Menu Przedmiotowe
Programy
www.mopipr.kolo.bipst.pl / MOPiPR / Historia Ośrodka
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Historia Ośrodka
           Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązała gminy do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Rozwiązywanie tych problemów w myśl wyżej wymienionej Ustawy jest zadaniem własnym gminy.
           W związku z tym powstała potrzeba utworzenia Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie dla prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
           Utworzenie Ośrodka dla miasta w istotny sposób przyczynia się do usprawnienia działań profilaktycznych i leczniczych, a co za tym idzie, do złagodzenia problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu oraz ograniczenia powstawania nowych uzależnień.
  2004 rok
           Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie powstał we wrześniu 2004 roku. Zatrudnionych zostało pięć osób: kierownik Ośrodka, terapeuta, psycholog i trzech pedagogów.
           Przejęto nadzór nad świetlicą profilaktyczno- opiekuńczą przy Gimnazjum Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Klubem Abstynenta "Przyszłość".
           MOPiPR wyposażył pomieszczenia w tym świetlicę socjoterapeutyczną, salę konferencyjną, gabinety terapeutyczne, Młodzieżowy Klub Konsultacji i Terapii, kuchnię oraz gabinety biurowe w meble, pomoce naukowe, sprzęt AGD i RTV. Zakupiono gry i zabawki edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
           Klienci zostali objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną, prawną, terapią indywidualną i rodzinną.
           W świetlicy socjoterapeutycznej przy Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie prowadzono również indywidualne i grupowe spotkania terapeutyczne, warsztaty i treningi psychologiczne dla młodzieży. Zrealizowano program zajęć socjoterapeutycznych, obejmujący zajęcia integracyjne i komunikacyjne. Poza zajęciami socjoterapeutycznymi zostały zrealizowane psychoedukacyjne zajęcia otwarte, plastyczne i teatralne.
           Przeprowadzano zajęcia profilaktyczno - edukacyjne dotyczące uzależnień, przemocy w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
           Przeprowadzono ankietyzację dotyczącą problemów uzależnień w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
  W MOPiPR zorganizowano szkolenie dla wolontariuszy.
  2005 rok
           Zorganizowano jednodniową wycieczkę do Stobnicy, w której wzięli udział uczestnicy Młodzieżowego Klubu Konsultacji i Terapii oraz Klubu Wolontariusza. Zorganizowano również kolonie letnie dla dzieci i młodzieży do miejscowości Piwniczna Zdrój. Podczas wakacji organizowane były także zajęcia świetlicowe. MOPiPR był współorganizatorem jednodniowej wycieczki Szlakiem Piastowskim. Organizowano otwarte zajęcia świetlicowe w czasie ferii zimowych. W Ośrodku odbywały się spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej przy MOPiPR i świetlicy profilaktyczno- opiekuńczej. Rodzice otrzymali wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem, korygowania niewłaściwych zachowań. Ośrodek organizował lokalne imprezy rozrywkowe, sportowe i spotkania okolicznościowe promując trzeźwość jako styl życia. Zorganizowano również przemarsz ulicami miasta w związku z Dniem Walki z Paleniem Tytoniu. Dzieci przygotowały transparenty i plakaty, które umieściły na słupach ogłoszeniowych. W 2005 roku praktyki zawodowe odbywali studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
           Przeprowadzano zajęcia profilaktyczno - edukacyjne i warsztatowe, dotyczące uzależnień, przemocy oraz trening zastępowania agresji.
           W MOPiPR organizowano szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów i przedstawicieli innych służb działających na rzecz rodzin.
  2006 rok
           MOPiPR zorganizował spotkania profilaktyczne dla rodziców, przeprowadzone przez pedagoga i psychologa z Ośrodka.W ramach realizowanych zajęć świetlicowych odbywały się uroczystości zgodnie z kalendarzem okolicznościowych imprez w ciągu całego roku. Dzieci brały udział w przemarszach ulicznych, podczas których były rozpowszechniane treści i materiały profilaktyczno- edukacyjne.
           Ośrodek zorganizował wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży do miejscowości Rabka Zdrój. Podczas wypoczynku realizowany był program profilaktyczny z elementami socjoterapii pod hasłem "Dobrem jest nie samo życie, lecz piękne życie". Natomiast w okresie ferii zimowych Ośrodek wraz z Miejskim Domem Kultury był współorganizatorem zajęć.
           Z inicjatywy MOPiPR młodzież z koła teatralnego "Maska" działającego przy Zespole Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w Kole wystawiła spektakl pt: "Siniaki na duszy czyli przemoc w białych rękawiczkach". Spektakl oglądali uczniowie ze szkół gimnazjalnych.
           Ośrodek współorganizował Rodzinne Kolędowanie pod Ratuszem.
           Przeprowadzano zajęcia profilaktyczno - edukacyjne dotyczące uzależnień, przemocy rówieśniczej, komunikacji oraz trening kontroli złości w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
           W przedszkolach zrealizowano zajęcia profilaktyczno - edukacyjne " Czyste powietrze wokół nas".
           Przeprowadzono ankietyzację wśród uczniów szkół gimnazjalnych dotyczącą narkomanii i problemów rodzinnych.
           MOPiPR koordynował Ogólnopolską Kampanię " Zachowaj Trzeźwy Umysł", w którą włączyły się szkoły podstawowe i gimnazjalne na terenie miasta( edukacja, konkursy plastyczne, sportowe, rajdy rowerowe).
  Jedną z głównych laureatek została uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Kole, która odebrała nagrodę podczas uroczystego Finału Kampanii w Centrum Olimpijskim w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Szkoły oraz pracownicy Ośrodka.
           W MOPiPR odbywały się szkolenia dotyczące uzależnień, przemocy w rodzinie i w szkole, dla pracowników Ośrodka, pedagogów szkolnych i innych osób zajmujących się zawodowo pomocą rodzinie.
  2007 rok
           W świetlicach przeprowadzono zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, kompensacyjne w zakresie edukacji szkolnej (pomoc w odrabianiu lekcji), profilaktyczne, psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne, rekreacyjno- sportowe ( w tym wyjazdy na basen), plastyczno- muzyczne oraz komputerowe. Dzieci brały udział w zajęciach socjoterapeutycznych, kontynuowano program" Mały człowiek w wielkim świecie". Wychowankowie brali udział w przemarszach ulicznych, podczas których były rozpowszechniane treści i materiały profilaktyczno- edukacyjne.
           W Ośrodku organizowane były spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej. W rozmowach indywidualnych rodzice otrzymują wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem, propozycje pomocy dziecku w jego funkcjonowaniu w domu, szkole, świetlicy. Opiekunowie pozostają w stałym kontakcie z pedagogami szkolnymi i przedstawicielami innych służb działających na rzecz dzieci i młodzieży.
           Uczestnicy Młodzieżowego Klubu Konsultacji i Terapii brali udział w zajęciach socjoterapeutycznych i konsultacjach indywidualnych, angażowali się czynnie w akcje podejmowane przez Ośrodek, uczestniczyli także w zajęciach na hali sportowej. W pracy z młodzieżą uwzględnia się ich inicjatywę (wystrój pomieszczenia, planowanie spotkań okolicznościowych), realizuje się zajęcia adekwatnie do zgłaszanych potrzeb.
           Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole zorganizował kolonie letnie do miejscowości Tylmanowa. Podczas wypoczynku realizowany był program profilaktyczny z elementami socjoterapii pod hasłem "Dojrzała sztuka życia na górskim szlaku". Uczestnicy kolonii odbywali górskie wycieczki, odwiedzili Zakopane i inne miejscowości, brali udział w przygotowanych zabawach i zajęciach rekreacyjno- sportowych.
           W okresie wakacji dziewczęta z Młodzieżowego Klubu Konsultacji i Terapii odpoczywały na biwaku w Skorzęcinie. Pobyt nad jeziorem był swoistą szkołą życia. Podopieczne samodzielnie przygotowywały posiłki, dbały o czystość i porządek w wynajmowanym domku, uczestniczyły w cyklu pogadanek dotyczących używek, konstruktywnych planów życiowych.
           Podczas ferii zimowych oraz wakacji uczestnicy świetlicy i Młodzieżowego Klubu Konsultacji i Terapii brali udział w otwartych zajęciach świetlicowych, które obejmowały między innymi udział w projekcjach filmów edukacyjnych i fabularnych w Miejskim Domu Kultury.
           W MOPiPR dzieci i młodzież uczestniczyły w balu karnawałowy, brały udział w grach i zabawach na świeżym powietrzu.
           Zorganizowano pokaz udzielania pierwszej pomocy "Ratowniczek" przygotowany przez młodzież ze szkolnego Koła PCK przy Liceum Ogólnokształcącym w Kole, odbyła się także prezentacja przygotowana przez członków bractwa rycerskiego- Synowie Ymira.
           Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole organizował rozrywkowe, rekreacyjne i pozalekcyjne zajęcia typu:
  - rekreacyjno- sportowe na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla dzieci i młodzieży,
  - spektakl profilaktyczno- wychowawczy pt. "Shrek i tajemnica osła" w wykonaniu Teatru Profilaktycznego imienia Marka Kotańskiego dla uczniów szkół podstawowych,
  - spektakl teatralno- profilaktyczny pt. "Historie nie zawsze wesołe z dziejów leżenia pod stołem" w wykonaniu Teatru Muzycznego HALS z Gdyni dla młodzieży gimnazjalnej,
  - spotkanie profilaktyczne oraz koncert dla uczniów gimnazjum pod hasłem "Młodzi, Wolni, Świadomi, Bezpieczni".
  Ośrodek współorganizował Ogólnopolski Tydzień Bezpieczeństwa Drogowego pod Auspicjami Narodów Zjednoczonych, w ramach którego został zrealizowany konkurs plastyczny "Bezpieczeństwo na drodze" dla podopiecznych kolskich świetlic. Dokonano dystrybucji materiałów edukacyjnych wśród kierowców.
           MOPiPR przystąpił również do Ogólnopolskiej Kampanii "Ciąża bez alkoholu", zostały rozpowszechnione materiały edukacyjne (plakaty, ulotki, broszury) na temat FAS- Płodowy Zespół Alkoholowy w gabinetach lekarskich, aptekach, przychodniach, szpitalu, szkołach średnich. W ramach kampanii przeprowadzono także zajęcia edukacyjne i dokonano projekcji filmu "Wieczne dziecko" dla uczestników Młodzieżowego Klubu Konsultacji i Terapii.
           MOPiPR otrzymał list gratulacyjny za aktywne uczestnictwo w kampanii od Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
           Pracownicy MOPiPR przystąpili także do Ogólnopolskiej akcji "Odpowiedzialna sprzedaż- STOP 18", której celem było poinformowanie sprzedawców o nie sprzedawaniu wyrobów tytoniowych osobom nieletnim. Przekazano sprzedawcom plakaty, ulotki oraz naklejki dotyczące akcji.
           Podobnie, jak w ubiegłym roku Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole współorganizował Rodzinne Kolędowanie pod Ratuszem. Podczas imprezy wolontariusze i pracownicy Ośrodka rozdawali ulotki z życzeniami świątecznymi i profilaktycznym przesłaniem dla rodziców. Wolontariusze oraz dzieci przebrani w stroje Mikołaja rozdawali dzieciom cukierki.
           Niezbędne do zwiększenia skuteczności oddziaływań w dziedzinie profilaktyki narkotykowej okazało się uczestnictwo pracowników MOPiPR w cyklu szkoleń na temat "Tworzenie Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii". Szkolenie organizowane było przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach projektu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Celem było wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym, a także przygotowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009. Opracowany program został wyróżniony jako jeden z najlepszych w Ogólnopolskim Konkursie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Pracownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole wziął udział w wizycie studyjnej w Barcelonie, podczas której został zaprezentowany kataloński model pomocy osobom uzależnionym realizowany w Hiszpanii.
           Przeprowadzano w szkołach zajęcia profilaktyczno - edukacyjne dotyczące uzależnień w ramach realizowanego Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
           W przedszkolach zrealizowano zajęcia profilaktyczno - edukacyjne "Czyste powietrze wokół nas". MOPiPR, jak w ubiegłym roku koordynował Ogólnopolską Kampanię "Zachowaj Trzeźwy Umysł".
           W Ośrodku przeprowadzono szkolenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych służb dotyczące zjawiska narkomanii oraz szkolenie na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników służb społecznych i szkół.
   
   
  2008 rok 
              W świetlicach przeprowadzono zajęcia kompensacyjne w zakresie edukacji szkolnej, dydaktyczno- wyrównawcze, profilaktyczne, sportowo- rekreacyjne, plastyczno- muzyczne oraz socjoterapeutyczne z wykorzystaniem programów profilaktyczno- wychowawczych. Podopieczni brali udział w przemarszach ulicznych, podczas których były rozpowszechniane treści i materiały profilaktyczno- edukacyjne.
             W ramach realizowanych zajęć świetlicowych odbywały się uroczystości zgodnie z kalendarzem okolicznościowych imprez w ciągu całego roku. Zorganizowano spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy. Rodzice uzyskali informacje na temat nauki i zachowania dzieci na świetlicy, wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem, korygowania niewłaściwych zachowań. Zorganizowano warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.
              Podopieczni Młodzieżowego Klubu Konsultacji i Terapii brali udział w zajęciach socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych i profilaktycznych. Odbywały się projekcje filmów edukacyjnych i spektakli profilaktycznych w wykonaniu młodzieży, dyskusje tematyczne z uwzględnieniem konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Uczestnicy Klubu korzystali z indywidualnych konsultacji z psychologiem i terapeutą uzależnień. Angażowali się czynnie w akcje podejmowane przez Ośrodek, uczestniczyli w zajęciach na hali sportowej.
              Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie zorganizował kolonie letnie do miejscowości Biały Dunajec. Podczas wypoczynku realizowany był program profilaktyczny z elementami socjoterapii pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Uczestnicy kolonii odbywali wycieczki górskie, odwiedzili Zakopane, zwiedzili Krupówki, kolejką górską wjechali na Gubałówkę. Dzieci brały udział w przygotowanych zabawach i zajęciach rekreacyjno- sportowych.
               Ośrodek zorganizował również wypoczynek letni dla podopiecznych Młodzieżowego Klubu Konsultacji i Terapii do miejscowości Koszelówka. Podczas pobytu realizowane były zajęcia profilaktyczne, młodzież korzystała z kąpieli wodnych w jeziorze oraz zajęć rekreacyjno- sportowych (kajaki). Atrakcją wypoczynku był wyjazd do Płocka, zwiedzanie Starówki, zoo, piesze wędrówki.
              Podczas ferii zimowych oraz wakacji podopieczni świetlicy socjoterapeutycznej i Młodzieżowego Klubu Konsultacji i terapii brali udział w otwartych zajęciach świetlicowych, które obejmowały m.in. udział w projekcjach filmów profilaktyczno- edukacyjnych i animowanych, pokaz udzielania pierwszej pomocy „Ratowniczek” przygotowany przez Młodzież Szkolnego Koła PCK przy Liceum ogólnokształcącym w Kole. Dzieci i młodzież uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, dramowych, sportowo- rekreacyjnych, plastycznych, grach i zabawach ogólnorozwojowych oraz turnieju tenisa stołowego i piłkarzyków.
              Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie organizował pozalekcyjne zajęcia mające na celu promowanie trzeźwości jako stylu życia, nauki konstruktywnych form spędzania czasu wolnego oraz innych lokalnych imprez między innymi:
  -          zajęcia rekreacyjno- sportowe z elementami profilaktyki (konkursy z nagrodami) na hali MOSiR dla dzieci i młodzieży,
  -          spektakl pt. „Brzydkie Kaczątko” w Teatrze Animacji
  w Poznaniu,
  -          wyjazd na Ogólnopolski Przegląd Spektakli Profilaktycznych MOPS w Warszawie,
  -          projekcja filmu „Don Chichot” dla dzieci,
  -          widowisko profilaktyczne „Właśnie leci show dla dzieci”,
  -          akcja letnia „Uliczni Pedagodzy” przy ul. Kolejowej i ul. Nowy Rynek w Kole,
  -          koncert wakacyjny dla młodzieży pod hasłem „Alkohol kradnie wolność”. Na plenerowej scenie zaprezentowały się trzy zespoły „The Inner Child”, „Poziom 600”, „Replika”,
  -          koncert bluesowy dla młodzieży w Miejskim Domu Kultury
  w Kole,
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie koordynował Ogólnopolską Kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu. Do Kampanii włączyły się Szkoły Podstawowe i Gimnazja oraz świetlica socjoterapeutyczna i Młodzieżowy Klub Konsultacji i Terapii przy MOPiPR.
  Przystąpiono również do Ogólnopolskiej Kampanii „Kocham. Nie biję”. Organizatorem Kampanii jest Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem Przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków.
  W trakcie realizowanych zadań przeprowadzono edukację.
      Ośrodek po raz kolejny realizował Ogólnopolską Kampanię „Ciąża bez alkoholu”. Rozpowszechniano materiały edukacyjne (plakaty, ulotki, broszury) na temat FAS- Płodowy Zespół Alkoholowy.
  Systematycznie udzielano pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy społeczne.
  Kontynuowano finansowanie kosztów utrzymania i bieżącej działalności Klubu Abstynenta „Przyszłość” w Kole.
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie przeprowadził w kolskich szkołach oraz w innych placówkach oświatowych zajęcia o tematyce profilaktycznej.
  Przeprowadzano w szkołach zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dotyczące uzależnień w ramach realizowanego Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
  Pracownicy Ośrodka brali udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych dotyczących profilaktyki uzależnień oraz specyfiki pracy z dziećmi z grup ryzyka. W MOPiPR przeprowadzono również szkolenie dla osób związanych zawodowo pracą z dziećmi i rodzinami z problemami społecznymi.
   
   
   
   

   

  Dodany 2009-07-30 12:22:21 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 4670
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-07-30 12:28:05               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  2009 rok
              W świetlicach przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, profilaktyczne, rekreacyjno-sportowe, kulturalno-edukacyjne, muzyczno-ruchowe artystyczno-plastyczne oraz socjoterapeutyczne z wykorzystaniem programów profilaktyczno - wychowawczych. W ramach realizowanych zajęć świetlicowych odbywały się uroczystości zgodnie z kalendarzem okolicznościowych imprez w ciągu całego roku.
  W Młodzieżowym Klubie Konsultacji i Terapii prowadzono zajęcia psychoedukacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne. Zajęcia zawierały elementy programów: „Jak żyć z ludźmi”, „Trening zastępowania agresji”, „Poznaję wybieram” oraz filmy edukacyjne, dotyczące uzależnień, przemocy, sekt. W ramach spotkań klubowych realizowane były również zajęcia warsztatowe. Podczas Ogólnopolskich Dni Trzeźwościowych w Częstochowie młodzież brała udział w mitingu Alateen.
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole zorganizował kolonie letnie do miejscowości Biały Dunajec. Podczas pobytu realizowano zajęcia profilaktyczne na temat zagrożenia jakie niesie spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków czy stosowanie przemocy. Dzieci brały aktywny udział w grach i zabawach rekreacyjnych, konkursach oraz zwiedzały pobliskie okolice: Zakopane, Krupówki, Gubałówkę, Kuźnice, Wielką Krokiew oraz kościół na Krzeptówkach. W „świat marzeń” dzieci przeniosły się podczas wycieczki do parku miniatur w Inwałdzie. W drodze powrotnej uczestnicy mieli okazję zobaczyć kościół
  w Wadowicach oraz popływać statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim, zwiedzając zaporę wodną w Niedzicy.
  Ośrodek zorganizował również wypoczynek zimowy w Ustce. Podczas pobytu realizowano program socjoterapeutyczny „Ja i moje relacje”. Uczestnicy konstruktywnie spędzali czas zwiedzając miejscowe zabytki, korzystali z kręgielni, parku wodnego i kina.
  Zorganizowano wypoczynek letni w miejscowości Wenecja. Podczas pobytu realizowany był program profilaktyczny oraz przeprowadzono zajęcia rekreacyjne, uczestnicy zwiedzili pobliski Biskupin.
  Nową formą wakacyjnego wypoczynku organizowanego przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie był rodzinny pobyt matek z dziećmi w gospodarstwie agroturystycznym pod hasłem „Wakacje z mamą na wsi”.Podczas czterodniowego pobytu uczestnicy korzystali z kąpieli w basenie, jeździli na gokartach, brali udział w pieszych wędrówkach do lasu i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu. Przeprowadzono warsztaty umiejętności wychowawczych.
  W okresie ferii zimowych i wakacji podopieczni świetlicy i Młodzieżowego Klubu Konsultacji i Terapii brali udział w zajęciach plastycznych, profilaktycznych, rekreacyjno – sportowych, grach i zabawach psychoruchowych i ogólnorozwojowych z elementami profilaktyki. Uczestnicy brali również udział w projekcjach filmów profilaktyczno – edukacyjnych oraz jednodniowych wycieczkach (Park Dinozaurów w Rogowie, kręgielnia w Koninie, Kino Helios w Koninie).
  Młodzież ze Szkolnego Koła PCK przy Liceum Ogólnokształcącym w Kole w ramach pracy wolontarystycznej przeprowadziła na zajęciach feryjnych oraz wakacyjnych program udzielania pierwszej pomocy –Ratowniczek oraz aktywnie brała udział w zajęciach świetlicowych ( zabawy, zawody, zajęcia taneczno- muzyczne).
   
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie organizował pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży mające na celu promowanie trzeźwości jako stylu życia, w tym:
  -        zajęcia rekreacyjno – sportowe z elementami profilaktyki na Hali MOSiR dla dzieci i młodzieży
  -        wyjazd na Ogólnopolski Przegląd Spektakli Profilaktycznych MOPS w Warszawie
  -        współorganizowanie obchodów Dnia Dziecka na Stadionie Miejskim w Kole
  -        współorganizowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  -        Współorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Teatralnego nt „Cena Twoich Wyborów”
  -        Współorganizowanie lokalnej imprezy pod hasłem „Rodzinne Kolędowanie”
  -        Akcja letnia „Uliczni Pedagodzy” przy ul. Kolejowej i ul. Nowy Rynek w Kole
   
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie przeprowadził w kolskich szkołach oraz w innych placówkach oświatowych zajęcia o tematyce profilaktycznej w tym:
  -        Zajęcia z programu Fatal Vision, podczas zajęć wykorzystano alko gogle, które symulują zaburzenia widzenia i zdolności ruchowych, których doświadcza się pod wpływem alkoholu
  -        Zajęcia profilaktyczne „Prawda o alkoholu”, celem było dostarczenie podstawowych wiadomości o alkoholu i oddziaływaniu na organizm człowieka
  -        Zajęcia profilaktyczne „Odmawiam”, celem było uzmysłowienie uczniom zagrożenia, jakie niosą za sobą nałogi, kształtowanie umiejętności skutecznego odmawiania
  -        Warsztaty profilaktyczne „Ja i inni”. Cel – stymulowanie poczucia własnej odrębności i wartości u dzieci, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec odmienności innych ludzi
  -        Warsztaty profilaktyczne „Już wiem – Mam swoje prawa”. Cel – budzenie świadomości o prawach wśród najmłodszych, uczenie zasad i norm życia w grupie, uczenie dostrzegania potrzeb innych
  -        Warsztaty profilaktyczne „Relacje z innymi”. Cel- większa chęć współdziałania i pomagania innym, tolerancja i pozytywne nastawienie do siebie i innych
  -        Program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”. Cel- uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, wykształcenie u dzieci umiejętności reagowania wobec osób, które przy nich palą papierosy, uwrażliwienie na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
   
  Przeprowadzono w szkołach zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dotyczące uzależnień w ramach realizowanego Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
  W siedzibie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie zrealizowano warsztaty profilaktyczne na temat godności, praw człowieka i osobistych granic; warsztaty profilaktyczne „Wizja własnej osoby – kim jestem, co robię, myślę, czuję, do czego dążę”; zajęcia profilaktyczne na temat rozwijania samoakceptacji uczniów, kształcenia umiejętności pozytywnej autoanalizy.
  Pracownicy MOPiPR przeprowadzili pogadanki profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców podczas wywiadówek w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
  MOPiPR przeprowadził ankietyzację w klasach VI szkół podstawowych oraz w klasach I, II, III szkół gimnazjalnych. Ankieta dotyczyła uzależnień od środków zmieniających świadomość.
  Ośrodek koordynował Ogólnopolska Kampanię „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”. Organizatorem jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kampania adresowana jest do dorosłych konsumentów napojów alkoholowych. Jej celem jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu. Na potrzeby kampanii przygotowano spoty radiowe i telewizyjne, plakaty, ulotki edukacyjne, książki i broszury. Materiały edukacyjne w naszym mieściew trafiły do zakładów pracy, placówek zdrowia, szkół nauki jazdy, placówek oświatowych, urzędów i instytucji kulturowych. W ramach kampanii specjalny przekaz profilaktyczny został skierowany do młodzieży, powstała strona internetowa www.niebotak.pl, która pokazuje, że najbardziej bezpieczne dla osoby niepełnoletniej jest zachowanie abstynencji.
  MOPiPR zorganizował debatę połączoną z obchodami 5-ciolecia Ośrodka. Wykład dotyczący problemów alkoholowych przeprowadziła Pani Katarzyna Łukowska Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy instytucji i placówek. Przekazano pakiety materiałów dotyczących realizowanych kampanii.
  Zorganizowano szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe „Młodzi bez alkoholu – odpowiedzialny sprzedawca”. Szkolenie jest jednym z działań na rzecz ograniczenia dostępu osób nieletnich do substancji psychoaktywnych, służy pomocą
  w skutecznym egzekwowaniu zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym.
  Współorganizowano festyn „Zakończenie Wakacji” na stadionie „Olimpia”. Dla uczestników imprezy przygotowano szereg zabaw, konkursów, pogadankę profilaktyczną, słodkie niespodzianki, symboliczne nagrody. Rodzicom przekazano materiały dotyczące Kampanii prowadzonych przez MOPiPR.
  Współorganizowano II Międzyszkolny Konkurs Teatralny na temat uzależnień „Cena Twoich Wyborów”. Celem akcji jest propagowanie idei trzeźwości, zdrowego stylu życia bez alkoholu i narkotyków wśród młodzieży. Konkurs był okazją do tego by młodzież, która posiada pewną wiedzę n/t uzależnień mogła ją przekazać swoim rówieśnikom, wykorzystując przy tym swoje talenty artystyczne. Nagrane spektakle służyły pomocniczo do zajęć profilaktycznych i dyskusji w szkołach i świetlicach.
  Ogłoszono konkurs na spektakl profilaktyczny, zgłoszone spektakle zostały nagrane
  i wysłane do organizatorów Kampanii. Do Finału Młodzieżowego Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych pod hasłem „Prawa dziecka i jego problemy w oczach młodych” zakwalifikowały się 24 najciekawsze spektakle, w tym 3 z kolskich szkół.
  Ogłoszono konkurs plastyczny pod hasłem „Jestem wolny! Żyję bez nałogów
  i przemocy” skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem konkursu było nakłonienie dzieci i młodzieży do osobistej, twórczej wypowiedzi na temat zagrożeń jakimi są nałogi i stosowanie przemocy. Nagrodzona praca posłużyła do przygotowania profesjonalnego plakatu, który jest eksponowany w szkołach i instytucjach w Kole. Z prac, które napłynęły stworzono wystawę pod hasłem „Jestem wolny! Żyję bez nałogów i przemocy”. Wystawę zorganizowano w Miejskim Domu Kultury w Kole.   
  Zaangażowanie MOPiPR w Kampanię zostało docenione przez organizatorów,
  w związku z tym miasto Koło znalazło się wśród wyróżnionych gmin za podejmowanie licznych i nietuzinkowych działań.
  Koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Kocham. Nie biję”.
  Organizatorem Kampanii jest Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji, partnerami akcji są: Komenda Główna Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik Praw Dziecka.
  W tym roku „Kocham. Nie biję” jest rozszerzone o trzy hasła: znane z ubiegłorocznej kampanii „Kocham. Reaguję” oraz dwa nowe „Kocham. Nie krzyczę” i „Kocham. Mam czas”. Kampania wpisana została do Rządowego programu „Ograniczania przestępczości
  i aspołecznych zachowań” „Razem Bezpieczniej”.
  W ramach Kampanii MOPiPR organizował spotkania z rodzicami na terenie szkół, przekazywał materiały kampanijne instytucjom, informował o problemach poruszanych
  w Kampanii na stronie internetowej Ośrodka.
   Koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii  „Dzieciństwo bez przemocy”.
  Kampania poświęcona jest problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja pod hasłem "Bite dzieci widzą świat inaczej" skierowana jest do rodziców, a jej celem jest uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych. Organizacja kampanii związana jest z nowelizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i wprowadzanym zakazem stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Organizatorzy: Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Pracy
  i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ (partner kampanii), Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (patron kampanii).
  W ramach Kampanii MOPiPR brał udział w spotkaniach dla rodziców na terenie szkół, przekazywał materiały kampanijne instytucjom, informował o problemach poruszanych w Kampanii, umieszczał artykuły, które rozszerzają wiedzę na temat pozytywnego rodzicielstwa na stronie internetowej Ośrodka.
  Koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Ciąża bez alkoholu”.
  Główny przekaz kampanii organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to informacja, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, a każda ilość wiąże się z ryzykiem uszkodzenia płodu. Kampania zachęca kobiety do zachowania całkowitej abstynencji w okresie ciąży. Wiedza skierowana jest do wszystkich kobiet pijących alkohol (nie tylko uzależnionych), będących w wieku rozrodczym.
   W ramach Kampanii przeprowadzono szkolenie dla pielęgniarek. Szkolenie odbyło się w Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Kole.
             Podczas Kampanii MOPiPR rozpowszechniał materiały edukacyjne:
  ulotki, plakaty, broszury o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko oraz o ryzyku wystąpienia FAS (Fetal Alcohol Syndrome – Płodowy Zespół Alkoholowy) u dzieci matek pijących alkohol podczas ciąży dla lekarzy oraz w punkcie poradnictwa rodzinnego przy kościele. Prezentowano Kampanię podczas lokalnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
  Systematycznie udzielano pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy społeczne.
  Kontynuowano finansowanie kosztów utrzymania i bieżącej działalności Klubu Abstynenta „Przyszłość” w Kole.
  Pracownicy Ośrodka brali udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych dotyczących profilaktyki uzależnień oraz specyfiki pracy z dziećmi z grup ryzyka.
  W Ośrodku gościła delegacja z Reinbek. Przedstawiciele miasta partnerskiego zapoznali się z działalnością Ośrodka, goście przekazali czek na wyposażenie świetlic Ośrodka.
  Utworzono stronę internetową Ośrodka .
  Adaptacja placu rekreacyjnego na potrzeby Ośrodka.
  Utworzenie i adaptacja pomieszczeń świetlicy profilaktyczno – opiekuńczej przy ulicy Blizna.
  MOPiPR posiada zbiór biblioteczny, który udostępniany jest dla osób zainteresowanych z zewnątrz.
   
   
   
   
   
   
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-11-09 12:37:38 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3809
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-11-09 12:37:38               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Historia Ośrodka 2010 (61 KB) 

   

   

   

  Dodany 2011-09-06 13:39:33 przez Monika Pelc-Puszczyk         Wyświetlony: 3220
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-09-06 13:46:50               Historia zmian [2]
  Menu Podmiotowe


   
  Redaktorzy Strony
  BIP Redagują:
  Tomasz Misiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Monika Pelc-Puszczyk   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Ranking stron
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  281316 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij