
  4. Karolina Zalas, kl. V, Szkoła Podstawowa Nr 4
  5. Maciej Okuński, kl. III, Szkoła Podstawowa Nr 4
  6. Kamil Puchalski, kl. II b, Szkoła Podstawowa Nr 5
  7. Aleksandra Walczak, Gimnazjum Nr 1
  8. Aleksandra Kołuda, kl. II d, Gimnazjum Nr 2
  9. Katarzyna Szabelska, kl. I c, Gimnazjum Nr 2
  10. Olga Nuszkiewicz, kl. I b, Zespół Szkół Nr 1
   
  Bardzo dziękujemy twórcom prac za zainteresowanie i udział w konkursie. Szczególne podziękowania za zaangażowanie na rzecz Kampanii, za umożliwienie uczniom uczestnictwa w projekcie składamy dyrekcji, pedagogom, psychologom i nauczycielom wspierającym działania na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1, Zespołu Szkół Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 5, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2.
   
  Bardzo dziękujemy również Panu Burmistrzowi  za objęcie patronatem tegorocznej akcji promującej trzeźwość i zdrowy tryb życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
   
                                      
   
                  
   
                  
   
                  
   
       
   
   
  Dodany 2012-10-15 11:01:15 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 9609
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-10-15 11:32:03               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MOPiPR realizuje działania dotyczące projektu „Odpowiedzialny Kierowca” powstałego we współpracy z kampanią Zachowaj Trzeźwy Umysł i pomocą Biura Ruchu Drogowego KGP oraz pod patronatem Komendanta Głównego Policji i Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich  i Gminnych.
  Główne cele projektu to: promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa znajomości przepisów, samodoskonalenie własnych umiejętności, rozwaga, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy.
  Kampania jest odpowiedzią na wciąż niemalejący problem pijanych kierowców, brawury i krótkowzroczności za kierownicą oraz wynikającej z tego liczby wypadków, w tym z udziałem pieszych i rowerzystów.
  Odpowiedzialny Kierowca to nie tylko osoba, którą widzimy za kierownicą samochodu. To przede wszystkim odpowiedzialny użytkownik ruchu drogowego – rowerzysta, motocyklista, a także pieszy, którego zachowanie również wpływa na bezpieczeństwo na drodze.
  Materiały profilaktyczno-edukacyjne zostaną wykorzystane w szkołach,  instytucjach, podczas imprez lokalnych w naszym mieście.
   
   
   
   
  Dodany 2012-09-27 15:14:09 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 9666
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-09-27 15:21:32               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  „Wycieczka do Wrocławia”
   
  Na zakończenie wakacji uczestnicy zajęć świetlicowych Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole brali udział w wycieczce do Wrocławia. Podczas wyjazdu zwiedzano Ogród japoński, podziwiano kaskady z wyjątkową roślinnością.
   Kolejną atrakcją było oglądanie PANORAMY RACŁAWICKIEJ. Jest to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Wielkie malowidło, dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich i technicznych, "przenosi" widza w inną rzeczywistość i inny czas. Zwiedzano także Wrocławski Rynek.
  W pięknym Wrocławiu uczestnicy wycieczki spotkali krasnoludki! To one zdobią drzwi, piwnice i okna Starówki. Jak tradycja głosi spotkanie krasnoludka przynosi szczęście, przyda się na nowy rok szkolny.

   

  Dodany 2012-09-03 10:33:44 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 9798
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-09-03 11:51:49               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  „Zabawy na Nowym Rynku”


                     Jak co roku Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole zorganizował AKCJĘ LETNIĄ ,,Uliczni Pedagodzy” dla dzieci pozostających w mieście w czasie wakacji.
  Zajęcia odbywały się przez kilka dni sierpnia przy placu Nowy Rynek. Dzieci uczestniczące w akcji miały możliwość uzyskania wiedzy m.in. na temat szkodliwości palenia tytoniu. Zajęcia poprowadził pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole. Odbył się konkurs malowania kredą plakatów antynikotynowych zachęcających dorosłych do Nie palenia. Odbywały się rozgrywki sportowe, zabawy z liną, chustą i tunelem Klanza.
   
  W ramach kampanii Bezpieczne Wakacje uczestnicy wykonali prace plastyczne. Pedagodzy zwrócili uwagę, aby dzieci korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapomniały o bezpieczeństwie własnym i bliskich.
   
  Za udział w konkursach dzieci nagradzano gadżetami m.in. z realizowanej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Na zakończenie akcji uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodycze oraz drobne prezenty. W akcji uczestniczyło około 50 dzieci w różnym wieku szkolnym.
   
   
   
   
   
   
   
   
  Dodany 2012-08-17 09:52:39 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 9860
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-08-17 09:57:31               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  „Wypoczynek letni w Biskupinie”

       Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie zorganizował kolonie letnie do Przystani Biskupińskiej dla podopiecznych i uczniów kolskich szkół. Młodzież miała okazję zwiedzić miasta Szlaku Piastowskiego (Żnin, Wenecja, Gąsawa, Kruszwica, Biskupin). W programie znalazło się również kilka atrakcyjnych wycieczek autokarowych m.in. do Inowrocławia, gdzie dzieci mogły odpocząć i zregenerować siły w Parku Zdrojowym przy tężniach solankowych.
  Bardzo udany był także wyjazd do Torunia. Podopieczni korzystali z atrakcji w Orbitarium    i Planetarium, spacerowali trasą „Toruń Legend i Mitów”.
  Podczas wycieczki do Kruszwicy zwiedzano Mysią Wieżę, odbył się rejs statkiem po jeziorze Gopło.
   
  Dzieci miały okazję przejazdu kolejką wąskotorową ze Żnina do Wenecji.
   
  Interesujące okazało się zwiedzanie Rezerwatu Archeologicznego w Biskupinie. Koloniści uczestniczyli w zajęciach warsztatowych (lepienie naczyń z gliny).
  Młodzież korzystała z atrakcji Aqua Parku w Wągrowcu.
  Podczas kolonii odbywały się także zajęcia: sportowo-rekreacyjne (Dzień Sportów Dziwnych), profilaktyczne i socjoterapeutyczne.
  Ciekawe popołudnie podopieczni spędzili w Zagrodzie Pałuckiej w Gąsawie. Podczas zajęć „Chłop w zagrodzie” poznali prace w gospodarstwie wiejskim i mogli sami je wykonać:     np. pieczenie bułek, robienie masła, dojenie krowy.
  W miejscu zakwaterowania dzieci uczestniczyły w licznych konkursach i zabawach: karaoke, malowanie na szkle, ognisko i dyskoteki.
  Kolonie należały do bardzo udanych, o czym świadczy fakt, że dzieci wyrażały chęć przedłużenia pobytu.
   
  Dodany 2012-08-13 09:51:15 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 9875
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-08-13 09:56:56               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  W dniach 12- 15 lipca 2012r. w Ośrodku Baworowa w miejscowości Leśna powiat Lubań, woj. dolnośląskie 32 uczestników Kolskiego Klubu Abstynenta ,, Przyszłość” wraz z rodzinami brało udział w XVIII Międzynarodowym Abstynenckim Festiwalu Muzycznym i Zlocie Rodzin Abstynenckich.

  Pobyt uczestników Zlotu i przejazd autokarem został sfinansowany przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole w ramach koordynowanej kampanii ,, Postaw na Rodzinę”.

  Podczas Festiwalu uczestnicy brali udział w zajęciach muzyczno- tanecznych, rekreacyjno – sportowych oraz w wyprawach turystyczno- krajoznawczych. Kolscy Abstynenci wrócili z licznymi nagrodami. Zdobyli I i II miejsca w następujących konkurencjach:

  - rzut do puszek

  - strzał do bramki

  - Eko kosz

  - Mini golf oraz IV miejsce w zawodach wędkarskich.

  Wyjazd służył integracji środowiska abstynenckiego oraz promował cel kampanii ,, Postaw na Rodzinę” między innymi budowanie prawidłowych więzi w rodzinie.

   

   

  Dodany 2012-07-20 14:23:21 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 9945
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-08-06 09:39:10               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  „Mali pomagacze w MOPiPR”
   
  W ramach zajęć wakacyjnych organizowanych dla podopiecznych w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, młodzież z Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kole przeprowadziła program udzielania pierwszej pomocy "Ratowniczek".                          
  Program obejmował zagadnienia udzielania pomocy w sytuacji wypadku, skaleczenia, oparzenia oraz złamań. Ćwiczono sztuczne oddychanie na profesjonalnym fantomie. Przeprowadzono konkurs związany z tematyką zajęć. Dzieci otrzymały drobne upominki. Kolejne spotkanie z przedstawicielami PCK w Kole upłynęło w miłej, przyjaznej atmosferze.
   
  Dodany 2012-07-12 13:48:53 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 10006
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-12 13:55:39               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  „Lato w MOPiPR”

                           Pod hasłem ,, Bezpiecznie wakacje” dzieci oraz młodzież z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole rozpoczęły swój letni wypoczynek. Uczestnicy z zaangażowaniem wzięli udział w konkursie   plastycznym pt.,, Bezpieczne wakacje”, który poprzedziła pogadanka  na temat aktywnego spędzania czasu wolnego.  

                           W czasie zajęć nie zabrakło zabaw ogólnorozwojowych, tanecznych, rozgrywek sportowych. W zajęciach świetlicowych każdego dnia bierze udział około 40 dzieci.
                          Ostatnio 46 uczestników zajęć ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej ul. Blizna wraz z opiekunami uczestniczyło w projekcji filmu w 3D pt. ,, Epoka Lodowcowa 4” w Koninie. Pełna przygód i akcji bajka, w której bohaterowie powracają, by stawić czoła kolejnym wyzwaniom, w tym wędrówce kontynentów, zaciekawiła widzów i mile ochłodziła upalny dzień.   Po projekcji filmu na uczestników czekał posiłek   w MC’ Donalds.
   
   
  Dodany 2012-07-10 11:00:04 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 10013
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-10 11:14:15               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  ,, Zabawa to podstawa- lato w świetlicy”
   
  1.      Wyjazd na kolonie letnie do Przystani Biskupińskiej ,,Podróż Szlakiem Piastowskim”- 28.07.2012r.-06.08.2012r.
   
  2.      Zajęcia świetlicowe, rekreacyjno- sportowe, muzyczne, taneczne dla dzieci i młodzieży.
   
  Lipiec – sierpień (poniedziałek-piątek) w godzinach 11.00-15.00 zajęcia dla uczestników świetlicy socjoterapeutyczna przy MOPiPR. Zabawy z chustą i tunelem Klanza, zajęcia sportowe na boisku.
   
  Młodzieżowy Klub Konsultacji i Terapii czynny wg harmonogramu.
  Wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego. Jednodniowe wycieczki: wyjazd do kina na seans filmowy, wyjazd na termy do Uniejowa.
   
  Lipiec –sierpień w godzinach 10.00-14.00 zajęcia ogólnorozwojowe dla uczestników świetlicy profilaktyczno- opiekuńczej ul. Blizna.
   
  3.      Akcja letnia ,,Uliczni pedagodzy” 
      07-10 sierpień plac przy ulicy Nowy Rynek w godz. 10.00-14.00     
       
  4.      Jednodniowa wycieczka do Wrocławia- sierpień.      

   

   

  Dodany 2012-06-28 12:14:47 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 10037
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-06-28 12:18:32               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   www.bezpiecznewakacje.pl

   

    

  Dodany 2012-06-20 11:42:18 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 10097
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-06-20 11:44:21               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   „Dzień Dziecka”
  W dniu 1 czerwca Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie współorganizował na hali MOSiR „Dzień Dziecka” dla kolskich szkół i przedszkoli.
  Podczas spotkania przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich zaprezentowali przygotowane programy artystyczne. Dodatkową atrakcją był program autorski pt. „Nie do wiary to klaun Hary” w wykonaniu dwóch aktorów. Widowisku towarzyszyły szalone zabawy połączone z konkursami i drobnymi upominkami.
  Podczas imprezy pracownicy Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie promowali hasła kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (baner, balony, gadżety z logo kampanii). Nie zabrakło również słodyczy. Spotkanie było okazją dla beztroskiej zabawy, radość okazywana przez dzieci była najlepszą nagrodą dla organizatorów.

   

  Dodany 2012-06-08 08:44:06 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 10145
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-06-08 08:46:08               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  III Rodzinny Rajd Rowerowy ,,Postaw na Rodzinę”

  26 maja 2012r. odbył się kolejny III Rodzinny Rajd Rowerowy pod hasłem ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie jako współorganizator imprezy propagował treści skierowane do rodziców związane z kampanią. Podkreślano, że poprzez rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka, spędzanie czasu na wspólnej zabawie i aktywności fizycznej  uczymy dzieci  odpowiedzialności, zaradności i wiary we własne możliwości.
  Rowerzyści w koszulkach z hasłem kampanii pokonali 35 kilometrową trasę. Podsumowaniem rajdu było losowanie atrakcyjnych nagród, dla uczestników  przygotowano smaczny posiłek. Z kolejnym rajdem w imprezie uczestniczy więcej osób, w tym roku 170.
  Spotkanie było okazją do spędzenia aktywnie czasu w gronie rodziny i znajomych. Po raz kolejny pogoda nie zawiodła. Rajd dzięki dużemu zainteresowaniu wpisał się w kalendarz imprez, organizatorzy zapowiadają kolejne edycje.

   

  Dodany 2012-05-30 13:57:36 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 10198
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-05-30 14:19:17               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  15 maja - Międzynarodowy Dzień Rodzin
   
  Święto zostało ustanowione w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w celu przypominania    i uświadamiania społeczeństwom rozmaitych problemów rodziny - konieczności ich diagnozowania i pomocy w ich rozwiązywaniu.

   

  Dodany 2012-05-15 09:11:55 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 10320
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-05-15 09:13:10               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  III Rodzinny Rajd Rowerowy "Postaw na Rodzinę"

   

   

   

  Regulamin III Rodzinnego Rajdu Rowerowego

   "Postaw na Rodzinę" (61 KB)

   

   

   

  Dodany 2012-05-10 12:42:48 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 10377
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-05-10 12:53:48               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
   
  Wycieczka do Silverado City
   
  W dniu 30.05.2012r. uczestnicy zajęć świetlicowych Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie zwiedzili miasteczko westernowe Silverado City w Żninie. Dzieci mogły przenieść się w czasie, obejrzały scenki z życia miasteczka w tym pojedynki rewolwerowców, napady na banki, dyliżanse jak i indiańskie wędrówki. Dzieci zapoznały się z indiańskimi zwyczajami, miały możliwość uczestniczyć w wielu atrakcyjnych zabawach. Ciekawym punktem programu była nauka tańca country. Uczestnicy zwiedzili także mini zoo znajdujące się na terenie westernowego miasteczka.
  W wycieczce uczestniczyło 42 podopiecznych.
   
   
   
  Dodany 2012-05-08 09:40:09 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 10407
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-05-08 09:43:44               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
   
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie przystąpił do ogólnopolskich kampanii profilaktyczno-edukacyjnych „Zachowaj Trzeźwy Umysł” Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych i „Postaw na Rodzinę” Krakowskiej Akademii Profilaktyki. Kampanijne zadania w 2012 roku realizują zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także dorośli, a więc cała społeczność lokalna!
  Startujemy 2 kwietnia w Ogólnopolski Dzień Trzeźwości.
   
  W naszym mieście patronat nad Kampaniami objął Burmistrz Miasta Koła Pan Mieczysław Drożdżewski.
  W siedzibie Ośrodka odbyło się spotkanie z pedagogami, psychologiem szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na spotkaniu omówione zostały założenia koordynowanych przez Ośrodek Kampanii.
  W ramach kampanii uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Koła zostaną zaproszeni do uczestnictwa w 7 konkursach profilaktyczno-edukacyjnych. Zadania do wykonania indywidualnie lub grupowo doskonale wpisują się w nurt aktywnej profilaktyki i edukacji poprzez zabawę. Na uczestników czekają nagrody i dyplomy, a dla autorów najlepszych prac – zaproszenie na finał ZTU 2012 w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
   
  Niewątpliwym atutem Zachowaj Trzeźwy Umysł jest udział znanych sportowców. Dotychczas swym autorytetem wspierali projekt m.in. Robert Korzeniowski, Adam Małysz, Maja Włoszczowska, a także zdobywca biegunów Marek Kamiński. W 2012 roku zaproszono do współpracy Konrada Czerniaka, młodego pływaka, wicemistrza świata (2011) i dwukrotnego mistrza Europy na krótkim basenie (2011).
   
  Główne cele kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w 2012 roku to m.in.: rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, w szczególności gdy dochodzi do prób częstowania alkoholem, papierosami czy narkotykami. Kampania ma także na celu przeciwdziałanie bierności, bezradności i nudzie oraz zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży.
   
  W ramach obu kampanii przeprowadzone będą m.in. konkursy plastyczne, literackie (także internetowe), rajd rowerowy.
  Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących kampanii będzie odbywać się również podczas innych imprez lokalnych w naszym mieście.
   
   
   
   
   
  Dodany 2012-04-02 14:24:12 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 10665
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-04-03 13:35:15               Historia zmian [3]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  „Ogólnopolski Dzień Trzeźwości”
   
  W ramach Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości w Klubie Abstynenta „Przyszłość” w Kole w dniu 31.03.2012 odbył się Turniej Tenisa Stołowego.
  Członkowie Klubu od wielu lat w ten sposób obchodzą Ogólnopolski Dzień Trzeźwości. Poprzez sport propagują zdrowy styl życia.

   

  Dodany 2012-04-02 15:37:04 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 10651
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-04-02 15:38:28               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie włączył się w kolejną edycję ogólnopolskiej kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki „Postaw na rodzinę!”.  Według specjalistów nie ma lepszego sposobu na skuteczną profilaktykę niż inwestowanie w relacje rodzinne. Kiedy więzi w rodzinie są prawidłowe, maleje ryzyko sięgania przez młodych ludzi po alkohol czy narkotyki.
  Treści proponowane w kampanii oparte są na rekomendowanej przez PARPA strategii rozwijania umiejętności wychowawczych - jednej z najskuteczniejszych!
  Proste i przyjazne przesłanie kampanii trafi za pomocą atrakcyjnych materiałów edukacyjnych do nauczycieli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i rodziców. Hasło kampanii będzie towarzyszyło planowanym przez MOPiPR działaniom lokalnym, o których będziemy informować na bieżąco.
   
   
  Dodany 2012-03-21 10:52:48 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 10723
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-03-21 10:54:30               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  W czasie ferii podopieczni MOPiPR uczestniczyli w zajęciach obejmujących zagadnienia profilaktyki zdrowotnej. Spotkanie prowadziła p. Anna Filipiak pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole. Na podstawie piramidy zdrowia dzieci dowiedziały się jakie produkty żywnościowe są najważniejsze dla organizmu. Uczestnicy zgodzili się również, że aktywność fizyczna dobrze wpływa na samopoczucie i rozwój.
   
   
  Dodany 2012-02-27 08:48:44 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 10901
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-27 08:49:36               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Od 20 do 25 lutego br. po raz kolejny obchodzony jest w Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.
  W ramach tej akcji osoby pokrzywdzone mogą uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień.
   
  Informujemy że Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie
  prowadzi konsultacje indywidualne w sprawach przemocy w rodzinie
  oraz porady prawne
  w dniach poniedziałek –piątek
  w godzinach 8.00-16.00
        akcja 
  Czym jest przemoc:

  Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.
        Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:
  1. JEST INTENCJONALNA
   Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
  2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
   W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
  3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
   Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
  4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
   Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.
   
   

  Dodany 2012-02-22 13:56:10 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 10941
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-22 13:57:28               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  „Wypoczynek zimowy w Biskupinie”
   
   
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole podczas ferii zimowych zorganizował dla podopiecznych wypoczynek na Pałukach, w miejscowości Biskupin. Pierwszym etapem wyjazdu było zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz Katedry Gnieźnieńskiej.
  Podczas pobytu młodzież zwiedziła pobliskie zabytki w tym Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie, który słynie z częściowo zrekonstruowanej osady, pochodzącej z okresu kultury łużyckiej. Na terenie Muzeum Archeologicznego uczestnicy brali udział w zajęciach dydaktycznych – lepienie naczyń z gliny. Dużą atrakcją było również zwiedzanie Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji i pobliskich ruin zamku.
  Dużym zainteresowaniem cieszył się pobyt w Aquaparku w Wągrowcu i na lodowisku w Żninie. Młodzież zwiedziła także największy park dinozaurów w Polsce w Rogowie.
  Uczestnicy wyjazdu podczas pobytu brali aktywny udział w zajęciach dydaktycznych między innymi żywy papier - origami oraz malowanie na szkle zimowego pejzażu. W wieczór Walentynkowy wszyscy świetnie bawili się przy karaoke, a potem na dyskotece. Ostatniego dnia zorganizowano wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek i wspólnym śpiewaniem oraz lepieniem bałwana.
  Podczas wypoczynku zimowego realizowany był program profilaktyczno – edukacyjny dot. problemu narkomanii „Mądre Wybory”.
   
   
   
   
   
   
   
   
  Dodany 2012-02-22 13:43:56 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 10956
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-22 13:50:50               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS


  V Międzyszkolny Konkurs Teatralny nt. uzależnień
  "Cena Twoich Wyborów"
  Dnia 08.II.2012r. w siedzibie MDK w Kole odbył się V Międzyszkolny Konkurs Teatralny na temat uzależnień „Cena Twoich Wyborów”. Organizatorem Konkursu był Miejski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Podczas przeglądu zaprezentowało się 11 zespołów. Komisja przyznała następujące nagrody:


  I NAGRODĘ – w postaci kamery cyfrowej - ufundowaną przez Miejski Dom Kultury w Kole dla Szkolnej Grupy Świetlicowej z Przedcza za spektakl „Inna”
  II NAGRODĘ - w postaci aparatu fotograficznego - ufundowaną przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole dla zespołu teatralnego „INCOGNITO” z Gimnazjum w Przedczu za spektakl „Cena sprzeciwu”
  III NAGRODĘ – w postaci aparatu fotograficznego - ufundowaną przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole dla zespołu teatralnego Zespołu Szkół Nr 1 w Kole za spektakl „Uwierz w siebie”

  oraz

  WYRÓŻNIENIE – ufundowane przez Miejski Dom Kultury w Kole dla Zespołu Szkół w Przedczu za spektakl „Zmruż oczy”
  WYRÓŻNIENIE – ufundowane przez Miejski Dom Kultury w Kole dla Gimnazjum w Dębach Szlacheckich za spektakl „Mój wybór”


  Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom za udział w konkursie i zapraszają na kolejną edycję.
   
   
   

  Dodany 2012-02-10 12:33:20 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 11011
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-17 08:21:22               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Informujemy że od miesiąca października 2011r  przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole działa:           
  ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZEMOCY W RODZINIE
  Kontakt osobisty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole ul. Stary Rynek 15, pok. nr 1,
  Kontakt telefoniczny: 063/272-13-79, lub 063/262-81-91
   
  Zadaniem Zespołu jest
  •    diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  •    podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku poprzez pracę środowiskową,
  •    inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  •    rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, edukacja publiczna,
  •    inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
   
   
  NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – REAGUJ!
  STOP PRZEMOCY

   

   

   

  Dodany 2012-02-09 14:46:20 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 11018
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-09 14:51:28               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   7 luty Dzień Bezpiecznego Internetu
  „Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie”  
  W Polsce DBI od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje(FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa(NASK).  Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.
  Hasło przewodnie tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu – „Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie” - ma zwrócić uwagę rodziców, dziadków i opiekunów na fakt, iż Internet powinien być elementem łączącym pokolenia, że można razem z najmłodszymi poznawać korzyści z surfowania.
  Z badań przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat w ramach unijnego projektu EU Kids Online II wynika, że co trzeci rodzic nigdy nie tłumaczył dziecku, jakie są zasady bezpiecznego surfowania i nie potrafi pomóc dziecku w przypadku trudności ze znalezieniem czegoś w Internecie, a prawie połowa nigdy nie dała wskazówki dziecku co zrobić, gdy coś je przestraszy czy zaniepokoi online. Aż 58 proc. dzieci nie pamiętało, żeby kiedykolwiek korzystali z Internetu wspólnie z rodzicami.
  Zapraszamy na strony: www.helpline.org.pl - punkt pomocy dla dzieci, rodziców i profesjonalistów w przypadkach zagrożeń w Internecie; www.dzieckowsieci.pl; www.sieciaki.pl

  Źródło: Fundacja Dzieci Niczyje

   

  Dodany 2012-02-07 12:06:22 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 11045
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-07 12:19:16               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Dziadkowie – skarb w życiu dziecka
  Dziadkowie potrafią wysłuchać, zrozumieć, udzielić wsparcia. Dają wnukom silne poczucie bezpieczeństwa i skarb bezwarunkowej miłości. Dziadkowie i wnukowie wzajemnie się potrzebują. Różnica pokoleń nie jest przeszkodą, lecz atutem!
  Krótki SMS, rozmowa telefoniczna, e-mail czy pocztówka ze słowami „Dobrze, że jesteś” – mają magiczną moc rozradowania ludzi. Oby miłych słów nie zabrakło w Dniu Babci i Dziadka.
   
   
   
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-01-18 08:42:45 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 11128
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-01-18 08:42:45               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  „Spotkanie opłatkowe w Ośrodku”
   
  Dnia 22 grudnia 2011 roku w siedzibie Ośrodka odbyło się spotkanie opłatkowe dla podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej, Młodzieżowego Klubu Konsultacji i Terapii oraz Wolontariuszy. Dzieci zaprezentowały przedstawienie „Świat potrzebuje więcej serca-Twojego serca” oraz złożyły życzenia swoim wychowawcom jak również koleżankom i kolegom ze świetlicy. Miłym akcentem było wykonanie kolęd przez młodzież, w świątecznej atmosferze wszyscy podzielili się opłatkiem. Kierownik Ośrodka p. Jolanta Jęcka podziękowała wychowance Młodzieżowego Klubu oraz wolontariuszce za zaangażowanie, bezinteresowną pomoc, poświęcany czas i wręczyła upominki. Dzieciom wielką radość sprawił Święty Mikołaj, który podarował paczki ze słodkościami.
   
   
   
   
   
   
  Dodany 2011-12-23 10:07:47 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 11258
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-23 10:17:01               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  „Rodzinne Kolędowanie”
  W niedzielę 18 grudnia w kościele M.B. Częstochowskiej przy ulicy Bliznej w Kole odbyło się Rodzinne Kolędowanie. To cyklicznie organizowane spotkanie było po raz kolejny wspaniałą okazją do chwili zadumy nad istotą świąt, tradycji i potrzeby bliskości drugiego człowieka. Jak co roku nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd. Podczas spotkania Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie propagował ogólnopolską kampanię „Postaw na rodzinę”. Ideą akcji było zwrócenie uwagi na relację dziecka z rodzicami jako najważniejszego czynnika chroniącego przed niebezpiecznymi eksperymentami i raniącymi doświadczeniami.
  Wolontariusze z Ośrodka w strojach Mikołaja składali zebranym życzenia, a dzieciom rozdawali cukierki. Podczas imprezy mieszkańcy mieli możliwość degustacji potraw wigilijnych.
  Program spotkania obejmował:
  ·    przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
  ·    przedstawienie jasełkowe zaprezentowane przez uczniów Gimnazjum Nr 1 w Kole 
  ·    podsumowanie konkursu plastycznego “Bombka”
  ·    występ Manufaktury Piosenki Harcerskiej “Wartaki”
  ·    kolędy w wykonaniu solistki
  ·    koncert scholi młodzieżowej Parafii M.B.C. w Kole
  ·    życzenia Burmistrza Miasta Koła i ks. Proboszcza Parafii M.B.C.
  ·    koncert zespołu „ARKA NOEGO”

  Organizatorami "Rodzinnego Kolędowania" był: Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, Miejski Dom Kultury, ZHP.
   
      

  Dodany 2011-12-22 08:46:17 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 11284
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-22 09:08:04               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Spektakl „Komnata czasu”
   
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie zaprosił dzieci z klas II i III Szkoły Podstawowej Nr 1, 3, 4, 5  i Zespołu Szkół Nr 1 na spektakl „Komnata czasu” Teatru Króla  z Łodzi. Główna bohaterka przedstawienia dzięki przeżytym przygodom odkryła jakimi wartościami należy kierować się w życiu. Zrozumiała, że można uczyć się na własnych błędach i ciągle ulepszać i poprawiać swoje dokonania. Spektakl uczy widzów co szkodzi zdrowiu, czego nie należy używać, a co należy spożywać aby żyć długo i zdrowo. Na zakończenie przedstawienia życzenia świąteczne złożył dzieciom Św. Mikołaj.  
   

   

   

  Dodany 2011-12-06 12:50:52 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 11353
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-06 12:51:48               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Wycieczka do Łodzi
   
             
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole zorganizował wycieczkę do Łodzi dla podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej, Młodzieżowego Klubu Konsultacji i Terapii oraz świetlic profilaktyczno – opiekuńczych. Dzieci spędziły czas w kręgielni „Grakula”, której sceneria przypominała stare zamczysko. Brały także udział w seansach filmowych. Młodsi podopieczni obejrzeli film emitowany w technologii 3D „Artur ratuje gwiazdkę”, a młodzież obejrzała komedię „Listy do M”.
   
   
   
   
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-12-05 13:49:41 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 11367
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-05 13:49:41               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   Po koncercie

  Dnia 22.11.2011 odbył się organizowany przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, Miejski Dom Kultury i Urząd Miejski w Kole koncert zespołu Reggae "Majestic". Jako support wystąpił zespół Sensimilion.
   
  W jednym z wywiadów na pytanie: Do kogo kierowana jest wasza muzyka, Arti z Majestic odpowiedział:
  „Nie ważne kim jest osoba, która nas słucha ale jak się bawi. Taka jest nasza muzyka. Koncert nie musi być na dużej scenie, liczy się atmosfera. Jeżeli uczestniczy w nim grupka ludzi czująca o co w tym chodzi to jest to znacznie lepsze od tłumu, który po prostu stoi i patrzy”.
   Na pytanie co jest celem zespołu wokalista Majestic odpowiada - "Naszym największym celem jest pokazanie publiczności, młodym ludziom alternatywy, pokazanie coś pozytywnego, że można się uśmiechnąć, posłuchać, poskakać. Próbujemy coś pozytywnego zrobić , spowodować uśmiech na czyjejś twarzy."

  Zespół wystąpił w składzie:
  Król Arti , Michał, Adam, Cichy, Puzon, Sasin z Bazin
   
   
  Koncert niósł ze sobą konkretny ładunek pozytywu, dał możliwość uczestniczenia w inspirującym wydarzeniu. Przesłanie – każda osoba może być kreatywna!
   
  Celem zorganizowanego koncertu było przede wszystkim:
   
  ·         Wspieranie procesu odnajdywania własnego potencjału.
  ·         Zachęcenie młodzieży do szukania pozytywnych alternatyw w rozwiązywaniu swoich problemów.
  ·         Poszerzenie możliwości atrakcyjnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego,
              wyboru zdrowego stylu życia.
   
  Szybkie tempo życia, stres podkreśla wartość czasu wolnego, jak również wskazuje na konieczność racjonalnego i planowego jego wykorzystania.
  Wolny czas mądrze wypełniony odpowiednimi zajęciami ma zasadnicze i pozytywne znaczenie dla rozwoju osobowości. Jedną z podstawowych funkcji czasu wolnego jest regeneracja sił fizycznych, psychicznych, rozrywka, która dostarcza różnorodnych wrażeń, radości i zadowolenia,    a także czas na szukanie czy odkrycie zainteresowań i pasji.

   

   

   

  Dodany 2011-11-24 12:18:15 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 11444
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-11-24 12:30:21               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
   
  Koncert MAJESTIC w Kole
   
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, Miejski Dom Kultury i Urząd Miejski w Kole zapraszają na koncert zespołu Reggae MAJESTIC.
  Występ odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Kole w dniu 22.11.2011 o godzinie 18.00
      Ich muzyka to mieszanka pulsacyjnego reggae i żywiołowego ska z żywą sekcją dętą. Zespół istnieje od 2004 roku; od tamtego czasu mają na koncie ponad 350 koncertów w całej Polsce. Największym sukcesem zespołu jest wygrana na Ostróda Reggae Festiwal 2006 (największy festiwal reggae w Polsce!). Inne sukcesy to liczne nagrody i wyróżnienia na ogólnopolskich przeglądach (Sopot, Gdańsk, Kętrzyn, Tczew, Stalowa Wola, Poznań, Malbork), a także 2 miejsce w konkursie Polskiego Radia BIS „Bislista” (2006). W maju 2009 zespół wybrano do reprezentowania Polski na dwóch międzynarodowych festiwalach w Niemczech (Detmold) i Anglii (Liverpool), które odbyły się latem 2009. Mogą poszczycić się również udziałem na wielu krajowych festiwalach: Reggae na Piaskach (2007), Reggae nad Wartą (2007), Ostróda Reggae Festiwal (2006), Afryka (2007), Slot Art Fest (2006), Metropolia Jest Okey (2007, 2008),  Festiwal Przeciwko Nietolerancji     i Przemocy (2005, 2008), Reggaeneracja (2008) i wielu innych).
  W lipcu 2011 zespół wziął udział w półfinale Must Be The Music (POLSAT). Utwory Majestic gościły na antenie Radia BIS, Jedynki PR, Radia Olsztyn, PiK i wielu innych.  
  Na stronie http://www.majestic.art.pl/ znajdują się  aktualne informacje dotyczące Majestic.

  Celem koncertu jest propagowanie zdrowego stylu życia.
  Organizatorzy na koncert zapraszają przede wszystkim młodzież szkół gimnazjalnych i średnich.  

  WSTĘP WOLNY
   
  Dodany 2011-11-14 15:14:20 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 11544
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-11-14 15:18:54               Historia zmian [2]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
   
  Konkursowy zawrót głowy
  Podczas 31 Międzynarodowego Biegu Warciańskiego Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie promował Kampanię „Postaw na rodzinę”. Rozpowszechniano ulotki, materiały edukacyjne związane z kampanią. Zorganizowano konkursy mające na celu rozwijanie umiejętności spostrzegania (łamigłówki, układanie puzzli itp.) Do udziału w konkursach zaproszono również rodziców. Spotkanie było okazją do wspólnej zabawy oraz nawiązania nowych znajomości wśród młodych sportowców. Propozycje naszego Ośrodka cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ogólnie w konkursach wzięło udział ok. 100 dzieci. Wszystkich uczestników nagrodzono upominkami.
   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2011-10-28 15:30:47 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 11588
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-10-28 15:33:26               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Wyjazd do kina

   

   

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie zorganizował dla uczestników zajęć wyjazd do kina Helios w Koninie na film pt. „Bitwa Warszawska 1920” (3D). Reżyser Jerzy Hoffman po raz kolejny stworzył film pełen wrażeń, niesamowitych obrazów, strojów oraz wspaniałej obsady. Uczestnicy poprzez efekty wizualne mogli doświadczyć realiów wielkiej bitwy i przypomnieć sobie wojnę jedną z najważniejszych w dziejach świata.   

  W wyjeździe brało udział 16 podopiecznych ze świetlicy socjoterapeutycznej i Młodzieżowego Klubu Konsultacji i Terapii w MOPiPR.                                                            

   

                         

   

    

  Dodany 2011-10-06 11:50:13 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 11699
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-10-06 12:01:35               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  Projekt profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa w sieci.
  „Owce w Sieci”

  sheeplive.eu/

  Pragniemy zwrócić uwagę osób pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, rodziców na interesujący projekt profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa w sieci.
  Projekt Sheeplive oraz strona http://sheeplive.eu/ został zainicjowany przez stowarzyszenie eSlovensko w języku słowackim, lecz dość szybko stał się projektem międzynarodowym. Od wiosny tego roku dostępny jest również w języku polskim, a również w języku migowym.

  Projekt koncentruje się na bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, w szczególności zaś na zagrożeniach związanych z Internetem, telefonami komórkowymi oraz nowymi technologiami. Służy jako narzędzie edukacyjne dla dzieci, w zabawny sposób pokazuje nieodpowiednie zachowania, a dorosłym daje możliwość zapoznania się z problemem.
   
   Kreskówki projektu odwołują się do klasycznej opowieści o walce dobra ze
  złem. Występują w nich: mądry Baca, naiwny Jasiek, dzielny
  Gajowy, niewinne owce i barany oraz złe wilki. Kreskówki odwołują się do motywów
  ludowych – akcja rozgrywa się w szałasie na hali, bohaterowie przytaczają tradycyjne
  porzekadła, posługują się gwarą. Opowieści odzwierciedlają jednak współczesną
  kulturę dziecięcą i młodzieżową, obecny styl życia. Zakończenie każdej bajki zawiera
  morał, mówiący jak uniknąć zagrożeń.
  Kreskówki powstały przy finansowym wsparciu unijnego programu Safer Internet. Odcinki dotyczą m.in.:
  ·         Bez kożuszka (publikacja nagich zdjęć i nagrań w Internecie)
  ·         Nie tańcz z wilkami (wykorzystywanie fotografii i nagrań wideo w Internecie)
  ·         Tajemniczy przyjaciel (grooming)
  ·         Białe owce (dyskryminacja i rasizm w Internecie)
  ·         Dziewięćdziesiąt dziewięć (łańcuszki szczęścia)
  ·         Bekanie (Internet zawsze pamięta twoje błędy z przeszłości)
  ·         Mała miss (anoreksja, internetowe przepisy na urodę)
  ·         Zemsta (prześladowanie w Internecie - cyberstalking)
  ·         Papla (wyłudzanie danych osobowych i informacji majątkowych - phishing)
   
   
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-10-03 11:59:10 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 11746
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-10-03 11:59:10               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   
  II Rodzinny Rajd Rowerowy ,,Postaw na Rodzinę”

   

             W dniu 17 września 2011r. organizatorzy II Rodzinnego Rajdu Rowerowego pod hasłem "Postaw na Rodzinę" - zaprosili do aktywnego udziału całe rodziny. Celem rajdu było zachęcenie dzieci, młodzież oraz dorosłych opiekunów do aktywnej i zdrowej formy wypoczynku.
             Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie jako koordynator kampanii "Postaw na Rodzinę" przybliżył uczestnikom jak ważną rolę w życie młodego człowieka spełnia rodzina, a pozytywne więzi dają dziecku poczucie bezpieczeństwa. Trasę 35 kilometrów rowerzyści przemierzyli w przeciągu 3 godzin, a na zakończenie wszyscy wzięli udział w losowaniu nagród, w tym nagrody głównej - roweru. Rowerzystom przekazano kamizelki odblaskowe oraz smycze z hasłem kampanii "Postaw na Rodzinę". Słoneczna pogoda oraz wesoła atmosfera zmobilizowała około 140 uczestników, którzy w komplecie dojechali do mety.  
   
   
   
                                     
                      
  Dodany 2011-09-26 09:03:13 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 11773
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-09-26 09:20:20               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Wycieczka do Warszawy
   
   
               Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole na zakończenie wakacji zorganizował dla 35 dzieci biorących udział w zajęciach letnich wyjazd do Warszawy. Wizytą w Parlamencie dzieci i młodzież ze świetlicy socjoterapeutycznej i profilaktyczno-opiekuńczej oraz wolontariusze rozpoczęli wycieczkę. Na zakończenie wizyty w Sejmie uczestnicy otrzymali książeczki, gazetki dotyczące Polskiego Parlamentu.
             Kolejnym punktem zwiedzania była Bazylika św. Jana, gdzie ołtarz główny został ufundowany przez króla Zygmunta III Wazę w latach 1611-1618. Tablica na frontonie świątyni przypomina: "Jan Paweł II Papież-Polak z tej Katedry rozpoczął pielgrzymkę po ziemi ojczystej w 1979 roku". Uczestnicy mogli podziwiać przepiękna architekturę poszczególnych zabytków Warszawy : Pomniki Warszawskiej Syrenki, Rynek Starego Miasta, Pomnik Bohaterów Warszawy (Warszawska Nike), Zamek Królewski, Plac Zamkowy, Pomnik Adama Mickiewicz, Juliusza Słowackiego oraz Pałac Kultury i Nauki.
             Wielką atrakcją dla dzieci była wizyta w Centrum Kopernika, gdzie można było obejrzeć prawie 450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach, planetarium, laboratoria tematyczne, a także wynalazki sprzed wielu lat tj: Korzenie cywilizacji, Strefa  światła, Człowiek i środowisko, Świat w ruchu.  Dzieci mogły samodzielnie doświadczyć co się dzieje podczas trzęsienia ziemi, sprawdzić jak oddziałują poszczególne zapachy, zbadać swoją spostrzegawczość oraz przekonać się siedząc za kierownicą symulatora jak widzi kierowca po spożyciu alkoholu.

             W drodze powrotnej uczestnicy wspominali najciekawsze miejsca, przygodę z różnymi dziedzinami nauki w Centrum Kopernika, a także odwiedzili   Mc Donald’s.

   

    

  Dodany 2011-09-02 14:01:02 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 11880
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-09-02 14:22:21               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

                

     II Rodzinny Rajd Rowerowy "Postaw na Rodzinę"

    

      

  Regulamin II Rodzinnego Rajdu Rowerowego pod hasłem "Postaw na rodzinę". (16 KB)

   

   

  Dodany 2011-08-24 10:17:32 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 11945
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-08-24 10:28:35               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
   
  „Uliczni Pedagodzy”
   
   
       W miesiącu sierpniu w terminie od 16 do 19 sierpnia, pedagodzy z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki   i Pomocy Rodzinie ,w ramach akcji letniej „Uliczni Pedagodzy” zaprosili dzieci do udziału w zajęciach zorganizowanych przy placu Stary Rynek. Przygotowane konkurencje cieszyły się dużym zainteresowaniem, w zajęciach brało udział około 80 dzieci.
   
      Dzieci w wieku od 2 do 15 lat aktywnie brały udział w przygotowanych zabawach:
  - zagadki, quizy;
  - zabawy z kolorową Chustą Klanza ,, ( kolory, fala , zgadnij imię itp.)
  - kolorowy Tunel Klanza;  
  - zabawy z piłką ( zbijak, gorące jabłko);
  - zawody z szarfami, woreczkami, gazetami;
  - konkursy na temat bezpiecznych wakacji;
  - malowanie kredą;
  - malowanie twarzy.
   
      Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w ramach kampanii ,, Postaw na Rodzinę’’ promował akcję poprzez przekazanie ulotek, przeprowadzenie zajęć plastycznych, rozwiązywanie krzyżówek na temat „Mój dom”, „Moja rodzina”.
       Dzieci  każdego dnia otrzymywały słodycze oraz napoje. Na zakończenie zajęć dzieciom rozdano dyplomy, przybory szkolne, kolorowanki, a najmłodszym zestawy do robienia baniek mydlanych.
   
   
   

   

   

   

   
  Dodany 2011-08-24 09:59:28 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 11966
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-08-24 10:06:39               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
   
  „Kubuś i przyjaciele”
   

   

  Dnia 11 sierpnia Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w ramach zajęć wakacyjnych prowadzonych w Ośrodku, zorganizował dla uczestników świetlicy wyjazd do kina na film przygodowy pt. "Kubuś i przyjaciele".

  Pewnego dnia w Stuwiekowym Lesie Kubuś wybiera się na poszukiwanie ukochanego miodku. Puchatek przekręca znaczenie wiadomości, którą zostawił mu Krzyś. Według Kubusia wynika z niej, że jego przyjaciel został porwany przez tajemniczego stwora Bendezara. Dzielny miś mobilizuje pozostałych mieszkańców lasu, po czym wszyscy ruszają z heroiczną odsieczą Krzysiowi. Przyjaciele pomagają Kubusiowi i przygoda szczęśliwie dobiega końca. 

  Po pełnej wrażeń bajce, na uczestników czekał posiłek w Mc' Donalds. W wycieczce brało udział 17 podopiecznych ze świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Dąbskiej oraz profilaktyczno - opiekuńczej przy ul. Blizna. 

   

   

   

  Dodany 2011-08-24 09:27:27 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 11950
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-08-24 09:37:42               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości

  na sierpień 2011 r.

  www.duszpasterstwotrzezwosci.pl

   

   

  Dodany 2011-08-09 14:12:45 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 12061
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-08-09 14:14:15               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Wycieczka do Borysewa
   
         W dniu 03.08.2011r. uczestnicy otwartych świetlicowych zajęć wakacyjnych  z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie zwiedzili wyjątkowe miejsce - ZOO SAFARI w Borysewie.       
  Podczas wycieczki po safari dzieci mogły zobaczyć najgroźniejsze drapieżniki świata, białe i złote tygrysy bengalskie, a ponadto 7 gatunków antylop, 3 gatunki małp w tym rodzina Mandryli licząca ośmiu osobników, bawoły indyjskie, tapira, 3 gatunki zebr, kangury oraz kajmany. Miłą niespodzianką było karmienie wielbłądzicy Zuzi. Dużą uwagę dzieci zwróciła foka o imieniu Dawid. W świecie wodnym można było podziwiać ptactwo wodne oraz żółwie. Historie pobytu w Zoo węża Pytona Tygrysiego, przedstawiła dzieciom pani przewodnik. 
   Kolejną atrakcją był dla dzieci pobyt w Figlarni - magicznej krainie wyzwań, gdzie uczestnicy mogli skakać na trampolinie, zmierzyć się z kosmicznym torem przeszkód czy dmuchaną 9-metrową zjeżdżalnią, zanurkować w basenie z piłeczkami oraz przejść przez dmuchaną dżdżownicę kryjącą liczne atrakcje.
  Wiele radości sprawiła uczestnikom przejażdżka na kucyku szetlandzkim, w specjalnie przygotowanym Mini Zoo na dzieci czekały kózki, owieczki kameruńskie, alpaki, świnki wietnamskie i osiołki, które dzieci mogły pogłaskać i nakarmić.
                              
   
   
    
   
  Dodany 2011-08-09 13:02:29 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 12040
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-08-09 13:57:00               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
   
  Kolonie letnie w Piwnicznej Zdrój zorganizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole
   
   Jak co roku MOPiPR zorganizował kolonie letnie dla 40 dzieci i młodzieży z kolskich szkół. W  tym roku koloniści odpoczywali w malowniczej miejscowości Piwniczna Zdrój. 11 dniowy pobyt dopisał wieloma atrakcjami. Obok zajęć profilaktycznych, rekreacyjno sportowych i ogólnorozwojowych jakie były realizowane w miejscu zakwaterowania uczestnicy korzystali z krajoznawczych pieszych i autokarowych wycieczek. Koloniści zwiedzili okoliczne miejscowości tj. Nowy Sącz, Krynicę Zdrój. Podczas pobytu w Nowym Sączu dzieci skorzystały z projekcji filmu animowanego, zabawy w Bajkolandzie, z pokazu eksponatów w Muzeum Okręgowym. Wycieczce do Krynicy towarzyszył przejazd kolejką szynowa na Górę Parkową, spacer do Pijalni Wód Mineralnych, zwiedzania Muzeum Zabawek. Koloniści brali udział w licznych konkursach , quizach, prezentując swoje talenty i umiejętności.

   
   
   
  Dodany 2011-07-15 11:40:23 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 12194
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-15 11:42:00               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
   
  „Bezpieczne wakacje”
   
   

   

   
   
  Dnia 11.07.2011r. w siedzibie Ośrodka odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła grupa dzieci i opiekunów, organizowanych przez MDK półkolonii „Kwitnące wakacje”. Podczas spotkania omówiono temat „Bezpieczne wakacje”. Dzieci obejrzały prezentację, poznane zasady mogły wykorzystać w zaproponowanych ćwiczeniach. Scenariusz spotkania w części pochodził z propozycji trwającej ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne wakacje”, w której Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie uczestniczy. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. 
  Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały ulotki konkursowe Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod hasłem „Bezpieczny Wypoczynek - Udane Wakacje”, w których znajdują się ważne wskazówki czego unikać, by cieszyć się udanym wypoczynkiem. Konkurs polega na rozwiązaniu jednej lub dwóch łamigłówek i wysłaniu rozwiązania na adres organizatora do 10.08.2011r. Dzieci, które wezmą udział w konkursie mogą wygrać atrakcyjne nagrody niespodzianki.  
   
  Przypominamy, że Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie prowadzi otwarte, bezpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży.

   

  Dodany 2011-07-13 09:49:23 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 12196
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-13 09:59:17               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  www.bezpiecznewakacje.pl

   

   

  Dodany 2011-06-30 10:25:27 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 12320
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-06-30 10:29:36               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  W okresie wakacyjnym 

  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie

  czynny w godzinach 7:30 - 15:30

   

   

  Dodany 2011-06-30 09:27:22 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 12295
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-06-30 09:28:18               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Wręczenie nagród laureatom konkursu
  „Rodzina najcieplejsze miejsce pod słońcem”
   
  W dniu 21 czerwca 2011r w siedzibie MOPiPR nastąpiło podsumowanie konkursu plastycznego i literackiego pod hasłem „Rodzina najcieplejsze miejsce pod słońcem”. Organizatorem konkursu był Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie koordynator ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę”.    
  Celem konkursu było wskazanie ,że Rodzina to najbardziej ciepłe miejsce, gdzie każdy może czuć się bezpiecznie, gdzie panuje atmosfera współpracy, wsparcia i zaufania.                                           
  Uczestnicy konkursu podkreślali wartość czasu spędzanego wspólnie. Odwoływali się zarówno do aktywności rekreacyjno-sportowej jak i do wspólnych zainteresowań rodzinnych.  
  W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-VI szkół podstawowych nr 1,2,3,4,5 i uczniowie klas I-III gimnazjów nr1,2,3, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 
   
  Do konkursu zgłoszono 256 prac. Jury postanowiło nagrodzić 24 uczniów:
  W kategorii praca plastyczna – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
  I miejsce Sandra Supeł z klasy III ze Szkoły Podstawowej Nr 4
  II miejsce Katarzyna Mazurczyk z klasy II ze Szkoły Podstawowej Nr 2
  III miejsce Ewelina Zawiślak z klasy III ze Szkoły Podstawowej Nr 5
   
  Wyróżnienia:
  1.      Magdalena Jabłońska z klasy I ze Szkoły Podstawowej Nr 1
  2.      Julia Kuczyńska z klasy III ze Szkoły Podstawowej Nr 5
  3.      Jakub Piekarski z klasy II ze Szkoły Podstawowej Nr 4
  4.      Paulina Pawlicka z klasy II ze Szkoły Podstawowej Nr 5
  5.      Kacper Kolasa z klasy I ze Szkoły Podstawowej Nr 4
  6.      Oliwia Karbowska z klasy III ze Szkoły Podstawowej Nr 3
   
  W kategorii praca plastyczna – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej